Home သတင္း ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနေသး

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနေသး

985
(စက္တင္ဘာလက ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းမွ ကရင္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား)

ႏို၀င္ဘာ ၂၈ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကရင္ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားႏုိင္ေရးကို ဆႏၵရွိ ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း ၎ပါတီမ်ား၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယမန္ေန႔၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ-KPP ဥကၠဌ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က “ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ပူးေပါင္းတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဆႏၵလည္း ရွိပါ တယ္။ ပါတီေပါင္းဖုိ႔က ျဗဳန္းခနဲၾကည့္ရင္ေတာ့ လြယ္တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ တည္ေထာင္ၿပီးသား ပါတီကို ဖ်က္ရမယ္။ ပါတီ၀င္ေတြ အားလံုး ႏႈတ္ထြက္ရမယ္။ ၿပီးမွ ေနာက္ ပါတီတစ္ခု ျပန္္ဖြဲ႔၊ ပါတီ၀င္ေတြ ျပန္ၿပီးထူေထာင္၊ အဲ့အပိုင္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ တကယ္လက္ေတြ႔ကေတာ့ နည္းနည္းေလး အခက္အခဲေလးေတြ ရွိပါတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုတည္းရွိရန္ လိုလားရွိပါက မိမိတို႔ေရွ႕ဆက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ပို အားရွိေၾကာင္းလည္း ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က ထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ(KUPC)က ဦးေဆာင္၍ ကရင္မ်ား ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ခုအ တြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား၌ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အဓိက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားထဲတြင္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား တစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္ လိုလားေၾကာင္း ဆိုသည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

PSDP ဒုတိယ ဥကၠဌ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးတြင္ နယ္ေျမပထ၀ီအေနအထား၊ ေခါင္းေဆာင္ မႈအပိုင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာ အခက္အခဲမ်ားရွိသည္ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ပထ၀ီအေနအထားအရလည္း ေ၀းတယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားစရာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာျပန္မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔ ကိစၥက ပါတီေတြအားလံုးဖ်က္၊ ပါတီ၀င္ေတြအားလံုးႏႈတ္ထြက္၊ ပါတီအသစ္ေထာင္ၿပီးေတာ့မွ နာမည္အသစ္တစ္ခုယူ၊ မွတ္ပံုတင္ေတြျပန္က်လာမွ ပါတီ၀င္ေတြျပန္စု၊ ဒါကို ပါတီက လုပ္လို႔လြယ္မလြယ္ အခ်ိန္လည္း လို တယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိမရွိလည္း လိုတယ္။”ဟု မန္းေအာင္ျပည္စိုးက ဆိုသည္။

ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(KPP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(KSDDP)ႏွင့္ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ပါတီမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ ပါတီပူးေပါင္းေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသးသည္။

၎အျပင္ ကရင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ေနရာမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို မူအားျဖင့္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ၅ဦးစီ ပါ၀င္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလို ပါတီ တစ္ခုလွ်င္ ႏွစ္ဦးစီ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား မရွိေသးေပ။

လက္ရွိတြင္ ဖလံုစေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ(KSDDP) ႏွင့္ ကရင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(KDP)တို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္၌ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ပါတီအျဖစ္ အေျခစိုက္ ရပ္တည္ေနၿပီး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ(KPP)မွာမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္လွ်က္ရွိသည္။