Home သတင္း ခုမ်ားေတာ့ဘယ္၀ယ္ဘယ္ဆီ……. (ေဆာင္းပါး)

ခုမ်ားေတာ့ဘယ္၀ယ္ဘယ္ဆီ……. (ေဆာင္းပါး)

1317
M.ထက္ေခါင္

(၁)
လစဥ္ထုတ္စာေစာင္မ်ားတြင္ ေကအုိင္စီကထုတ္ေ၀ေသာ ကရင္သတင္းစဥ္မွာ အျခားစာေစာင္မ်ားႏွင့္မတူတမူ ကြဲျပားေနေသာ စာေစာင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ ပစာေစာင္မဂၢဇင္း အမ်ားအျပားမွာ ထုတ္ေ၀သည့္လသုိ႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားမတုိင္ခင္ ရက္ပုိင္းအတြင္း၌ပင္ဆုိင္ေပၚ ေရာက္ေနတတ္ ၾကသည္။ ဇႏၷ၀ါရီလအတြက္ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၢဇင္းကုိလြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္း၂၈-၂၉ရက္ေန႔ မ်ားမွစ၍ဆုိင္ေပၚေရာက္ကာ စာဖတ္သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ေတြ႔ရတတ္သည္။

ကရင္သတင္းစဥ္ကေတာ့ ပုံစံတမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဇႏၷ၀ါရီလအတြက္ထြက္ရွိမည့္ စာေစာင္မွာ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည့္အတြက္ ဇႏၷ၀ါရီလကုန္ပုိင္းေရာက္မွ တလလုံးစုေဆာင္းထားေသာသတင္းမ်ားကုိ တည္းျဖတ္၊ျပင္ဆင္ကာ ပုံႏိွပ္တုိက္သုိ႔ပုိ႔ရသည္။ စာေစာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၀ရက္ေက်ာ္မွ လူထု လက္ထဲေရာက္သည္။ ထုိအခါက်မွဇႏၷ၀ါရီလ၄-၅ရက္ေန႔မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားကုိပါ ဖတ္ၾကရသျဖင့္ စာဖတ္သူတုိ႔အေနျဖင့္ ဒိတ္ေအာက္သည့္ သတင္းမ်ား ကုိဖတ္ရသလုိျဖစ္သြားသည္။ အင္တာနက္အီးေမးလ္ အသုံးျပဳႏုိင္ၾကသူေတြအတြက္ကေတာ့ သိပ္ၿပီး ျပႆနာမရွိ။ ေကအုိင္စီအြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ သတင္းမ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဖတ္ၾကရသည္။

ေျပာစရာအနည္းငယ္ရွိသည္မွာ အြန္လုိင္းတြင္ေဖာ္ျပသည့္ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးမွာ ေကအုိင္စီ ၀က္ဘ္ဆုိက္မရိွခင္ကတည္းက၊ လစဥ္ထုတ္ကရင္သတင္းစဥ္ စာေစာင္အတြက္ ေရးသား လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ၊ တလအတြင္းထူးျခားေသာသတင္းမ်ားကုိ ေစာင့္စားဖတ္႐ႈရင္း စာေစာင္ အျပင္အဆင္လုပ္မည့္ လကုန္ပုိင္းေရာက္ခါမွ ေရးသားေပးပုိ႔ရေသာေၾကာင့္ ထုိေဆာင္းပါးကုိအြန္လုိင္း၌ ေဖာ္ျပသည့္အခါေဆာင္းပါးအတြင္း ပါရွိသည့္အခ်ဳိ႕ေသာသတင္း သုံးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ ရက္လြန္ပုပ္သုိး ေနာက္က်ေနေသာ သုံးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖစ္သြားတတ္သည္။

