Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း အင္တာဗ်ဴးက႑

အင္တာဗ်ဴးက႑

609

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္အား ကရင္သတင္း႒ာန (ေကအုိင္စီ)က ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

“အနာဂတ္မွာေတာ့ က်မတုိ႔ က်န္းမာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္သလုိ က႑အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ေနပါတယ္။”

၁) ဆရာမႀကီးအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ဆုတစ္ခုကို သြားေရာက္လက္ခံရယူခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါက ဘာဆုအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကေန ဆရာမကို ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေပးအပ္တယ္လို႔ သိရပါသလဲ။
ဆုေပးတဲ့ အဖြဲ႔စည္းနာမည္က အီဂါ ေဖာင္ေဒးရွင္းလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဒီေဖာင္ေဒးရွင္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ႏွစ္ကေန စၿပီးေတာ့ ေပးတဲ့ ဆုအမ်ဳိးအစားထဲမွာေတာ့ အထူးသျဖင့္ Community Services ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့၊ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ေပးတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ Community Services ထဲမွာ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေဆာင္ရြက္တဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ လူငယ္ဆုကုိပါ သူတုိ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ေပးတယ္။ ဒီဆုကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ က်မ အပါအ၀င္ လယ္ယာေျမဖြံ႔ၿဖဳိးေရးကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေတာင္ကုိရီးယားက အမ်ဳိးသမီးတဦးနဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယားမွာရွိ တဲ့ ဒုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွ႕ေနလင္မယား ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေပးတယ္။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီဆုဟာလည္း ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီး သူတုိ႔ႏုိင္ငံထဲမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာင္သူလယ္ သမားအေရးနဲ႔ လယ္ယာေျမဖြ႔ံၿဖဳိးေရးကိစၥေတြ၊ သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လူပုဂၢဳိလ္တ ဦးကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေပးတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းတခုကုိ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အီဂါေဖာင္ေဒးရွင္း ဟာ ေတာင္ကုိရီးယားမွာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လို႔ လယ္သမားေတြ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ေတြ ပုိမုိဖြံံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ပါတယ္။

