Home ေဆာင္းပါး ႏုိင္ငံေရးႀကံ့ခုိင္မႈ မရွိရင္ လွည့္စားၿဖိဳခြဲတာ ခံရလိမ့္မယ္

ႏုိင္ငံေရးႀကံ့ခုိင္မႈ မရွိရင္ လွည့္စားၿဖိဳခြဲတာ ခံရလိမ့္မယ္

471

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ရက္)

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် စစ္တပ္ဘက္က ကာခ်ဳပ္၏ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ရပ္”ကို စြဲထားသမွ် တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။

ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားဘက္မွ အမ်ားစု သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕က မိမိရပ္တည္မႈ ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ၾကမယ္ဆုိရင္ (NCA) စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္စရာ အလားအလာေတာ့ ရွိပါတယ္။
ကြဲအက္တာတုိ႔၊ ခြဲထြက္တာတို႔ဆုိတာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ မထူးဆန္းေတာ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါပဲ။

အဲဒီလုိ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ကြဲအက္တဲ့၊ ခြဲထြက္တဲ့ျဖစ္ရပ္လည္း ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ပုိၿပီးထင္ရွားလာတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေျခခံအင္အားစုေတြ ကြဲထြက္သြားၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဒီလိုအကြဲအၿပဲ ေတြ ပုိမိုမ်ားျပားလာတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြဲၿပဲသြားေအာင္ အုပ္စုိးသူအစုိးရက နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ လုပ္ႀကံေနတာျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံေရးႀကံ့ခုိင္မႈ မရွိေတာ့တာနဲ႔ ျပင္ပရဲ႕ေသြးခြဲမႈက ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သြားေတာ့ တာပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြဲၿပဲသြားတဲ့အဖြဲ႔ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းေနာက္ထပ္ ျပန္လည္ေပါင္းႏုိင္ျခင္းမရွိတာနဲ႔ အုပ္စုိးသူ လက္ေအာက္ ခိုလႈံဝင္ေရာက္သစၥာခံၾကၿပီး အုပ္စုိးသူကုိယ္စား တခ်ိန္က ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္တဲ့ အမႈကို ျပဳမူၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ေသသူေသ၊ ဘဝပ်က္သူပ်က္နဲ႔ ဇာတ္သိမ္းသြားပါေတာ့တယ္။ အုပ္စုိး သူကေတာ့ ပန္းပန္လ်က္ပါပဲ။

အုပ္စုိုးသူမ်ားဟာ သူနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ႏွစ္ဖြဲ႔၊ သံုးဖြဲ႔၊ ေလးဖြဲ႔ ကြဲထြက္သြားေအာင္၊ တဖန္ မူလအဖြဲ႔အစည္း မွ ကြဲထြက္လာတဲ့အဖြဲ႔ကို အဖြဲ႔ငယ္ေလးေတြျဖစ္သြားေအာင္ တဗိုလ္တမင္းျဖစ္ေအာင္ ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးတာေတြ၊ ထိပ္တုိက္ ေတြ႔ေပးတာေတြကို တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔၊ အလုပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အဆက္မျပတ္ လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျဗာင္က်ၿပီး ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္လွတဲ့ ပရိယာယ္ေဝဝုစ္ကို သတိမျပဳႏုိင္ၾကတာ၊ သင္ခန္းစာမယူႏုိင္ၾကတာကလည္း အင္မတန္ အံ့ၾသစ ရာနဲ႔ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ေသြးခြဲလို႔ ၿပိဳကြဲရတယ္ဆိုတာမွာ အေၾကာင္းအခ်က္ ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔ ေသြးခြဲလာတဲ့ ျပင္ပအေၾကာင္းအခ်က္တုိ႔ပါပဲ။ မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေၾကာင္းအခ်က္က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအဖြဲ႔အ စည္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးကုိယ္ခံအား ေကာင္းေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုေသြးခြဲရန္တိုက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို အံတုတြန္းလွန္ႏုိင္စြမ္းရွိမွာျဖစ္ၿပီး မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္ခံအားမေကာင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ ျပင္ပ ပေယာဂ ေပါင္းစံုရဲ႕ လိႈက္စားမႈကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ခံၾကရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ပက ေသြးခြဲလို႔ ၿပိဳကြဲရတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္ဘက္က ကိုယ္ခံ အားမေကာင္းလို႔သာ ျပင္ပ ပေယာဂ ပူးဝင္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ မရွိတာကို ေဖာ္ျပေနတာပါ။ ဒီအခ်က္ကို ဒီက ေန႔ကာလ အေျခအေနအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် မိမိတို႔လုိလားတဲ့ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု” မတည္ေဆာက္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ႏုိင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္ထဲကေန ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တစတစ ထူေထာင္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ထင္ေယာင္မွားမႈပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

