Home ေဆာင္းပါး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း

1421

ဂါမဏိ

(ၾသဂုတ္ ၃ရက္၊ ၂၀၁၅)

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ အစိုးရနဲ႔ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ားအၾကား ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အဓိကအား ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းညႇိႏႈိင္းရတာျဖစ္ေပမဲ့ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရတာလဲ။ အင္မတန္ အေရးပါတဲ့ ကိစၥႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္က အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားလို႔ ႐ႈံးတဲ့တပ္ေတြလက္နက္ခ်ၿပီး စစ္ပြဲၿပီးဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသြားတာမ်ဳိးကို ဗီယက္နမ္(၁၉၇၅)၊ လာအို(၁၉၇၆)၊ ဆိုဗီယက္႐ုရွား(၁၉၂၀)၊ တ႐ုတ္(၁၉၄၉)၊ က်ဴးဘား(၁၉၅၉)၊ ထိုင္း(၁၉၈၃)၊ မေလးရွား(၁၉၆၀)၊ ရဝမ္ဒါ (၁၉၉၄)၊ ဆီယာရာလီယြန္း(၂၀၀၂)၊ သီရိလကၤာ(၂၀၀၉) စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာ့ ႐ႈံးသြား တဲ့ဘက္ဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘာႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမွမရဘဲ ၿပီးသြားတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးက ဝါဒေရးရာ အေျခခံတဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ ေတြ႔ရတာမ်ားၿပီး ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အေျခခံတဲ့ သီရိလကၤာျပည္တြင္းစစ္မွာ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ရပါတယ္။

ဝါဒေရးရာျပည္တြင္းစစ္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ SSR လို႔ေခၚတဲ့ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ တြဲသံုးၾကတယ္။ အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုလွတဲ့ SSR အစီအစဥ္ေအာက္မွာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ဳိးစံု တသီႀကီးရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးအစိတ္အပိုင္းခြဲတစ္ခုကေတာ့ DDR လို႔ေခၚတဲ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္သိမ္းသြင္းေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖ ရွာေဖြရာမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္း ခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသားတန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေရးျဖစ္ၿပီး အဲဒါနဲ႔ေလ်ာ္ညီ တဲ့ ကာကြယ္ေရး-လံုၿခံဳေရးပံုစံေတြ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးဖို႔ SSR ကို ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ဗမာစစ္တပ္ထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ DDR ကိုအရင္ဆံုးလုပ္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ အဓိကလုပ္ဖို႔ တိုင္းရင္း သားေတြကို ေမာက္ေမာက္မာမာ အမိန္႔ေပးေနပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ လက္နက္ခ်၊ တပ္ဖ်က္၊ နယ္ ေျမစြန္႔၊ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔လုပ္၊ ဗမာစစ္တပ္ကေတာ့ DDR-SSR နဲ႔မဆိုင္၊ တိုင္းရင္း သားအခြင့္အေရး ဘာညာကြိကြေတြက ၂၀၀၈ အတိုင္းပဲလို႔ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၃၊ ၁၉၈၈ က အေတြးအေခၚအတိုင္း ေခါင္းမာမာနဲ႔ မိုက္ မိုက္မဲမဲ ႐ိုင္း႐ုိင္းစိုင္းစိုင္း ရပ္တည္ေနပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ SSR အစီအစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားပိုင္းနဲ႔ အစိုးရပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ၊ ဒီတိုင္းရင္းသားတပ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးစီးေရွ႕ေဆာင္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ၊ သူတုိ႔နဲ႔ လူမ်ဳိးအရ ပထဝီအေန အထားအရ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္သက္ဆိုင္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တခုလံုးရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္၊ ကပစ၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ နယ္စပ္ကြပ္ကဲေရးနဲ႔ လဝက၊ နယ္စပ္အေကာက္ခြန္၊ တရားစီရင္ေရး႒ာန၊ အက်ဥ္းေထာင္ စတာေတြနဲ႔ ဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ႒ာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး႒ာန၊ တရားေရး ဝန္ႀကီး႒ာန၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္ဝန္ႀကီး႒ာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးေကာ္မရွင္ စတာေတြအားလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္တယ္။ လိုအပ္ ရင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး႒ာန၊ လယ္ယာနဲ႔ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန၊ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး႒ာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး႒ာန၊ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ႒ာနေတြမွာပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ေတြ ျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ ေထာက္လွမ္းေရးဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလံုၿခံဳေရးဥပေဒ၊ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးဥပေဒ၊ ရဲဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ လဝကဥပေဒ စတာေတြကို အသစ္ျပ႒ာန္းတာ၊ ႀကီး ႀကီးမားမား ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။

