Home သတင္း စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆို

စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းေတာင္းဆို

792

ေမ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၇၅ဖြဲ႔တို႔က သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထံ ေမလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္ ၁၀ခ်က္တြင္ ကခ်င္၊ တအာင္း(ပေလာင္)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စသည့္တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနျခင္း၊ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ေနျခင္းႏွင့္ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္၊ တုိက္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္၊ စစ္ေရးအင္အားသံုး၍ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ စသည့္အ ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

“အခု ဆက္တုိက္ ထုိးစစ္ဆင္ေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ ့ဦးတည္ေနတာကို မေတြ႔ရဘူး။ ကခ်င္တိုက္ပြဲက အခုဆိုရင္ တုိက္ပြဲသံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီး။ အမွန္တကယ္ ေသနတ္သံ တိတ္ဆိတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္းဆိုရတာပါ”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယခု ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းျပည္ပႏွင့္ နယ္စပ္ရွိ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာ စသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမႈကြန္ ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ ေတာင္းဆိုခ်က္စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါ၀င္ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္(KESAN) ဒါ႐ိုက္တာ ေစာေပါလ္စိန္ထြားက “က်ေနာ္တို႔ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔ကလည္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္တန္႔ဖို႔ အခုလို ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ ပံ့ပိုးတဲ့အေနနဲ႔ ပါ၀င္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အပစ္ရပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားရွိ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ား၏ ဘဝမ်ားစြာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ NCCT တုိ႔မွ စစ္ပြဲမ်ား လံုးဝထပ္မျဖစ္ေစရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ယင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။

လက္ရွိ စစ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ားကို အစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေကြ်းေမြးမႈ မရွိသလို စစ္ပြဲဆက္ လက္ျဖစ္ပြား၍ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ ပိုမိုႀကံဳေတြ႔ေနမႈကိုၾကည့္ကာ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ထိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထိုးသည္ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေစလိုေၾကာင္း ေဒၚခြန္ဂ်ာက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု စုေပါင္း၍ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ ယခုလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုလာသည္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။