၂) အခုလို ဆုေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခံရမႈေၾကာင့္ ဆရာမအတြက္ ဘယ္လိုခံစားမႈေတြျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ဘယ္လိုရရွိပါသလဲ။
ဒီဆုအေပၚမွာ က်မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ က်မတုိ႔အေျခအေနနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ တူညီမႈေတြ တခ်ဳိ႕ေတြ႔ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ပဋိပကၡ စစ္ၿပီးတဲ့ကာလေတြမွာ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးေတြ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူတုိင္းအတြက္ကုိ လက္လွမ္းမမီွဘဲနဲ႔ က်န္ရွိေနတဲ့၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံေနရတာတုိ႔ တခ်ဳိ႕ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဒသေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြကုိ သူတုိ႔ မီးေမာင္းထုိးျပထားတာေတြ ရွိသလုိ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ လက္ရွိဒုကၡသည္အေရး၊ က်မတုိ႔နယ္စပ္ ေတြမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္အေရးေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာကေန ပုိၿပီးေတာ့ အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အစီအ စဥ္ေတြ ပါလာတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ဒီကိစၥေတြကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္လာသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကုိလည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္တဲ့ကာလ၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး တည္ေဆာက္တဲ့ကာလမွာ လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕က႑ကုိ ျမႇင့္တင္တာတုိ႔၊ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုရဲ႕အေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာက ပုိၿပီးေတာ့ အာ႐ုံစုိက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာတုိ႔။ ေနာက္ေတာ့ ဒီဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမွာ အပယ္ခံပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေတြ အားလုံးကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားတာျဖစ္တယ္။ က်မတုိ႔အတြက္ ေလ့လာသင္ယူစရာလည္းျဖစ္သလုိ တစ္ဖက္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိလည္း က်မတုိ႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ေနာက္ လူငယ္ဆုလည္း ပါလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြသာမက ျပည္တြင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးရဲ႕ က႑ေတြကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးတယ္လုိ႔ လက္ခံယုံၾကည္ပါတယ္။
11998209_1164189790275810_1618116431_n
၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလမွာ ဆရာမတို႔နယ္စပ္မွာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ႐ိုက္ခတ္မႈ အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိေနပါသလဲ။ လက္ရွိ အခက္ခဲဆံုး စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါ တယ္။
လက္ရွိ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနမွာ က်မတုိ႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရးစနစ္၊ ပညာေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေတာ့ ရွိတယ္ဆုိေပမယ့္ တအားႀကီး မေရာက္ ေသးပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တုိက္ပြဲေတြရပ္ေရးကုိပဲ ေရွ႕႐ႈေနတဲ့ အေျခအေနပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လက္မွတ္လည္း မထုိးရေသး ဘူးေပါ့ေနာ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အခ်ိန္က်ရင္လည္း ဒီနယ္စပ္မွာရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔က လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ စည္းေတြျဖစ္ေစ၊ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေစ ျပင္ဆင္မႈေတြ တအားလုိေနပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီပညာ ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမွာလည္း နယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးကြန္ယက္နဲ႔ က်မတုိ႔ တစုံတရာ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရွိတယ္။
သုိ႔ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚမွာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ဒီထက္ ပုိၿပီးေတာ့ စြမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔လုိသလုိ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ ဆံမႈေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအ ေနနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေပးတာတခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပုိၿပီးေတာ့ အရည္အ ေသြးျပည့္မီွမယ့္ လူတုိင္းအတြက္ လက္ခံရယူႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ဳိးျဖစ္လာဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒေတြ၊ အေရးတ ႀကီး ျမႇင့္တင္ရမယ့္က႑ေတြကုိ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးသတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးစနစ္ကုိ ပုံေဖာ္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေစ၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈမွာျဖစ္ေစ၊ အားလုံး သာတူမွ်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိတယ္။
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြ၊ အရင္က လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆုိၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ကေန ျဖတ္ေက်ာ္တာရွိတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအကူအညီဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပည္တြင္း ထဲကေန ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ကူညီၾကတာရွိတယ္။ က်မတုိ႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဆင့္မေရာက္ေသး သလုိ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ညႇိႏႈိင္းထားတာမရွိဘဲနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကုိေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ျဖစ္လာဖုိ႔အ တြက္ ေရရွည္မွာ အာမခံခ်က္မရွိေသးဘူးလုိ႔ က်မတုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။

