Home သတင္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံတြင္ သေဘာတူ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံတြင္ သေဘာတူ

681
ၾသဂုတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ (ေကအိုင္စီ)

EC-1စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ တရပ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္း သြားရန္ ညီညႊတ္ aသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ(UNFC)မွ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမတေနရာ တြင္ ဦးစီးႀကီးမႉးေသာ ဇူလိုင္လ ၂၉မွ ၃၁ရက္ေန႔အထိ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရမွ က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအသစ္တရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားရန္ ညီလာခံတက္ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ UNFC ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲေရး သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ညေန ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ UNFC ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ခြန္ဥကၠာက “စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူေပၚ အေျခခံတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အကုန္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲသြားမယ္။ သံုးလေလာက္ အခ်ိန္ယူ ၿပီး မူၾကမ္းထြက္လာေအာင္ ေရးဆြဲမွာပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးသည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားကို ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားထုေထာက္ခံမူရေအာင္ လုပ္သြားၿပီး ေထာက္ခံမႈရရွိပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ေရးေမွးမွိန္သြားမည္ဟု ခြန္ဥကၠာက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ UNFC ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၇ခုအျပင္ ေနာက္ထပ္ ဗမာ/ျမန္မာျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္လည္း ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ ၎တို႔ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ခြန္ဥကၠာက “ရွစ္ျပည္နယ္မူဆိုတာ အေသမဟုတ္ဘူး။ ဒါက ေတာင္ႀကီးညီလာခံမွာရထားတဲ့ အေျခခံမူေပါ့။ ရွစ္ျပည္နယ္လို႔ ေျပာရျခင္းက အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးကို ေျပာတာပါ။ ရွစ္ျပည္နယ္နဲ ့ေျပာခဲ့တာ အေသမဟုတ္ ပါဘူး။ သူလည္း ပါ၀င္သင့္တယ္။ အဲဒီျပည္နယ္ေတြနဲ ့ေပါင္းလိုက္မွ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္မယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ က စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖက္ဒရယ္စနစ္ ျပည္ေထာင္စုလုိ ့ေခၚပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယခုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၈ခုပါအ၀င္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA)အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လူထုအက်ဳိး ျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအ ေရးတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာ တသီးပုဂၢလမ်ား စသည့္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၂၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ သည္ဟု UNFC က ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

EC-2

ညီလာခံ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ UNFC အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္သည့္ ၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA)၊ ကိုးကန္႔လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔တို႔လည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံ၌ သေဘာတူညီမႈ ၁၀ ခ်က္ ရရွိခဲ့ သလို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း တူညီစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ခြန္ဥကၠာက ေျပာဆိုသည္။

UNFC အေနျဖင့္ ယခုျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္၍ အလ်ဥ္း သင့္သလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

UNFC ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO)၊ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း(SSA-N)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး(KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ပအို၀့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)၊ တအာင္း (ပေလာင္)အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ(ALP)၊ ၀အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(WNO)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္သမဂၢ(LDU) စသည့္အဖြဲ႔တို႔ ပါ၀င္သည္။