Home သတင္း ျပည္သ႔ူစစ္ကုိ အစိုးရ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားလိုလား

ျပည္သ႔ူစစ္ကုိ အစိုးရ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးရန္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားလိုလား

421

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ နန္းေခ်ာင္ေဖာ့

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လစာအတြက္ ေဒသခံမ်ား ထံမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ေငြ ေၾကးေကာက္ ခံကာ ေပးေဆာင္ေနရသျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကသည္။

၎သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရွိ မိကရင္၊ ေက်ာက္တစ္လုံးဝင္းဒရယ္၊ ဘင္ဂ်ီ၊ ေနာင္က်န္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၌ ျပည္သူ႔စစ္တာ၀န္ကို ေဒသခံမ်ားက အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ေနရၿပီး တာ၀န္မထမ္းႏိုင္ပါက အခေၾကးေငြ ငါးေသာင္းေပးကာ ငွားရမ္းေနရ သည္ဟု ေက်ာက္တစ္လုံးဝင္းဒရယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေဒသခံ ေစာေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေစာေအာင္ေက်ာ္ဦးက “က်ေနာ္တို႔ ေက်းရြာေတြမွာ တစ္လတစ္ႀကိမ္ အခေၾကးေငြ ငါးေသာင္း ေကာက္ခံတဲ့အတြက္ ေဒသခံ ေတြ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ကေန လက္နက္ေပးၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခိုင္းတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ပါ။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကေန တပ္မေတာ္ကုိတာဝန္ေပးၿပီး အခေၾကးေငြေပးသလို က်ေနာ္တို႔ေဒသမွာ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အခေၾကးေငြေပးေစခ်င္တယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ရွိၿပီး အင္အားစုစု ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကိစၥအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက “ျပည္သူ႔စစ္ေတြ သေဘာတရားက အၿမဲတမ္းဖြဲ႔စည္းတဲ့ တပ္မေတာ္ မဟုတ္ဘူးဆုိေတာ့ လစာေထာက္ပံ့ေၾကး မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ BGF တို႔ ဖြဲ႔တုန္းကေတာ့ရွိတာေပါ့။ တပ္မေတာ္ကလည္း ျပည္သူ႔စစ္ ကုိ ရိကၡာေတြေထာက္ပံ့ေပးတာ ရွိတယ္။ တစ္ျခားပံ့ပုိးမႈေတြ လိုအပ္တာေတြ ရွိရင္လည္း အဘတို႔ အစုိးရအဖြဲ႔တို႔၊ တပ္မေတာ္ တို႔၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနပုိင္းတို႔နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရတပ္မဟုတ္သည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(DKBA)၊ ေဟာင္သေရာအထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(KPF) စသည့္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထား ေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခ်ိန္ထိ အစိုးရက လစာ၊ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေက်ာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ယခင္က ျပည္သ႔ူစစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ ဦးလွက်င္က “အခုက်ေနာ္တို႔ ရြာမွာ ျပည္သူ႔စစ္မရွိေတာ့ဘူး။ အရင္က ရွိတယ္။ ဒီျပည္သူ႔စစ္ကုိ ျဖဳတ္လိုက္တာက ရြာသားေတြမႀကိဳက္ေတာ့လို႔ ျဖဳတ္လိုက္ တာ ျဖစ္တယ္။ လက္နက္ေတြကုိလည္း စစ္တပ္ကို ျပန္အပ္လိုက္္ၿပီး”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔စစ္၏တာဝန္မွာ ေက်းရြာလုံၿခဳံေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ေရေက်ာ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ျပည္သ႔ူစစ္ကုိ အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ကာ စစ္တပ္မွ ေသနတ္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ေထာက္ပံ့ၿပီး အျခားမည္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမရွိသည့္အျပင္ ေက်းရြာမွ ရံဖန္ရံခါ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းႏွစ္ေသာင္း ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားသာ ရွိခဲ့သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေက်ာ္ႀကီး၊ ေရေက်ာ္ေလးႏွင့္ လႈိင္ဝေက်းရြာမ်ားတြင္ ယခင္က ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ရွိေသာ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းတြင္မူ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သူမွာ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္ကာ အစိုးရ ထံသို႔ အလင္းဝင္ခဲ့ေသာ ေစာဖလူေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံလူထု၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။