ယခုလေစာေစာပုိင္းက ထြက္ေပၚလာေသာလက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစီရင္ခံစာကုိဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္၊ ေ၀ဖန္ေရးသား ေထာက္ျပၾကေသာေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ကူညီမႈျပဳသူမ်ား၊ ေအာက္စဖုိ႔တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၏ျပင္းထန္ ေသာေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္မ်ားကတည္းက အြန္လုိင္း႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားတြင္ ထြက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ၊ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ေ၀ဖန္မႈေရးသားမႈမ်ားမွာလည္း ေကအုိင္စီအတြက္ထုံးစံအတုိင္း ေနာက္က်ေနမည္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ရွိေစကာမူသတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သုံးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားမွာ သမုိင္းေၾကာင္းကုိအေထာက္အကူျပဳေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္၊ ေဒသခံမ်ားသာမက ျပည္တြင္းျပည္ပ ဗမာျပည္သားအမ်ားစုေက်နပ္မႈမရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားအေပၚက်ေနာ့္ပတ္၀န္းက်င္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိအနည္းငယ္မွ် ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေလသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာတစ္လႏွစ္လခန္႔က ကာတြန္းဟန္ေလးေရးဆြဲေသာ ကာတြန္းတစ္ကြက္ကုိမ်က္ေစ့ထဲမွာ ျမင္ေယာင္သည္။ ခဲျဖင့္အေပါက္ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္ကုိ အကာအကြယ္ ယူထားသည့္အရပ္၀တ္ အေရၿခဳံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ယူနီေဖာင္း၀တ္စစ္အုပ္စုတုိ႔ႏွစ္ဦးက “ဒုိ႔ဆင္ထားတဲ့ အကြက္ ထဲေတာ့၀င္လာၿပီ” ဆုိၿပီးေက်နပ္သေဘာက်စြာ ႀကိတ္ရယ္ေနၾကပုံျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ လုပ္ရပ္အမွားေတြလုပ္ေစကာလူထုႏွင့္ ရန္တုိက္ေပးေနခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သူမအေပၚ ေစတနာ ေရွ႕ထားေ၀ဖန္ေထာက္ျပေရးသားၾကသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔အ႐ုိးအရင္းေကၽြးကာ လက္သပ္ေမြးထားသည့္ သူလွ်ဳိဒလံမ်ားမွတဆင့္ သူမဘက္ကရပ္တည္သေယာင္၊ သူမကုိအထိအပါးမခံႏုိင္သေယာင္ ကြန္မဲင့္ မမည္ေသာဆဲေရးစာမ်ားျဖင့္ ပုတ္ခတ္ထုိးႏွက္ခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္တဦးအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ စစ္မိတ္ေဆြတုခြဲျခားသိျမင္မႈရွိရန္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္တတ္ဖုိ႔ လုိမည္ျဖစ္သည္။

အခြင့္ထူးခံဦးပုိင္ကုမၸဏီ၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအေတာ္မ်ားမ်ား ပင္သိရွိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကုိ ၎တုိ႔စစ္အုပ္စုေကာင္းစားေရး အတြက္ ဦးပုိင္ကခ်ဳပ္ကုိင္ထား၏။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ကုန္ေသတၱာ စခန္း၊ သံမဏိစက္႐ုံ၊ဘီယာစက္႐ုံ၊ အာမီရမ္စက္႐ုံ၊ စီးကရက္စက္႐ုံ၊ သစ္အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္း၊ စားအုန္းဆီ တင္သြင္းမႈ၊ ကားတင္သြင္းမႈ၊ တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပုိင္း တင္သြင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ဆည္ႏွင့္တံတားတည္ေဆာက္ေရးပစၥည္း တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္း၊ ေဂါတန္ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္ေသခ်ာေပါက္အျမတ္အစြန္း ထြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိၿပိဳင္ဘက္မရွိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရထားၿပီးအျမတ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ပါေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိယခင္သတၳဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္က ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား မေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဦးပုိင္ႏွင့္၀မ္ေပါင္လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီတုိ႔ လုပ္ေသာအခါ မ႐ုိးမေျဖာင့္ လုပ္ရပ္ေတြေပၚလာသည္။ စာရင္းအရလယ္ေျမဧက၇၈၀၀ အသိမ္းခံရသည္ဆုိေသာ္လည္း တကယ္ အသိမ္းခံရသည့္ေျမကဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၃ႏွစ္စာသီးႏွံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး၊ ၃ႏွစ္သာ လုပ္မည့္ဟန္ျဖင့္ေဒသခံလူထုကုိ တပတ္႐ုိက္သည္။ ၿပီးေတာ့မွအႏွစ္၆၀လုပ္မည့္ကိစၥကုိ သိလာရသည္။ အႏွစ္၆၀ဆုိသည္မွာ နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္။ ဒါကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရရွည္စီမီကိန္း မဟုတ္ဘူးဟုဆုိသည္။ လယ္ယာေျမေတြဆုံး႐ႈံး၊ ရြာေတြေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းေတြဖ်က္ခုိင္း၊ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ စနစ္မက်ေသာစြန္႔ပစ္ေျမေတြႏွင့္ ဆာဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ေတြ ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပါ ထိခုိက္ပ်က္စီးၿပီး၊ ေရာဂါဘယအသစ္အဆန္းေတြ ၀င္ကာ အရြယ္ မတုိင္ခင္ေသဆုံးၾကရ၊ ေျမယာ အဆီအႏွစ္ေတြပ်က္စီး၊ ေရတြင္းေရကန္ေတြေသာက္သုံးမရျဖစ္၊ ေနစရာမဲ့ စားစရာမဲ့ဘ၀မ်ုိးေရာက္လာရသည့္အတြက္ စီမံကိန္းကုိဆက္မလုပ္ေတာ့ဖုိ႔ရန္ လူထုကဆႏၵျပေတာင္းဆုိ လာခဲ့ၾကသည္။

၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ငွားထားေသာလုံထိန္းပုလိပ္မ်ားက သခင္အားရကၽြန္ပါး၀လုပ္ကာ ဆႏၵျပသူ မ်ားကုိကားျဖင့္ လုိက္တုိက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ စစ္အုပ္စုလက္ကုိင္တုတ္ပုလိပ္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔အေနအစား ေခ်ာင္ရန္အတြက္ ဘနဖူးကုိသုိက္တူးခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားျပည္သူအေရး ေမတၱာထား ၀င္ေရာက္ ေတာင္းဆုိ ေပးေသာသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားအခ်ဳိ႕ မီးေလာင္ဗုံးဒဏ္သင့္ခဲ့ၾကရသည္။

(၂)

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္မိဘလက္ငုတ္ျငဳတ္၊ ၾကက္သြန္၊ဘယေဆးပင္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပဲစင္းငုံ၊ ႏွမ္း၊ ၀ါ၊ ထန္းစုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ရပ္တည္ လာခဲ့ၾကေသာေတာင္သူေတြႏွင့္ ၎တုိ႔၏သားသမီးမ်ား၊ အဆက္အႏြယ္ မ်ားကုိေျမယာတဧကအတြက္ က်ပ္ဆယ္သိန္းဆယ့္ငါးသိန္းဆုိေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမျဖစ္စေလာက္ ေပးကာ၊ မိမိတုိ႔မလုိလားေသာတ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ လခစားအခုိင္းအေစမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ ေနရပ္ေဒသကုိ စြန္႔ခြာလ်က္ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီး စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြမွာမေလာက္မင လစာကေလးမ်ားျဖင့္တပါးသူ၏ အခုိင္း အေစခံကၽြန္ဘ၀မွာ ခ်ဳိ႔ခ်ဳိ႔တဲ့တဲ့ေနၾကရေအာင္၊ ေန႔လုပ္ေန႔စားက်ပမ္းသမားေတြျဖစ္ေအာင္၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သြားေရာက္ကာ၊ အိမ္ေဖာ္အလုပ္၊ အိပ္ေဖာ္အလုပ္မ်ား လုပ္ေစ ရေအာင္တြန္းပုိ႔လုိက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာျဖစ္၏။ နာဂစ္ေၾကာင့္ဖာျဖစ္ၾကရသည့္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၏ သမီး ပ်ဳိအေတာ္မ်ားမ်ားထဲမွ တေယာက္တေလမွ်ကုိပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳႏုိင္ ေသး။ ဒါဒုိ႔ျပည္၊ ဒါဒုိ႔ေျမ၊ဒုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမဟူေသာ သေဘာထားရွိေသာ၊ မိမိအလုပ္ကုိမိမိသေဘာႏွင့္ မိမိလုပ္တတ္ၿပီးတပါးသူ၏ နဖားႀကဳိးအထုိးခံအခုိင္းအေစဘ၀၌ မေနလုိေသာ၊ သခင္မ်ဳိးေဟ့ ဒုိ႔ဗမာ ဟူသည့္စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားကုိ စစ္အုပ္စုႏွင့္ တုိင္းတပါးလက္ေအာက္ခံ ဘ၀ေျမမဲ့ယာမဲ့၊ မရွိဆင္းရဲသား၊ နင္းျပားေက်းကၽြန္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ျပဳရသနည္း။

အႀကံျပဳခ်က္မွာမည္သုိ႔လုပ္သင့္သည္ မည္သုိ႔မလုပ္သင့္ဟူ၍ အႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္က၀င္၍ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးလုိက္သည့္ သေဘာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အေရၿခဳံ သမၼတသိန္းစိန္တုိ႔စစ္အုပ္စုကသာ အႀကံျပဳခ်က္အေပၚစဥ္းစားၿပီး၊ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေဒၚစုအေနျဖင့္၀င္ၿပီးေခါင္းခံစရာမလုိ။ စစ္အုပ္စုဘက္ကေန ရပ္တည္ျပစရာ မလုိေၾကာင္း၊ ဓားခုတ္ရာ၀င္ေရာက္လက္မလွ်ဳိသင့္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူေလးစားယုံၾကည္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေျပာဆုိလာၾကသည္။

ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးႀကီးငယ္တုိ႔၏ မ်က္ရည္မ်ား၊ငုိ႐ႈိက္သံမ်ားႏွင့္ မခ်ိတင္ကဲဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ကားျပဴတင္းေပါက္ေဘာင္တြင္ လက္ဖမုိးေပၚေမးေထာက္ၿပီး ငုိင္ေတြၾကည့္ျပ႐ုံျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိလူထုအေပၚစာနာစိတ္ထားၿပီး လူထုဘက္ကရပ္တည္လာေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွာတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္လူထု သိကၡာရွိဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသဖုိ႔ခုလုိဆုံးျဖတ္ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ကမၻာ့အလယ္မခန္႔ေလးစားအေစာ္ကား ခံေနရေသာတုိင္းျပည္လူထု အဖုိ႔မည္သည့္ သိကၡာေတြ ရွိေနဦးမည္နည္း။

ဗုံးတြင္မီးေလာင္မႈအားေကာင္းေစသည့္ ေဖာ့စေဖာရပ္မီးစုန္းဓာတ္ပါေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ မလြဲမကင္းသာ၀န္ခံထားၿပီး မီးေလာင္ဗုံးကုိ မီးခုိးဗုံးဟူ၍ဇြတ္မွိတ္ ေျပာဆုိေနသည္မွာလည္း မိမိ အေပၚယုံၾကည္အားကုိးေနေသာ လူထုကုိမ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ အရွက္ကင္းမဲ့စြာ ေစာ္ကားေျပာဆုိ ေနသလုိျဖစ္၏။

စစ္ပြဲမ်ား၌ပင္အသုံးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ထားေသာ ေဖာ့စေဖာရပ္ဗုံးျဖင့္ နံနက္ႏွစ္နာရီသုံးနာရီအခ်ိန္၊ က်ိန္းစက္ေနေသာဆႏၵျပသံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ေဒသခံလူထုကုိ၊ မီးေလာင္အားေကာင္းေစရန္အတြက္ မီးသတ္ပုိက္ျဖင့္ေရေတြ အရင္ျဖန္းပက္ေပးၿပီးမွ မီးေလာင္ဗုံးျဖင့္အစီအစဥ္ရွိရွိ စနစ္တက်ပစ္ခတ္ သည့္ကိစၥကုိလည္း၊ မည္သူမည္၀ါကခုိင္းေစ၍ မည္သူမည္၀ါေတြက လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္အႀကံျပဳခ်က္ အစီရင္ခံစာ၌မပါရွိ။ ရဲေတြအေနနဲ႔ဒီလုိလုပ္ရင္ ဒီလုိျဖစ္မယ္ဆုိတာကုိ မသိပဲလုပ္မိခဲ့တာဟုေဒၚစုဆုိ၏။ အကယ္၍ဤသုိ႔မသိနားမလည္မႈျဖင့္ လုပ္ခဲ့မိသည့္တုိင္ေရျဖန္းၿပီး စတင္ ပစ္ခတ္သည့္ ပထမတစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာပင္ မီးေတြေတာက္ေလာင္ကာ မခ်ိမဆန္႔ခံရေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္သိရွိၿပီး၊ ရပ္တန္႔ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္တန္႔မႈမရွိပဲဆက္လက္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္သာ ဤမွ်ေလာက္ေလာင္ကၽြမ္း ထိခုိက္ရျခင္းျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆင္ေျခေပးေသာ စကားမွာ မုိးႀကဳိးသြားကုိထန္းလက္ႏွင့္ ကာသလုိမလုံၿခံဳေသာ လီဆယ္ျခင္းသာျဖစ္ေနေလသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ မအူပင္အပုိင္မလက္တုိမွာ ပုလိပ္ေတြကုိတုတ္႐ုိက္နည္းသင္တန္းေပးၿပီး ေျမသိမ္းခံ ဆႏၵျပလယ္သမားမ်ားအား ေယာက်ၤားမိန္းမမေရွာင္႐ုိက္ႏွက္သည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိျပန္လည္ ရွာေဖြဖြင့္ၾကည့္ဖုိ႔ရန္သင့္သည္။ မည္သည့္ေခတ္အခါကမွ်လူထု ေမတၱာမခံယူခဲ့ဘူးေသာပုလိပ္တုိ႔၏ လက္ရွိအေနအထားကုိ ပုိမုိသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ပံေတာင္းကိစၥတ႐ုတ္ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပ်က္သြားသည့္တုိင္ အျခားႏုိင္ငံေတြႏွင့္ ပ်က္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူကုိထိခုိက္နစ္နာေစမည့္ စီမံကိန္းဟူသမွ်မလုပ္ေသာ တုိင္းျပည္ကုိ ယုံၾကည္စြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြရွိေန၏။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔၍ မလုပ္ေဆာင္မီကတည္းကပင္ အေျဖကထြက္ေနၿပီးသားျဖစ္၍၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ကုိယ္ဖိရင္ဖိမလုပ္၊ျပည္ပခရီးေတြထြက္၊ ဘိတ္ထား၀ယ္ကုိသြား၊ ဆႏၵျပပြဲေတြကုိ ေခါင္းေရွာင္ကာ၊ မေယာင္ရာဆီလူးလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး၊ ဒီလုိဘဲလုပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကဳိတင္သိထားၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မပီျပင္မသပ္ရပ္ေသာ ဖုံးကြယ္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ တအံ့တၾသျဖစ္ၾကရသည္။ ဒီေလာက္အခ်ိန္ေတြ ယူထားၿပီးခါမွ လိမ္တာကုိ ပီျပင္ေအာင္မလိမ္ႏုိင္တာကေတာ့ ညံ့ဖ်င္းရာက်သည္ဟု မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ကဆုိ၏။ သူမကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္ဆုိေသာ စကားမွလြဲ၍အမ်ားလက္ခံလာေအာင္ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ားမလုပ္ႏုိင္ပဲ မီးေလာင္ဗုံးကုိမီးခုိးဗုံးဟု ဇြတ္တင္းခံေျပာဆုိမႈမ်ဳိးေတြျဖစ္သည္။

လူထုအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာအေျပာအဆုိ မ်က္ႏွာေန မ်က္ႏွာထားမ်ားကုိ ဗီဒီယုိသတင္းမ်ား၌ ေတြ႔လာခဲ့ရသည္မွာ အေတာ္ကေလးၾကာလာၿပီျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုကုိဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ဆြဲေခၚတြဲေခၚလုပ္ရင္း၊ စစ္အုပ္စုကဒီမုိကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္း သုိ႔လုိက္ပါမလာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ လုိက္ပါသြားေနပုံရေလသည္။

မိမိအဖြဲ႔ကုိ မိမိေလးစားမႈမရွိပဲ လူေရွ႕သူေရွ႕ဇာတ္စင္ေပၚမွာ ေငါက္ငမ္းတတ္သည့္အျဖစ္ကုိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ဆႏၵျပသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမီးေလာင္ ဗုံးအပစ္ခံရၿပီး ေနာက္တေန႔ မွာပင္ေဟာေျပာပြဲလုပ္ေသာ ဇာတ္စင္ေပၚ၌ေတြ႔ခဲ့ရ၏။ “ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ အခ်စ္ခံဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ အခ်စ္ခံခ်င္လုိ႔ရွိရင္ဇာတ္က။ က်မတုိ႔မွာဇာတ္ကဖုိ႔အခ်ိန္မရွိဘူး” ဟူ၍လည္းသတင္းသမားမ်ားၾကားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုိျပန္၏။ တကယ္ကဇာတ္ကဖုိ႔အခ်ိန္ရွိသည့္တုိင္ ပရိသတ္ေရွ႔ဇာတ္စင္ေပၚတြင္ ကုိယ့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိ ကုိယ့္ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားပမာ ေငါက္ငမ္းေျပာဆုိေနသည့္ ဇာတ္မ်ဳိး၊“ ပရိသတ္ကုိေဒါသျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မတုိ႔အဖြဲ႔ကလူေတြကုိပါ” ဟုေျပာဆုိတတ္ေသာ ဇာတ္မ်ဳိးကုိမည္သူကမွ် ငွားလုိၾကမည္မဟုတ္။

ေနာက္တက္လာမည့္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္ေတြက်မွ တကယ္တမ္း လူထုေကာင္းစား ေရးအတြက္လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားကုိ လက္ရွိစစ္အုပ္စု၏ အေရၿခဳံအစုိးရလက္ထက္တြင္ပင္ လုပ္ဖုိ႔ရန္မသင့္။ စစ္အုပ္စု၏လုပ္ရပ္အမွားမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးလူထုအားျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ရမည့္အစား၊ စစ္အုပ္စု ဘက္မွေန၍လူထုဆႏၵကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေက်ာခုိင္းျခင္းမွာ သူမႏွင့္စစ္အုပ္စုတုိ႔မည္သည့္ အတုိင္း အတာအထိသေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေနၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္အထိထဲထဲ၀င္၀င္ေပါင္း ေဖာ္ေနၾကၿပီလဲဆုိ သည္ကုိ တြက္ဆႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အထူးပင္သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြ အခ်ဳိ႔ကေျပာသည္။
လူထုကအားကုိးယုံၾကည္၍ ေခါင္းေဆာင္တင္ခဲ့သူသည္လူထုအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္သစၥာေဖာက္ ခဲ့သည္မွာ ယခုတႀကိမ္တြင္ အဆုိးဆုံးျဖစ္၏။

(၃)

