Home သတင္း ‘ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း’ အစီရင္ခံစာ KHRG ထုတ္ျပန္

‘ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း’ အစီရင္ခံစာ KHRG ထုတ္ျပန္

772

ေမလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏တံု႔ျပန္မႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ ‘ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း”ဟူေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (Karen Human Rights Group-KHRG)က ေမ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ ခံမ်ား၏ ခံစားရမႈမ်ားကို အမ်ားသိရွိေစလို၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KHRG က ဆိုသည္။

KHRG ၏ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး တာ၀န္ခံ ေနာ္ခူးခူးဂ်ဴးက “ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာ ေဒသခံ ေတြ လက္ရွိ ခံစားေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနနဲ႔ သိရွိၿပီးေတာ့ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါမွာ သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၃ခု၊ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း ၁၆၂စံုႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေထာက္အထားေပါင္း ၃၈၈ခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာမ်ားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုေစာသမိန္ထြန္းက “လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ အရင္တုန္းကလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဟိုတစ္ကြက္ဒီတစ္ကြက္ ရွိေနေသးတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အကုန္လံုးကို လက္လွမ္းမမွီေပမယ့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တင္ျပမႈအေပၚမွာ မျငင္းပယ္ပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ လူထုက တင္ျပ လာရင္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားမွာ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ဖားအံ၊ ဒူးပလာယာ၊ ဖာပြန္၊ ထား၀ယ္၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေတာင္ငူ၊ သထံုၿမိဳ႕မ်ားမွ ကရင္လူထုမ်ားမွာ တုိက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ အဓမၼဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရ ျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကိုသိမ္းယူျခင္း စသည့္မ်ားကို ခံစားေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ေနာ္ခူးခူဂ်ဴးက “ဒီလိုလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အဓိက ကေတာ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာက အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရ တယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ KHRG ကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေက်း လက္ေဒသလူထုႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအၾကား ခံစားရေသာ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွ အာရွဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။