တစ္နည္းေျပာရရင္ SSR မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရး၊ ဘ႑ာေရးေတြ အႀကံဳးဝင္ေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ႏွစ္ဖက္ဟာ SSR အစီအစဥ္တစ္ခုလံုး ေအာက္မွာ သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း DDR က်င့္သံုးၿပီး ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္း ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ဒါေတြရဲ႕အထက္မွာေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ လံုးဝ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးအတြက္တိုက္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္နဲ႔ SSR ဟာ ဒဂၤါးျပားရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလို ခြဲလို႔ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ပါဘူး။

မင္းေအာင္လႈိင္ေျပာတဲ့ DDR ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးတစ္ခုထဲကို ဆိုလိုၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္လည္း မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသား ဘက္ကပဲ တစ္ဖက္သတ္လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ SSR လုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြက ေတာင္အာဖရိက(၁၉၉၄)၊ နမီးဘီးယား(၁၉၉၀)၊ လက္ဘႏြန္(၁၉၉၀)၊ လိုက္ေဘးရီး ယား(၂၀၀၃)၊ ကိုဆုိဗို(၁၉၉၉)၊ အာေခ်း(၂၀၀၅) တို႔ျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ နီေပါ၊ အေရွ႕တီေမာ၊ ဖိလိပိုင္၊ ေဟတီတို႔မွာေတာ့ တစိတ္တပိုင္းပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အီရတ္၊ အာဖဂန္နဲ႔ တျခားအာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လံုးဝ မေအာင္ျမင္တာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဆူဒန္-ေတာင္ဆူဒန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ခ်က္ဒ္၊ ဗဟိုအာဖရိက၊ မာလီ၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ကြန္ဂို၊ ဂီနီဘစ္ေဆာ၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ဆိုမာလီ ယာႏိုင္ငံေတြ ပါဝင္တယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက လူျဖဴအာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းတဲ့ ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွာ ဒီကလပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရတပ္ ေတာင္အာဖရိ က ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ SADF ၊ မင္ဒဲလား ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အတိုက္အခံ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ MK ၊ ေမာ္စီတံုးဝါဒီ လူမည္းေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ အဇန္းနီးယား ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္၊ လူျဖဴအစိုးရ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ႐ုပ္ျပလူမည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ ၄ခုက ျပည္သူ႔စစ္ ၄ဖြဲ႔ ေပါင္းစည္းၿပီး ေတာင္အာဖရိက အမ်ဳိး သားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ SANDF ကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ လူျဖဴၾသဇာခံ ဘူသယ္လယ္ဇီရဲ႕ အင္ကာသာလြတ္လပ္ေရးပါတီ က စြမ္းအားရွင္ေတြ ပါခြင့္ရဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ စစ္သားစုေဆာင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း တဦးခ်င္းပဲ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။

စာရင္းတစ္ခုအရ လူျဖဴအစိုးရတပ္အင္အား ၈၃၀၀၀ မွာ ၄၀၀၀၀၊ MK တပ္အင္အား ၁၅၀၀၀ ထဲက ၁၁၀၀၀၊ အဇန္းနီးယား တပ္ ၆၅၀၀ မွာ ၅၀၀၀၊ ႐ုပ္ျပ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ ျပည္သူ႔စစ္ ၁၁၀၀၀ မွာ ၈၀၀၀ တို႔ဟာ တပ္မေတာ္သစ္ထဲ ပါဝင္ခဲ့ ၾကတယ္။ လူမ်ဳိးအရဆိုရင္ လူမည္း ၆၀% နဲ႔ လူျဖဴ ၃၀% ျဖစ္လာတယ္။ အရာရွိပိုင္းေတြမွာပါ အခ်ဳိးအစား အမ်ားႀကီး ေျပာင္း ပစ္ခဲ့တယ္။ ေလတပ္၊ ေရတပ္ေတြမွာပဲ လူျဖဴအခ်ဳိးအစား မ်ားေနေသးတယ္။ က်န္တဲ့စစ္သားေတြကိုေတာ့ က႐ုဏာေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတြေပးၿပီး အရပ္သားျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာေတာ့ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း လူမည္းအာဏာ သို႔မဟုတ္ လူမ်ားစု ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာသြားခဲ့တယ္။ လူျဖဴစစ္တပ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တယ္။

