Home ထိပ္တန္းသတင္း ေနာက္ကြယ္က ၫြန္ၾကားႀကိဳးကုိင္ သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၾက (ေဆာင္းပါး)

ေနာက္ကြယ္က ၫြန္ၾကားႀကိဳးကုိင္ သူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၾက (ေဆာင္းပါး)

924

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ရက္)

(နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရအုပ္စုိးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ေက်ာ္ကာလကို လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအတြင္း ကြဲအက္မႈ/ ခြဲထြက္မႈေတြ အေတာမသတ္ ေပါက္ကြဲ ေပၚထြက္သည့္ ကာလဟုဆိုလွ်င္ ရမည္ထင္ပါသည္။

ကြဲထြက္/ခြဲထြက္ၾကရျခင္း၏ မူလအေၾကာင္းရင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အတြင္းပုိင္းအေၾကာင္းရင္းကသာ အဓိက ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္စုိးသူ၏ ထိုးႏွက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားကလည္း ကုိယ့္ဝမ္းနာကိုယ္သာသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ ေကာင္းလွသည္။ သုိ႔ျဖင့္ တားမရ၊ ဆီးမရ ဒူးရင္းသီးကြဲအက္သကဲ့သုိ႔ ကြဲထြက္ကုန္သည္။ အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ငယ္ ၂၃ဖြဲ႔ဆုိတာ ေတြ ေပၚလာသည္။

ကြဲထြက္လာသမွ် / ခြဲထြက္ခဲ့သူမွန္သမွ်ကို (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရက လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ ပီပီျပင္ျပင္ အသံုးခ်ခဲ့သည္။
စစ္ေျမျပင္တြင္ လမ္းျပအျဖစ္၊ ပြိဳင့္အျဖစ္ ေရွ႕ကတက္ေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ “အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သူမ်ား” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ “က်ိဳကၠဆံ/ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ”မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ကို (နဝတ-နအဖ)ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးက ေျချဖင့္နင္းျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ ထို ကာလမ်ားအတြင္းတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆန္႔က်င္ေရး အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ေျပာသူ တခ်ဳိ႕လည္း မဟာလူမ်ဳိးႀကီး ရန္သူထံ ဒူးေထာက္အညံ့ခံသြားသည္။ တခ်ဳိ႕ေရာ္ဘာၿခံသူေဌးျဖစ္သြားသည္။ သူ႔တစ္ဦးခ်င္းအ တြက္ “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္” ရရွိသြားပံုေပၚပါသည္။ သူ႔တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရသြားသည္ဟု ထင္ပါသည္။

မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးအေျပာသန္သူမ်ားသည္ အေျခအေနတစ္ခုေရာက္လွ်င္ မဟာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးအုပ္စိုးသူထံ ဒူးေထာက္သြားတတ္သည္ဟု ေကာက္ခ်လွ်င္ အမ်ားကသေဘာတူၾကလိမ့္မည္ဟုထင္ပါသည္။ မိမိတစ္ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ စားသာမည္ထင္သည့္ဘက္၊ အခြင့္အေရးသာမည့္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရး/အမိ်ဳးသားေရးဆုိသည္မွာ သူ႔ အတြက္ ဗန္းျပရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာရန္ ေခတၱၿခံဳထားသည့္ ဟန္ျပဝတ္႐ံုသာျဖစ္သည္။

စုိ႔စုိ႔ပုိ႔ပုိ႔ သူ႔တစ္ကိုယ္က်ဳိးရမည္ဟု ထင္သည္ႏွင့္ သူၿခံဳထားသည့္ “လူမ်ိဳးေရး/အမိ်ဳးသားေရး”ကို စြန္႔ပယ္ရန္၊ ခၽြတ္ပစ္ရန္ ဝန္မ ေလးေခ်။ ထိုလူစားမ်ဳိးသည္ ေခတ္တုိင္း ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖုိ႔နဲ႔ ဆင္ျခင္သတိရွိၾကဖုိ႔သာ လုိသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရႏွင့္အတူ ဘာသာေရးအေရၿခံဳ၊ လူမ်ိဳးေရးဗန္းျပသည့္ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ဆိုသလုိ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈ မ်ားလည္း အစီအရီေပၚေပါက္လာပါသည္။ ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရး၊ လက္ပံ ေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး၊ အစုိးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ားက မတရားသိမ္းပုိက္ထားသည့္ လယ္ေျမယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိေသာ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေသနတ္၊ မီးေလာင္ဗံုးမ်ား အသံုးျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေသာ္လည္း ဘာသာေရးအေရၿခံဳ၊ လူမ်ိဳးေရး ဗန္းျပလူသတ္၊ မီးရိႈ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းမရွိဘဲ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနပါသည္။

ယခုအခါ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္မရပ္ႏုိင္ေသးဘဲ၊ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ/ဗံုးလန္႔မႈေတြ ဆက္တုိက္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆို သလို ေပၚထြက္လာသည္။ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဆိုသည့္ (Nationwide ceasefire) အသံသည္ ဗံုးေပါက္ကြဲသံမ်ားအၾကားတြင္ တိုးတိတ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ / ဗံုးလန္႔မႈေတြရဲ႕ “လက္သည္တရားခံ” ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းလဲ၊ ဘယ္လိုရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ဆုိတာ ေအာက္ တုိဘာလ ၂၀ရက္ေန႔က (MPC) ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU)၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကအဲန္ယူ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က သတင္းေထာက္မ်ား ေမးျမန္းသမွ် “ေမွာက္ထားေသာခြက္ကို လွန္ျပလုိက္ ဘိသကဲ့သုိ႔” အက်ယ္တဝင့္၊ ရွင္းလင္းတင္ျပ ေျဖၾကားဝန္ခံသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း ေျဖၾကား ခ်က္မ်ားကို အစုိးရေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး “ေနာက္ကြယ္က ၫႊန္ၾကားႀကိဳးကုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ”ကိုလည္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမယ္လို႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပင္ ေျပာသြားပါသည္။ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း၌လည္း ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ကရင့္သတၱိကို ခ်ီးက်ဴးေနၾက သည္။ အစုိးရေျပာခြင့္ရ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ပင္မေျပာရဲ / ဝန္မခံရဲသည္ကို ေျပာဝံ့ေသာ/ ဝန္ခံရဲေသာ“ဖထီး”ဟူ၍လည္း လက္ဖ်ားခါေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ စိတ္တူကိုယ္တူ ပူးေပါင္းသူ “ဖထီး”ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ေနၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ ပဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ “ေျပာရဲသည့္သတၱိ”ကို အတုခုိးၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စတင္လာခဲ့ေသာ ဘာသာ ေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအေရၿခံဳ၊ ဗန္းျပၿပီး လူသတ္၊ မီးရိႈ႕အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စီရင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည့္ “ေနာက္ကြယ္က ၫႊန္ၾကားႀကိဳး ကုိင္သူေတြ”ကိုလည္း အလ်င္အျမန္ ေဖာ္ထုတ္ေစခ်င္ပါသည္။