Home သတင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဆံုးျဖတ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဆံုးျဖတ္

605

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာေသာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၆)က ႏို၀င္ဘာ လ ၁၉ရက္မွ ၂၁ရက္ေန႔အထိ ၎တို႔ခ႐ိုင္႐ံုးတြင္ က်င္းပေသာ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၌ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ထိုေဒသတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳတူးေဖာ္သည့္ ျမန္မာသန္းေဇာ္၊ သု၀ဏၰေျမ၊ AA ကုမၸဏီ စသည့္ကုမၸဏီမ်ားက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အစိုးရပိုင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕-AMI, PSI စသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမႉးက ေျပာသည္။

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္္ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေစာလစၥတန္က “အခုလို ဘာမွမေရမရာ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀င္လာတဲ့ က်န္းမာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ၀င္လာတယ္။ ဒါေတြက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ လာေရာက္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ က်ေနာ္ တို႔က ဗဟိုရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔အညီ ေဒသအေျခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ တယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမခံ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အက်ဳိးတူ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည္ဟုဆိုကာ ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္အတူ အစိုးရဘက္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အၿပီးပါသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕မွာ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုမွခြင့္ျပဳ၍ လာေရာက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ခ႐ိုင္အတြင္း စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္လိုသူမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္လည္း ေျဖရွင္းရခက္ေနသည္ဟု ပဒိုေစာ လစၥတန္က ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ေကအဲန္ယူ ဗဟို တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက “ဘယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမဆို အစိုးရအေနနဲ႔ ေကအဲန္ယူရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင့္ဆင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမလုပ္ရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ရရွိမဟုတ္ဘူး။”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠဌ ပဒိုေစာေရႊေမာင္း အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးႏွင့္ တပ္မဟာ(၆)ရွိ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ၎အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးတို႔အျပင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အစိုးရတပ္မွ စခန္းမ်ား အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရိကၡာျဖည့္တင္းျခင္း စသည့္စစ္ေရး အေထာက္ကူျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမဆို ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ KNU ဒူးပလာယာခ႐ိုင္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေကာ့ကရိတ္၊ က်ဳံဒိုး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေကအဲန္ယူ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာ(၆)သည္ ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ယခု တႀကိမ္မွာ ပထမဆံုးျဖစ္သည္။