ကေမၻာဒီးယား ေတာ္ဝင္တပ္မေတာ္ကို ၁၉၉၃ခုမွာ ဗီယက္နမ္က အားေပးတဲ့ ဟြန္ဆင္ ဦးစီးအစိုးရတပ္၊ ဆြန္ဆန္းဦးစီးတဲ့ သူပုန္တပ္၊ သီဟာႏုဦးစီးတဲ့ သူပုန္တပ္၊ ေပါလ္ေပါ့ဦးစီးတဲ့ ခမာနီသူပုန္တပ္တို႔ ေပါင္းစည္းခဲ့ေပမဲ့ မၾကာခင္မွာ အစိုးရတပ္မႉး ေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္သြားခဲ့ၿပီး (သူပုန္ဘက္ကလာတဲ့ တပ္မႉးေတြကို လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ဘကံသတ္ျဖတ္တာေတြလည္း ရွိေသး တယ္) ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ေတြကိုလည္း မလိမ့္တပတ္လုပ္ခဲ့လို႔ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွာ ဒီေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီအေရၿခံဳ အာ ဏာရွင္စနစ္ တည္ရွိေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR မေအာင္ျမင္ဘဲ DDR ပဲလုပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ရန္မီးေတြမၿငိမ္းဘဲ ခဏခဏျပႆနာ ျပန္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ SSR မပါတဲ့ DDR ဆိုတာကလည္း အမ်ားအားျဖင့္ သူပုန္ဖက္ကပဲ လိုက္နာရတဲ့ တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ ျဖစ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းျဖစ္တဲ့ SSR မေအာင္ျမင္ရင္ လက္ေအာက္ခံနည္းပညာပိုင္းပဲျဖစ္တဲ့ DDR ေအာင္ျမင္စရာ မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ DDR ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက စစ္အသံုးစားရိတ္ေတြ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ လက္ နက္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖ်က္သိမ္းတာ၊ တပ္အင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ် ဖ်က္သိမ္းတာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အသစ္ေတြ (ပင္မတပ္၊ ေဒသတပ္၊ ရဲ)ထဲကို ေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းတာျဖစ္တယ္။ ေပါင္းစည္းသိမ္းသြင္းရာမွာ က်န္ေနသူေတြကိုလည္း အရပ္သားအျဖစ္ လူတန္းေစ့ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဖန္တီးေပးတာ၊ နစ္နာေၾကး သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေကာင္းေကာင္း ေပး တာေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ စစ္စားရိတ္ေတြ လူ၊ လက္နက္အင္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာလည္း အေရအတြက္တူ ေလွ်ာ့ခ်တာ မဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိးတူ သို႔မဟုတ္ အားႀကီးသူဘက္ အခ်ဳိးမ်ားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR အစီအစဥ္ေအာက္က DDR လုပ္တဲ့အခ်ိန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကတပ္ေတြ လက္နက္ျဖဳတ္၊ တပ္ဖ်က္ လုပ္ရမွာျဖစ္လို႔ ကုလသမဂၢတပ္ သို႔မဟုတ္ ေနတိုးတပ္ သို႔မဟုတ္ တျခားႏိုင္ငံတကာၫြန္႔ေပါင္းတပ္ေတြက ျဖစ္စဥ္အစအဆံုး ဝင္ထိန္းေပးဖို႔ လို ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူခ်က္ေတြ ရွိထားမွလည္း ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြဟာ အသာ တၾကည္ လက္နက္ျဖဳတ္ တပ္ဖ်က္ခံမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ SSR ဟာ National Accord အမ်ဳိးသားပဋိညာဥ္ (ဗမာျပည္အေျခအေနမွာေတာ့ Union Accord ျပည္ေထာင္စုပဋိ ညာဥ္)အေပၚ မူတည္ေနၿပီး အဲ့ဒီရလဒ္ေတြကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲ ထည့္ၿပီးမွ ကုလသမဂၢႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ DDR ကို သြားလို႔ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ ဒီလမ္းပဲ ရွိပါတယ္။