Home ထိပ္တန္းသတင္း KNU နယ္ေျမအတြင္း ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္မႈ အလြန္အားနည္းေနေသး

KNU နယ္ေျမအတြင္း ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္မႈ အလြန္အားနည္းေနေသး

746

ေမ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ခ႐ိုင္ (၇)ခုအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ေပးႏိုင္မႈႏႈန္းမွာ အလြန္အားနည္းလွ်က္ရွိေနၿပီး ထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကရင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန(Karen Department of Health and Welfare – KDHW)က ေျပာသည္။

KDHW ဌာနမႉး ပဒိုေစာအဲ့ကလူေရႊဦးက “က်ေနာ္တို႔အခု ခ႐ိုင္ (၇)ခုထဲက ကေလး၊ လူႀကီး အပါအ၀င္ လူဦးေရ (၄)သိန္းကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးဖို႔ ပစ္မွတ္ထားတယ္။ လူတစ္သိန္းမွာ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးဦးေရ ပ်မ္းမွ် (၂)ေသာင္းရွိတယ္။ အဲဒီ ကေလးေတြအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏိုင္မႈႏႈန္းက ကေန႔အထိ ၇.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေသးတဲ့အတြက္ အရမ္းကို နည္းေနေသး တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မွီမႈ မရွိရျခင္းမွာ ေဆးသိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းမႈ အခက္အခဲ၊ မိဘမ်ား၏ အသိ ပညာ မႂကြယ္၀မႈ၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မထိုးႏိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့မႈအေန အထားမ်ား ေလ်ာ့က်လာမႈ စသည့္အခက္အခဲမ်ားလည္း ေတြ႔ႀကံဳေနရေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာအဲ့ကလူေရႊဦးက ဆက္ေျပာ သည္။

KDHW သည္ ေကအဲန္ယူခ႐ိုင္ (၇)ခုအနက္ ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္၊ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ႏွင့္ ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ (၁၄)ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း၌သာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးၿပီး တီဘီ၊ ၀က္သက္၊ ပိုလီယို၊ ေမးခိုင္၊ အသဲ ေရာင္အသား၀ါ စသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးေရး အစီအစဥ္ (၇)မ်ိိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ (BPHWT)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္မ်ားအ သင္း(BMA) စသည့္နယ္စပ္အေျခစိုက္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေကာက္ယူရရွိ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌လည္း အလားတူ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳေနရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားက်န္း မာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(Ethnic Health Organization-EHO)ႏွင့္ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CBHO) မ်ား စုေပါင္း၍ အဖြဲ႔(၁၀)ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ က်န္းမာေရးေပါင္းစည္းမႈ အမာခံအင္အားစု(HCCG) အဖြဲ႔၀င္္ ကရင္နီနယ္လွည့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီ(KnMHC) ညြန္ၾကားေရးမႉး ကုိဖီးလစ္က ယခုလို ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကရင္နီဘက္မွာလည္း အတူတူပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈရယ္၊ မိဘေတြကို အသိ ပညာေပးမႈ လိုအပ္တာရယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္လွမ္းမမွီတဲ့ေနရာေတြက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြဆို ကာကြယ္ေဆးလံုး၀ မထိုးေပး ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီလိုေနရာေတြမွာ အျပည့္အ၀ အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ က်န္းမာေရးလုပ္သားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

KDHW အပါအ၀င္ နယ္စပ္အေျခစိုက္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန(KDHW)သည္ KNU လက္ေအာက္ခံ႒ာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း ကာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္ သည္။