Home သတင္း သံလြင္ျမစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ KRW မွ လက္မွတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေကာက္ခံေန

သံလြင္ျမစ္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ KRW မွ လက္မွတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေကာက္ခံေန

484

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာတူ လက္မွတ္တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းပိုင္းမွစ၍ မတ္လ ၁၄ရက္အထိ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိသည္ဟု ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔(KRW)က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ေကာက္ခံရရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ား၊ စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏုိင္ငံ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာအအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အား သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားေစမည့္ အႀကီးစားေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို မလုပ္ ေဆာင္ရန္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ေၾကာင္း KRW ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။

“ဒီေရကာတာစီမံကိန္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ တည္ေဆာက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ထိခိုက္ႏုိင္တယ္။ ေဒသခံနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ပါ ဆိုးက်ဳိးသာ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းဖို႔ အခုလို လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္”ဟု ေစာသာဘိုးက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္သြားမည့္ ေရကာတာ ၆ခုမွ ထြက္ရွိလာသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထဲမွ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ မည္သို႔ခြဲေ၀သံုးစြဲမည္ကို မသိရွိရသည့္အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား လူမႈဒုကၡႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ႀကံဳ ေတြ႔ႏိုင္သျဖင့္ စီမံကိန္းရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

KRW ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာသာဘိုးက “လက္မွတ္ေတြကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ျဖန္႔က်က္ ေကာက္ယူေနတဲ့အတြက္ ေလာ ေလာဆယ္ ဘယ္ေလာက္ရၿပီလဲဆိုတာ မစုမိေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ လက္မွတ္ေပါင္း ငါးေသာင္း ေကာက္ ခံသြားဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ KRW သည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ အျခားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ယက္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အတိုက္အခံျပဳ တုိက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ေကာက္ခံရရွိေသာ လက္မွတ္မ်ားကို အသံုးျပဳ ကာ မတ္ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးေန႔၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ျပဳ လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌လည္း ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရး ဆုေတာင္းပြဲတစ္ရပ္ကိုလည္း က်င္းပသြားမည္ဟု KRW က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြမ္းလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြမ္းလံုေရကာတာ၊ တန္႔ယမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေနာင္ဖာေရကာတာ၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ေတာင္ေရကာတာ၊ မိုင္းပန္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ တာဆန္းေရကာတာ၊ ကယား ျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသစ္ေရကာတာႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟတ္ႀကီးေရကာတာတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဟတ္ႀကီးဆည္ေဒသရွိ ေသးဂိမူ႔ဒဲရြာသား ေစာေသာတုထူးက “က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔က ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ကန္႔ ကြက္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ တည္ေဆာက္ျဖစ္သြား မယ္ဆိုရင္လည္း ေဒသခံေတြ အားလံုးနစ္နာမႈေတြအတြက္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ကို အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ လုပ္ေပးသြားဖို႔ေတာ့ ေတာင္းဆိုသြားခ်င္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ေရကာတာအနီးတ၀ုိက္ရွိ ေရလႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာရြာမ်ားမွာ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းခံရသည့္အျပင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေရႀကီးကာ ရပ္ရြာမ်ား ေရလႊမ္းမုိးမႈ ခံရျခင္းႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ၿပီး ၾကားေနလူထုမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းလည္း KRW က ဆိုသည္။

Karen Rivers Watch-KRW ကို ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ တစံုတရာမ်ားရွိပါက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရင္း စည္း ႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကရင္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။