Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

80

ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔ လွပါေတာ့ႏိုင္

ယခုတေလာ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေဒသခံတို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား တရစပ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ၾကားမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကလည္း ျမန္ျပည္တစ္လႊား လူသိမ်ားလွ်က္ရွိ သည္။ အဆိုပါ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မင္းကိုႏုိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔က ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း၌ အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္၍ သြားေရာက္ေဟာေျပာမည္ဟု ၾကားသိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေမလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ပင္လယ္ကြင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို တိုက္တြန္းေဟာေျပာမႈမွာ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့မူေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေမလ ၂၂ရက္ေန႔က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။ ယင္းသို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္လွမ္းရာတြင္ မျဖစ္မေန ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတိုင္းက တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းျဖင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။

၎အျပင္ ကခ်င္၊ ရွမ္းေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးလာေနေသာ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ားမွာ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေနေပရာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္မႈအသြင္ျပင္ကို မျပသႏုိင္ေသးဘဲ မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ သ႑ာန္အလားပင္ ရွိေနေသးသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာ ျမစ္ကိုအလ်ားလိုက္ ကူးခတ္ေနသည့္ႏွယ္ သူညႇိကိုယ္ညႇိ အေနအထားတြင္ လြန္ဆြဲလွ်က္သာပင္ ျဖစ္ေနသည္။

အလားတူ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌လည္း ႏိုင္ငံေရးညႇိႏႈိင္းမႈ မေျပလည္ဘဲ လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျပားလာသည့္အ တြက္ ေမလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က မာရွယ္ေလာအမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ေမလ ၂၂ရက္ညေန ၄နာရီခြဲတြင္ စစ္အာ ဏာသိမ္း၍ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ကိုပါ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသြားလာေနသည့္ တရား၀င္၊ တရားမ ၀င္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွာ ပိတ္ပစ္လိုက္ရသည္အထိ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံတြင္းပဋိပကၡမ်ားမွာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္ အေနျဖင့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ အာဏာသိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေကာင္စီ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယြတ္က်န္အိုခ်ားက ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

မည္သည့္ပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္မဆို ႏုိင္ငံတစ္ခု တည္ၿငိမ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈ၊ မေျပလည္မႈ၊ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ားမွာ အခရာဟု မသတ္မွတ္ဘဲ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕၊ တစ္က႑ ေလာက္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနသေရြ႕ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားမရွိသေရြ႕ သို႔ တည္းမဟုတ္ လက္ေတြ႕က်ေသာ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္သေရြ႕ မည္သို႔ပင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေန ေစကာမူ အေျဖရွာမရသည့္ ပုစၦာတစ္ပုဒ္လိုပင္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာတစ္ခုမွာ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ၁၈ႀကိမ္တိုင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းဖူးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏လုပ္ရပ္မွာ ျမန္မာျပည္ကို စစ္အာဏာျဖင့္ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္အုပ္စုိးလာေနခဲ့သူမ်ား အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ပတ္လည္လာျခင္း မျဖစ္ရန္ အာမခံႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီအတြင္းပင္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ အခ်င္းခ်င္းပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ၏ အလံုးစံုေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဆိုင္ ရာ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာမႈမ်ားမွာ လတ္တေလာကာလတြင္ တူညီေနေပရာ ႏုိင္ငံေရးအလွခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ဘယ္သူၿပိဳင္၍ လွႏိုင္ ေတာ့မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ေရးသားေဖာ္ျပသြားရမည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။