မိတၳီလာတြင္မိမိတုိ႔၀ယ္ခဲ့ရာ ေရႊဆုိင္သုိ္႔ေရႊလက္စြပ္ျပန္လာေရာင္းေသာ ျမန္မာအဖုိးႀကီးအဖြားႀကီး ဇနီးေမာင္ႏွံကုိေရႊဆုိင္ရွင္ ကုလားကညစ္ကာ၊ လက္စြပ္မွတ္ေက်ာက္တင္ခုိက္ လက္စြပ္ကြင္း ႀကဳိးသြားသည့္အတြက္ အထည္ပ်က္ေစ်းပဲေပးႏုိင္မည္ဟု ဆုိသျဖင့္စကားအေခ်အတင္မ်ား ၾကရာမွ ကုလားမ်ား၀ုိင္း႐ုိက္ေသာေၾကာင့္ အဖုိးႀကီးအဖြားႀကီးေဆး႐ုံ တင္လုိက္ရသည္။ ထုိကိစၥအေပၚ မခံမရပ္ ႏုိင္ျဖစ္ၿပီးမြတ္စလင္ကုလားေတြႏွင့္ မေက်မလည္ျဖစ္ကာ၊ သံဃာေတာ္တပါး ဓားခုတ္ခံရသည့္ေနာက္ပုိင္း ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း အသြင္ေပၚေပါက္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ေတြ၏ ေနအိမ္မ်ား၊ ဆုိင္မ်ား၊ ပလီမ်ားကုိမီး႐ႈိ႕သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏အဆုိအရဦးပဥၹင္း (သကၤန္း၀တ္) တပါးႏွင့္ၿမဳိ႕ခံ မဟုတ္ေသာလူတစုက လုိက္လံ႐ႈိ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္သည့္ အေရး အခင္းျဖစ္ရာမွာ ပုလိပ္ေတြကဒီအတုိင္း ရပ္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္းလည္း ၾကားရသည္။

မိထၳီလာမွအစျပဳခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမွာသာစည္၊ ရမည္းသင္း၊ ၀မ္းတြင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း၊ ဇီးကုန္း၊ နတၱလင္း၊ အုတ္ဖုိ၊ မင္းလွ၊ ႀကဳိ႕ပင္ေကာက္တုိ႔အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာ၊ ရန္ကုန္လုိေနရာမွာ ပင္လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းဖန္တီး၊ ဆူပူ၊ ဖ်က္ဆီးၾကရန္ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးအခင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္သားအမ်ားစုကေတာ့ ဤကိစၥမွာစစ္အုပ္စု၏ ဖန္တီးလုပ္ႀကံမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း သိထားၾကၿပီး၊ အလိမ္ခံထိမည့္အျဖစ္အပ်က္ အတြင္းမပါ၀င္ၾက။ ဤကိစၥမ်ဳိးမွာမဆလ၊ န၀တေခတ္မ်ားမွသည္ယေန႔ထိ စစ္အုပ္စုသက္တမ္း တေလွ်ာက္လုံး မ႐ုိးႏုိင္ေအာင္က်င့္သုံး လာခဲ့ေသာနည္းလမ္းေဟာင္းႀကီး ျဖစ္သည့္အျပင္ မၾကာေသးမီ လမ်ားကပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲဘာသာေရးအရ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသးေသာေၾကာင့္ လူထုက စစ္အုပ္စု၏ လက္ခ်က္မွန္းသိထားၾကၿပီးျဖစ္ေလသည္။ ၿမဳိ႕ငယ္မ်ားတြင္ တေနရာၿပီးတေနရာ ပ်ံ႕ပြား သြားသည္မွာ ၎တုိ႔လႊတ္ထားေသာ လက္ပါးေစမ်ားကကားမ်ားျဖင့္ လုိက္လံမီး႐ႈိ႔ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္၏။ ေနထုိင္ရာၿမဳိ႕မွ ထြက္ေျပးေသာ မြတ္စလင္မ်ားရွိေသာ္လည္း မေျပးႏုိင္ၾကသည့္ မြတ္စလင္မိသားစုမ်ား၊ အုိးအိမ္ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၿမဳိ႕ခံေတြက ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ ေပးထားၾကသည္။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မွာ ၿမဳိ႔ရြာမ်ားတြင္ လုယက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္ မၿငိမ္မသက္လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ၿပီး၊ ပုဒ္မ၁၄၄ထုတ္ရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာေအာင္၊ မာရွယ္ေလာစစ္ဥပေဒေအာက္စစ္အုပ္စုအေပၚ အားကုိးလာေအာင္ လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ပံေတာင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ မေက်မနပ္အုံႂကြ ဆႏၵျပလာၾကမည့္ လူထုကုိ၊ ေရႊဆုိင္ကုလားႏွင့္ ျမန္မာလင္မယားျပႆနာျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးေပၚ ခုိက္ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းအျဖစ္ ဖန္တီးၿပီးအာ႐ုံေျပာင္းလမ္းလႊဲေပးလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။

