လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အခ်ိန္နဲ႔ ဒီေရဟာ လူကိုမေစာင့္ သို႔ေသာ္…

ပစၥဳပၸန္ကာလ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္သည္ ေရွ႕ေနာက္ ၀န္မမွ်၍ ထမ္းပိုး မၿငိိမ္သည္ကို ထိန္းကာသြားေနရသည့္ ေရထမ္းသမား ႏွင့္ တူေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လာခဲ့သည့္ ၂ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈအႀကိမ္ ႏွစ္ရာေက်ာ္၊ တရား၀င္ ေတြ႕ဆံု မႈအႀကိမ္ ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အျပင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္တစ္ရာေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပရွင္းလင္းသြား ခဲ့သည္။

လတ္တေလာ၀ယ္ တိုင္းရင္းသားထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ(ကြန္ဖရင့္)ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္တိုင္ မၿပီးစီးႏုိင္သည္မွာ တိက် ေသခ်ာ ခိုင္မာေသာ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုကို အေျဖရွာေနသည့္သေဘာဟု ယူဆမိပါသည္။ ညီလာခံ၏ ဒုတိယရက္၌ သဘာပတိတစ္ဦးျဖစ္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (ေကအဲန္ယူ) ဥကၠဌက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေျဖရွင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈကို အေျခခံကာ တရားေသ၀ါဒ၊ အယူအဆမ်ားကို သတိ ထား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ဆိုထား၏။

ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘက္ေပါင္းစံု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပံ့ပိုးၾကားေန အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔ ဘက္တစ္ဖက္ခ်င္းစီ၌ အသြားအျပန္ သေဘာမ်ဳိး ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သကဲ့သို႔ အဓိကညႇိႏႈိင္းေနၾကရသူမ်ားကလည္း မွ်တ ေသာ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းယႏၱရားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဘက္ႏွစ္ဖက္စလံုးအေနျဖင့္ မိမိဘက္ပိုင္းအျပင္ အျခားတစ္ဖက္ဘက္က ၀င္ၾကည့္စဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း ယင္း သို႔ စဥ္းစားရာတြင္ ရင္ဆိုင္လာခဲ့ၿပီးေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ခ်န္ရစ္ထား၍မသင့္ေပ။ တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္း ေသာက္ၾကသူ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်၊ ျပဳမူခဲ့သမွ်ကို ခြင့္လႊတ္၍မူရႏိုင္ေကာင္းေသာ္ျငား ေမ့ေဖ်ာက္ ၍ မရစေကာင္းမို႔ ထိုထိုအခ်င္းအရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆ၍ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အဆိုးအေကာင္း မွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွ သာ Win-Win ရလဒ္ကို ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ သတၱိရွိဖို႔ထက္ သတိတရား ရွိထားဖို႔လည္း အလြန္ အေရးႀကီးေပသည္။ မိမိတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုခဲ့သမွ် အေခါက္ေရတိုင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သမွ် အခ်က္တိုင္းကိုလည္း တိုင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေနသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိ ႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (Nationwide Ceasefire Coordinating Team –NCCT) ၏ သက္တမ္း ၈လတြင္ ခိုင္မာသည့္ရလဒ္တစ္ခုမွ် မထြက္ေပၚေသးေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပဏာမ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ၂ႏွစ္ခြဲကာ လေရာက္သည့္တိုင္ မစဲေသးေသာ တိုက္ပြဲမ်ားက ၿမိဳင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မရႏုိင္ေပ။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ရွိ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေနရသူမွာ ႏွစ္ ၆၀ေက်ာ္ၾကာ မိမိတို႔၏ ရန္သူျဖစ္ခ့ဲေပရာ တစ္ ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း လံုး၀ဥႆံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ ထက္ အလြန္အကြ်ံမျဖစ္ေသာ တက္ခ်ည္ဆုတ္ခ်ည္ နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္သာ စခန္းသြားသင့္ေနေပေသးသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္ ဟူေသာစကားရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အ မ်ဳိးသားေရးကို အေျခခံကာ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည့္ “ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး” တိုက္ပြဲပန္းတိုင္အ တြက္မူ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဒီေရ၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေသခ်ာ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္သင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္လိုက္ရေပသည္။