Home ေဆာင္းပါး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ေကာင္းမရႏုိင္

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတည္ၿမဲေနသမွ် ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ေကာင္းမရႏုိင္

785

ေမာင္ေက်ာ္စြာ

(၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ရက္)

(၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ ျပႆနာေတြရွိေနသလုိ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္လည္း အထစ္အေငါ့ေတြ ႁပြမ္းတီးေနသည္။ ထုိမေျပလည္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ အပါ အဝင္ အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္က စြဲကိုင္ေျပာဆိုၿမဲျဖစ္သည့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ ေခ်။

ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ပြားေနရသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ အထစ္အေငါ့မ်ား၏ ပင္မဇစ္ျမစ္မွာ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ထို (၂၀၀၈) အေျခခံ ဥပေဒကို အေလ်ာ့မေပးစတမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားၾကသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔သည္ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒကို အေသဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး အင္ အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား (၂၀၀၈)အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲသုိ႔ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းေန ၾကသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔သည္ ထို (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒကို အေလ်ာ့မေပးစတမ္း ဆုပ္ကုိင္ထားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႏွင့္မွ် ႏုိင္ငံေရးေျပလည္မႈအေျဖကို စားပြဲဝိုင္းေပၚတြင္ တန္းတူရည္တူ ေျဖရွင္းႏုိင္/ အေျဖရွာႏုိင္လိမ့္မည္ကား မဟုတ္ေခ်။ ေျပလည္မႈရသည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း တစ္ဖက္ပါတီ/အဖြဲ႔အစည္းသည္ လက္ရွိ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ ၏ ျမႇဴဆြယ္အယံုသြင္း ခံရျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သုိ႔တည္းမဟုတ္) သက္ဆုိင္ရာ ပါတီ/အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တုိင္က အည့ံခံအေလ်ာ့ေပးျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို (ဖဆပလ)အစုိးရ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ၊ (မဆလ) အစုိးရ၊ (နဝတ- နအဖ) စစ္အစုိးရတုိ႔ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ကာလအသီးသီးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာရအစုိးရမ်ားထံ လက္နက္ခ်သြားၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားက သက္ေသခံေနပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္သည္ တည္ရွိၿမဲရွိေနၿပီး မည္သည့္တုိင္းရင္းသားမွ် ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရရွိခဲ့ပါ။

ထို႔အျပင္ ယေန႔ကာလ၌ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕အား အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမတူဘဲ အခြင့္ထူးရရွိထားသေယာင္ေယာင္၊ အခြင့္ထူး ေပးအပ္ထားသေယာင္ေယာင္ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္ စသူတုိ႔က ေခၚယူေတြ႔ဆံုေနသည္မွာ မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္ေသာ အျပဳအမူ တစ္ရပ္ကို မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္ျပဳမူေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈႏွင့္ ေသြးခြဲမႈသာျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္း၌ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးေဟာေျပာရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ျပၿပီး သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“တကယ္အဓိကက်တဲ့ ကိစၥေတြေတာ့ မျပင္ဘဲနဲ႔ က်မတို႔ၾကားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္လို႔ ဟိုဟာေလးျပင္ေပးမယ္။ ဒီဟာေလး ျပင္ေပးမယ္လုပ္တာဟာ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာမဲ့တယ္လို႔ က်မက ျမင္တယ္။ ဒါဟာ က်မတို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ လည္း စိတ္၀မ္းကြဲေအာင္လုပ္တယ္လို႔ က်မျမင္တယ္”

“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ၄၃၆ကို ျပင္ခ်င္ေနတာ၊ ၅၉ကိုျပင္ခ်င္ေနတာ ဗမာေတြက ဗမာေတြအတြက္ လုပ္ေနတာ ဒါထက္ပိုၿပီး ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ခ်င္လို႔လုပ္ေနတာ အဲဒီလိုေျပာ တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရး မပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြဖက္ေတာ့ လွည့္မၾကည့္ဘူး”
IMG_0006
“ဒီလိုေသြးခြဲတဲ့စကားေတြ ေျပာေနတာကို က်မတို႔ အမ်ားႀကီး သတိထားရမယ္”
“ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔တိုင္းရင္းသားေတြက ဘာလိုခ်င္လဲ၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုပဲ လိုခ်င္တယ္။ စစ္မွန္ တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ဖက္ဒရယ္မူကို အေျခခံတဲ့ျပည္ေထာင္စု၊ ဒီဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်မတို႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တစိုက္မတ္မတ္ ကာကြယ္ခဲ့တယ္၊ ေထာက္ခံခဲ့တယ္”

လက္ရွိ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအား “ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး”ႏွင့္ “ခြဲမထြက္ေရး”ကို ဇြတ္အတင္း ေတာင္းဆို လက္မွတ္ေရးထိုးခုိင္းေနေသာ္လည္း၊ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု (ဝါ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး အာမခံခ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္သေဘာထား၊ မူ၊ ေပၚလစီကိုမွ် ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ကာခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း (လံုးဝ) လံုးဝမရွိပါ။

“ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းရန္” တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆုိလာ သည့္အခါမွသာ လက္ရွိစစ္တပ္သည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း “ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္”ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေနသည္မွာလည္း ႐ိုးသားမႈမရွိသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ” ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးေရးအရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းျခင္း၊ အေျဖရွာျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ေရရွည္္အာမခံခ်က္ရွိေသာ အေျဖ ေကာင္း၊ ရလဒ္ေကာင္းကို ရရွိႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအား သီးျခားခြဲထုတ္ ဆက္ဆံေနသည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖင့္ အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ေကာင္းကို ရွာေဖြႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ယေန႔အခါတြင္ “လႊတ္ေတာ္တြင္းေျဖရွင္းမႈ”ဆိုသည္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းျပည့္ဝၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ေရးခရီးသည္ အင္မတန္မွ ေဝးကြာလွသည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ပီျပင္သည္ထက္ပီျပင္၊ ထင္ရွားသည္ထက္ ထင္ရွားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တစ္ခ်ိန္က “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး”၊ “ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး” ေအာင္လံလႊင့္ထူခဲ့ၾကဖူးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ / ခြဲထြက္ၾကသူအခ်ိဳ႕မွာ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္ထံ “သစၥာခံမ်ား”အျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္း အျမင့္ဆံုးရသည္မွာ “ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ျပန္တမ္းဝင္ဗုိလ္မွဴးႀကီး” အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔အ စည္းအလိုက္ အျမင့္ဆံုးရသည့္ အဆင့္ေနရာမွာမူ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္”သာ ျဖစ္ပါသည္။ “ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး ေတာ္လွန္ေရး”တြင္ တစ္ခ်ိန္က ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးေသာ သူတုိ႔၏ သမုိင္းျဖတ္သန္းမႈ သည္ ေရစုန္ေမ်ာခဲ့ေလၿပီ။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက ညႊန္ျပေနသည္မွာ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒတည္ရွိေနသမွ်၊ ကာခ်ဳပ္၏ မူဝါဒ ၆ခ်က္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စစ္တပ္တုိ႔က စြဲကိုင္ထားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ႏုိင္ငံေရး ရလဒ္ေကာင္း ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါ့အျပင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရ စီလည္း မရရွိႏုိင္သလို တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။