(၄)
ႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ပေလာင္ အဖြဲ႔တုိ႔နယ္ေျမမွာပါ တုိက္ပြဲေတြထပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားရသည္။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အေပၚ ေစတနာသေဘာ ထား မွန္ကန္႐ုိးေျဖာင့္မႈမရွိေသာ စစ္အုပ္စု၏ကတိက၀တ္ကုိ ယုံစား၍မရ။ အျခားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး တ၀က္တပ်က္သေဘာတူထားသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ပါ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္လာသည္မွာ ပန္၀ါဘက္၌ျဖစ္သည္။ ပန္၀ါသည္စခုန္တိန္႕ယိန္း (Zahkung Ting Ying)ႀကီးစုိးခဲ့ရာ ေဒသျဖစ္ၿပီးမၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေကအုိင္ေအက ထုိေနရာရွိဘိန္းခင္းမ်ားကုိ သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္မွာလူငယ္ေတြ၈၀%ေက်ာ္ မူးယစ္ေဆးစြဲေနၾကသည့္ ဗီဒီယုိသတင္းကုိ ဗီအုိေအက ထုတ္လႊင့္သည္။ ကခ်င္လူငယ္ထုကုိေဆးစြဲသူေတြ ျဖစ္ေအာင္ကခ်င္လူငယ္တုိ႔၏ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားထုဖိႏွိပ္ခံဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးမ်ားကုိ စိတ္မ၀င္စားႏုိင္ေတာ့ေအာင္ စစ္အုပ္စုကအစီအစဥ္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ေဆးစြဲခဲ့ေသာ လူငယ္အခ်ဳိ႔က ဘာသာတရား၏ ေရွ႔ေဆာင္မႈျဖင့္ထုိဘ၀ဆုိးမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးစားရင္း ၎တုိ႔လုိ ေဆးစြဲေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားအား ေဆးစြဲမႈမွလြတ္ေျမာက္ေရး တြဲေခၚေနၾကပုံမ်ားကုိျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ကခ်င္ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လူငယ္ေတြကုိေဆးစြဲေအာင္ လုပ္ေနသူမ်ားထဲတြင္ စခုန္တိန္႔ယိန္းမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးအျဖစ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ တက္ေရာက္ေနရာယူထားသူျဖစ္သည္။ ယခင္က ေကအုိင္ေအႏွင့္ ေကာဗကပႏွင့္ပါလက္တြဲခဲ့ဘူးသူျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔အဖြဲ႔စစ္အုပ္စုႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူလုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ New Democratic Army- Kachin (NDA-K) အဖြဲ႔ကုိေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔အျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ကာ၊ ၂၀၁၀မွစ၍နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေကအုိင္ေအကုိလည္းျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့၏။ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးျခင္းကုိပန္၀ါႏွင့္ ကန္ပုိင္တီေဒသအႏွံ႔အျပား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကာဘိန္းျဖဴႏွင့္ ရာဘေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိၿပီး လက္နက္ငယ္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံလည္းေထာင္ထားသည္။ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဗမာျပည္က ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္မွာ စခုန္တိန္႔ယိန္း၏ေဆာင္ရြက္မႈမကင္း။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာတရားဥပေဒအထက္ကရွိေနေသာ စစ္အုပ္စု၀င္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၾကသူမ်ား၊ လက္နက္စက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္၍ ႏုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႔သုိ႔ လက္နက္ေမွာင္ခုိလုပ္ေနသူမ်ား၊ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာတရားမ၀င္စီးပြားေရးလုပ္ေနၾကသူမ်ား၊ လူထုအိမ္ေျမလယ္ယာေတြကုိ မလိမ့္တပတ္ ေကာအတင္းအဓမၼပါသိမ္းယူထားၾကသူမ်ား၊ စစ္အုပ္စုတုိ႔၏အခ်စ္ေတာ္ခ႐ုိနီမ်ားစသည့္ မာဖီးယား ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း အြန္လုိင္းကခ်င္သတင္းတစ္ခုတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။

ျပည္သူ႔အက်ဳိးစိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အစစ္ အမွန္မွာ လက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ ရေလာက္ေအာင္နည္းပါးၿပီး စစ္အုပ္စုႏွင့္ပုလင္းတူဗူးဆုိ႔ အေပါင္းပါမ်ား လႊမ္းမုိးထားေသာလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ေမွးမိွန္ေနရသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေခ်။

