Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

65

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ား တည္တံ့ခိုင္မာေစဖို႔

အတာကူး၍ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းလာသည့္တိုင္ ျမန္မာျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမွာ မၿငိမ္းေအးေသးေသာ စစ္ေရး၊ လူမႈေရး ပဋိ ပကၡမ်ားကို ယူေဆာင္လာေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္း စတင္ သင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို အရင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ အပစ္ရပ္ျခင္း ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟူ၍ မတူညီၾက ေသာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ မ်ားစြာကိုယ္စီ ရွိၾကေပသည္။ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲလာႏုိင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမျဖစ္ သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပင္ တပ္မ(၂၂)၊ (၄၄)ကို ေနရာခ်ထားေနဆဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္မူ တပ္မ(၁၁၊ ၃၃၊ ၅၅၊ ၆၆၊ ၇၇၊ ၈၈ႏွင့္ ၉၉)တို႔မွာ ေနရာယူျဖန္႔ က်က္ထားသည့္အျပင္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လည္း ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေနေၾကာင္း ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရတပ္ဖက္က သတင္းထုတ္ျပန္႐ိုးမရွိသည္မွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပဲြမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားဟု ၀န္ခံသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနသည္။

တအူတံုဆင္း တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္လာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္ တြဲေနထိုင္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ ျပည္ပက လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားမရွိဘဲ ျပည္တြင္း၌ပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာမရႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ အ႐ိုးစြဲလာေနခဲ့ေသာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္။ “ေတာ္လွန္ေရး” ဟူေသာစကားလံုးအေပၚ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာေနေပရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုၾက ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္လာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ကမၻာသိ၊ တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကညာေသးသည္ မဟုတ္။ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ လွည့္ျဖားမႈကို ခံလာခဲ့ၾကရသူမ်ားအဖို႔ အေပၚစီးက က်ဴးလြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူကို ခ်က္ခ်င္း ယံုၾကည္ကိုးစားဖို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထို႔အတြက္ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစတနာမွန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တြင္တြင္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီွက ကြယ္လြန္သြားသူ ဟံသာ၀တီသတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က “အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးရင္ တပ္ေတြ ေရႊ႕ရမယ္။ တပ္ေတြ ခြါရမယ္။ တပ္ေတြခြာၿပီးေတာ့ ေသနတ္တစ္ကမ္းကိုမရွိမွ ေသနတ္ပစ္လည္း မရေတာ့ဘူး။ ဆိုေတာ့ အသံပဲ ထြက္ရင္ ထြက္မယ္။ လူမေသေတာ့ဘူး။ ဒါက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္တယ္။”ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သလို ဖက္ဒရယ္တပ္ကို လိုလားသည့္ (UNFC)ကလည္း ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏြဲေနသည့္ အစိုးရတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။

စစ္ပြဲဟူသည္ ပါ၀င္ပတ္သက္သမွ် အဖက္ဖက္ကို ထိခိုက္ေသေၾက ပ်က္စီးေစသည္။ ၎အျပင္ စစ္ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမ၀န္းက်င္ တစ္ခြင္ရွိ ျပည္သူလူထုမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို ရွင္သန္ေနၾကရ သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသူမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုပါ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ေနသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္သြားေနပါသည္ ဆိုေသာစကားကို မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာေရာက္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မွာ ကုလသမဂၢရွိ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးစရာေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မရပ္တန္႔ေသးေသာ၊ အက်ည္းတန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ အနိဠာ႐ံုမ်ားကို သမုိင္းတြင္ေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ အေရး မည္သူတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိပါသနည္း။ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံရန္ အဆိုပါပဋိပကၡအလံုးစံုကို လက္ေတြ႕က်က်ႏွင့္ ကမၻာသိေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာလွ်င္ ခိုင္မာ၍ တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ လွမ္းခ်ီႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။