၄) လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ဆရာမအေနနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္လဲ။ ဘာေတြ အႀကံျပဳေျပာခ်င္ပါသလဲ။
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးက ခုိင္ခုိင္မာမာျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ခုိင္မာဖုိ႔ဆုိတာလည္း တန္းတူညီတူ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အစီ အစဥ္ေတြျဖစ္သလုိ ျပည္သူလူထုကုိ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း တခါတည္း ခ်မွတ္ထားရမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ တခုက ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္လာမွပဲ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ တြန္းအားေပးၿပီးေတာ့ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ အႀကံေပး၊ ပူးေပါင္းေရးဆြဲတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ေပၚလာဖုိ႔က အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္တယ္။ ေရရွည္ခုိင္ခံ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း နီးနီးစပ္စပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၄) လာမဲ့ အနာဂတ္မွာ ဆရာမရဲ႕ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေရရွည္ စီမံကိန္းကို ဘယ္လိုအစီအစဥ္မ်ဳိး ေရးဆြဲထားတာ ရွိလဲဆိုတာ သိခြင့္ရွိသေလာက္ သိပါရေစ ဆရာမ။
ျပည္တြင္းထဲကေနၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ကူညီေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္တဲ့ ဒီလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေစ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ေစ ေရတုိကာလမွာ စီမံကိန္းေတြကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်န္းမာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ အားလုံးပါ၀င္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာေရာ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအား နည္းတဲ့ေဒသေတြမွာ ပုိၿပီးလက္လွမ္းမီလာေအာင္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ၊ က်န္းမာေရးမူ၀ါဒေတြ ေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေတြ အဆင့္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သူ႔ေဒသနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြတဲ့၊ လူသားဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြ ေဒသတြင္းမွာ ရွိထား ၿပီးသား က်န္းမာေရးစနစ္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးလုိပါတယ္။
နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ရန္ပုံေငြႀကီးပဲ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူတုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ျဖစ္လာဖုိ႔အ တြက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔လည္း တုိက္႐ုိက္ ပတ္သက္ေနတယ္။ အနာဂတ္မွာေတာ့ က်မတုိ႔ က်န္းမာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ဆုိ တာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေကာင္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္သလုိ က႑အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒါက လည္း အခ်ိန္တုိတုိနဲ႔ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အခ်ိန္ကာလတခု ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းကုိလည္း က်မတုိ႔ အၿမဲတမ္း အသိေပးပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ပုိ႔လုိ႔ရ မယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ေတြ၊ ေလးစားမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအပုိင္း၊ ကုသေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမွာ ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူထုေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑ေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ျမႇင့္တင္ ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္။ လူေတြရဲ႕ ဘ၀လုံၿခဳံမႈေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔က အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ၊ ျပည္တြင္းေတြ မွာ လူေတြရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြ တအားမ်ားတာတုိ႔၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးသြားတာတုိ႔၊ ေနာက္လာမယ့္ အာဆီယံစီးပြား ေရးဇုန္ေတြ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တည္ေဆာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အကာကြယ္ေပးေရးကိစၥေတြက ပုိၿပီးေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဒုကၡသည္၊ ႏုိင္ငံမဲ့ဆုိတဲ့ကိစၥေတြ၊ ျပႆနာေတြကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲနဲ႔ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္လုိ႔ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔က အဓိကျဖစ္တယ္။
20150905_122355
၅) လာမဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ေရွ႕ဆက္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံေရးအ တြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာတခုျဖစ္တဲ့အေပၚ ဆရာမအေနနဲ႔ ဘယ္လုိျဖစ္ေစခ်င္လဲ။ မဲေပးမဲ့လူထုေတြကုိ ဘာ Message ေတြ ေပးခ်င္ပါသလဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္မယ့္ ပါတီအားလုံးကုိ အားေပးပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပါတီတဖြဲ႔ခ်င္းအ ေနနဲ႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ၿခဳံၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းအေျခအေန တစ္အုံလုံးကုိ ၿခဳံငုံၿပီးေတာ့ လူထုေတြရဲ႕အသံကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ အႏုိင္မရသည္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရွိမယ့္အမတ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လူထုအက်ဳိးေတြကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းသြားဖုိ႔က အဓိက အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ဆက္ ဆံေရးေတြမွာ ပါတီတခုတည္းရဲ႕ အက်ဳိးကုိပဲ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူထုေတြအတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမယ့္ လုပ္ငန္း ေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ လက္ခံတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း လူထုနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္၊ တုိင္တုိင္ပင္ပင္ အလုပ္လုပ္သြား ဖုိ႔ အဓိက အေရးႀကီးပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိျခင္း မရွိျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နယ္စပ္ကိစၥေတြနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ နယ္စပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ငံမဲ့သူ၊ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အခြင့္အေရးဆုံး႐ံႈးမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ က်မတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သန္းေခါင္စာရင္းလည္း ေကာက္ယူထားတာရွိၿပီး ဒီႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြမွာ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးထုေတြ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကေတာ့ တအားေမွးမိွန္ေသးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ခ်ဳိ႕တဲ့နိမ့္က်တဲ့ ေဒသေတြရွိတယ္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ခံေနရတဲ့ေဒသေတြရွိတယ္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံေနရတဲ့ ေဒသေတြရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီပံ့ပုိးမႈေတြ ရယူလုိ႔ရွိရင္လည္း ပုိလုိအပ္တဲ့သူေတြ၊ ပ့ံပုိးကူညီမႈ လုိအပ္တဲ့ေဒသေတြကုိ ေရာက္ေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီဖုိ႔ကုိ က်မတုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။