(၅)
ၿပီးစီးလုၿပီျဖစ္ေသာေက်ာက္ျဖဴကူမင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္းႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ ေနဆဲျဖစ္ေသာေက်ာက္ျဖဴ-ယူနန္အျမန္ရထားလုိင္းကိစၥ၊ မာဘယ္လ္ေက်ာက္မ်ားထြက္သည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္မွ ေနပူေတာင္ကုိ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီတခုတုိ႔ လုပ္ကုိင္မည့္ကိစၥ၊ ဘဂၤါလီ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးစီစစ္မႈမရွိပဲ အိမ္ေဆာက္ခြင့္ေပးသည့္ကိစၥ စသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚၿပီး လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္ေနၾကသည့္ကိစၥမ်ားလုိပင္ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကရင္ႏွင့္ကရင္နီနယ္အတြင္းတပ္ေတြတုိးပုိ႔ ၊ ေနရာေတြတုိး၍ယူ၊ စစ္စခန္းေတြ အခုိင္အခန္႔ေဆာက္ၿပီး၊ တပ္ေတြကအရာရာခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးတာ စူထားၾကသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္မွာ ေရေလွာင္တာတမံမ်ားေဆာက္လုပ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီဂါ၀ပ္ရာေထာင္ခ်ီ၍ ထုတ္လုပ္ရယူေနၾကသည့္တုိင္ ေဒသတြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အခ်ဳိ႕ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္အစီအစဥ္ လုံး၀မရွိ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ေဒသတြင္းစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိမ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္၊ ခဲမျဖဴဓာတ္သတၱဳမ်ား ထြက္ရွိ သယ္ယူေနရာလုပ္ငန္းခြင္အနီးသုိ႔ လည္းေဒသခံမ်ားကုိလုံး၀ေပးမ၀င္။

ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာလည္း ထုိနည္း၎ျဖစ္၏။ သထုံ၊ ကြင္းကေလးေဒသမွာထုိင္းကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနၾကသည္။ ကုမၸဏီတခုလုပ္ကြက္ေျမ၅ဧကစီ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လုပ္ကုိင္ခြင့္အခ်ိန္ကာလကုိ ကန္႔သတ္ ထားတာမေတြ႔။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ကုိေတာ့ေျမ၅ဧကအၿပီးအပုိင္ ေရာင္းလုိက္သည္ဟုဆုိသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္ရာတြင္ရြာလမ္းမွ အုန္းပင္မ်ားၿဖဳိလွဲခံရၿပီး၊ ရာဘာၿခံမ်ားကုိ ျဖတ္ကာ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥတစုံ တရာေျပာဆုိျခင္းမရွိေခ်။ ေဒသခံလူထုမွာနစ္နာၿပီးရင္းနစ္နာရင္းျဖစ္ၾကရသည္။

ယမန္ေန႔က ဗမာႏုိင္ငံစစ္အုပ္စု၏ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ဘယ္တုန္းကမွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ဂ်နီဗာကြန္ဗဲင္းရွင္းကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ၊လူမ်ဳိးတုံးစစ္ဆင္မႈမ်ားကုိလည္း ဘယ္တုန္းကမွမလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ငါ႔စကား ႏြားရလီဆယ္ေျပာၾကားသြားသည္ကုိ အြန္လုိင္းသတင္းမွာေတြ႔လုိက္ရသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔စုေဆာင္းထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ ရန္သူ႔ထုိးစစ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ “ေနာင္တခ်ိန္မွာ ကရင္ကုိ ျပတုိက္ထဲမွာ ၾကည့္ရမယ္” ဆုိေသာစကားမ်ား၊“ အစိတ္သားေတာင္မခ်န္နဲ႔” ဟူသည့္အမိန္႔မ်ားကုိ ျပန္လည္ ထုတ္ႏႈတ္ကုိးကားကာ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလ့လာႏုိင္ေရး ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးပုိ႔ဖုိ႔ရန္ လုိမည္ျဖစ္ေလသည္။

မိမိအမွားကုိမိမိဖုံးကြယ္တတ္မႈ၊ ငါသိငါတတ္ငါသာနပ္ဟုခံယူၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ အထင္ေသးလႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္လုိမႈ၊ အျခားသူတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ခံစားခ်က္၊ စိတ္ေစတနာမ်ားကုိ နားလည္မေပးႏုိင္မႈ၊ အျခားသူမ်ား၏ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အေလးမထားတတ္မႈ၊ လွည့္ျဖားဖ်က္ဆီးတတ္မႈစသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ကမၻာ့လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေဘာင္မ၀င္ေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသုိ႔ သြား၍မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ဗမာျပည္သူတုိ႔အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခဲ့ၾကေသာ ဒီမုိကေရစီမွာယခုအခ်ိန္တြင္ ဘယ္နားဘယ္ဆီေရာက္ေနေလၿပီမသိ။

M. ထက္ေခါင္