(NCA) စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတဲ့ (DDR) ဆုိုိတာ အဖြဲ႔အစည္းဖ်က္သိမ္းေရး/လက္နက္ခ်ေရးလုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျမင္တာနဲ႔ အစုိးရကို စာခ်ဳပ္တစ္ခု စာခ်ဳပ္ပါ စကားလံုးတစ္လံုး၊ စကားရပ္တစ္ခုနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္မယ္လို႔ ျမင္တာဟာ အင္မတန္မွ ႐ုိးအလြန္းရာ က်ပါ တယ္။ အုပ္စုိးသူအစုိးရဟာ သူတုိ႔ ေပးထားတဲ့ကတိကို ဖ်က္ဖို႔လည္း ဝန္မေလးသလုိ အေျခခံဥပေဒလုိ စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကုိပင္ ဖ်က္ သိမ္းပစ္ဖို႔ နည္းနည္းမွ ဝန္မေလးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာ ကိုယ္ေလးစားတန္းဖုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံတ ကာပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း (NCA)စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္ၿပီး အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အဲဒီလို အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ႏုိင္တာဟာ မိမိရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးခ်ိနဲ႔မႈကို ေဖာ္ျပတာပါပဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိ ကေရစီ၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖုိ႔ ဘယ္လိုေရခံေျမခံေတြ လိုအပ္တယ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္ တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္ ေႏွာက္ယွက္ေနတာ ဘယ္အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ကပ်က္ယပ်က္ေတြ ကို ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာေတြကို တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ျပသဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ သိျမင္သေဘာေပါက္လာမွသာလွ်င္ ဘယ္သူက စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုကို လိုလားသူဆုိတာ ရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက တြင္တြင္ေျပာေနတ့ဲ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး”လုိ႔ ဆုိတဲ့စကားဟာ လိမ္ ညာလွည့္ျဖားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္အတုအေယာင္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း သေဘာေပါက္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ “ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး” ဆိုတာကို ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေျပာေနတာဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္ထဲက ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲကေန စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္လို႔ မရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ဦးေႏွာက္ ပံုမွန္ရွိတဲ့သူတုိင္း နားလည္ပါတယ္။

“ဆိုရွယ္လစ္အတု”၊ “အမ်ိဳးသားညီလာခံအတု” ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးပါၿပီ။ “စည္းကမ္းျပည့္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ (ဝါ) ဒီမုိကေရစီအတု”ကို ႀကံဳ ေတြ႔ေနၾကရၿပီ။ ဒါကိုမွ မေလးနက္ၾကရင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတု” နဲ႔ “ဖက္ဒရယ္အတု”ကို ျမည္းစမ္းၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။

တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို လိုလားတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ ဆုိင္းေၾကာင္း ေၾကညာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆုိင္ထားတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ႏွစ္ဖက္္တပ္ေတြဟာ ေနၿမဲတုိင္းေနၾကၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြ မျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရပ္ဆုိင္းထားစဥ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုသေဘာထား၊ ဘယ္လိုမူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းကို တည္ေဆာက္လိုတယ္ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕အေျခခံမူေတြကို၊ ေဘာင္ေတြကို တတုိင္းတျပည္လံုးသိေအာင္ ခ်ျပဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္သူေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္တည္ခ်က္၊ ေပၚလစီသေဘာထားနဲ႔ တစ္ဖက္ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေပၚလစီေတြ ကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဟာကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးေနတာသာျဖစ္ၿပီး ဘယ္အေျခခံနဲ႔ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာ ျပည္သူေတြက မသိရပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသမွာ ေနထုိင္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြကေတာ့ “အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး”ဆုိတာ မိမိအဝတ္အစားနဲ႔ အစားေသာက္ကို ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ စုေဆာင္းထားရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ထားၾကပါ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ျပည္သူေတြ အႏွစ္ႏွစ္အလလက ေတာင့္တခဲ့တဲ့ဆႏၵပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္း မာေရး အစစအရာရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္/မျဖစ္ဆုိတဲ့အ ခ်က္နဲ႔ပဲ တုိင္းတာၾကရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအေျခအေန၊ ဒီလိုအခင္းအက်င္းေအာက္မွာ (NCA)ကို ခြဲၿပီး လက္မွတ္ထိုးၾကမယ္ဆုိရင္ လက္မွတ္ထုိးတဲ့အဖြဲ႔အ စည္းဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) ဖြဲ႔စည္းျခင္း၌ ဂိတ္ဆံုးသြားလိမ့္မယ္။ (BGF) ျဖစ္ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲ။

(BGF) ျဖစ္သြားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ “ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္” ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႔အမိန္႔၊ တည္ဆဲဥပေဒအရပ္ရပ္ကို မလြဲမေသြ နာခံရတဲ့အတြက္ တခ်ိန္က ဘဝတူညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း မလြဲမေသြ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၈ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာခ်စ္သူရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ႐ုပ္သံကိုၾကည့္ရင္ (BGF)ျဖစ္သြားတဲ့အခါ သူဟာ ဘယ္သူ႔အမိန္႔ကို ဘယ္လိုအမိန္႔နာခံရတယ္၊ ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးေတြကို ေျပာရၿပီး ဘယ္လိုတာ ဝန္ေတြကို ဘယ္လို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကို တိတိလင္းလင္း ျမင္ရၾကားရပါလိမ့္မယ္။ ရပ္တည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အခါ အေျပာအဆိုနဲ႔ အလုပ္အကိုင္လည္း ေျပာင္းလဲသြားရပါတယ္။ သစၥာေစာင့္သိမႈလည္း ေျပာင္းလဲသြားရပါ တယ္။

ဒါဟာ ဗိုလ္ခ်စ္သူတစ္ေယာက္ထဲကို ကြက္ၿပီးေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ (BGF) ျဖစ္သြားၿပီးဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်စ္သူလုိ ရပ္ တည္ၿပီး ဗိုလ္ခ်စ္သူေျပာသလုိ စကားမ်ိဳးေတြ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်စ္သူထမ္းေဆာင္ရတဲ့ တာဝန္မ်ိဳးေတြ ထမ္းေဆာင္ရပါ လိမ့္မယ္။

ကိုးကား
– သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ႐ုပ္သံ- (https://www.youtube.com/watch?v=QGZyKNCoBUU)