Home သတင္း ျပည္တြင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္နွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေလ့လာေတြ႔ရိွ ခ်က္မ်ား WLB သတင္း ထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္နွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေလ့လာေတြ႔ရိွ ခ်က္မ်ား WLB သတင္း ထုတ္ျပန္

639
ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ ဖိုးခါြးေလး (ေကအိုင္စီ)

ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB) မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျပင္တြင္းေလ့လာေရးခရီး စဥ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့ လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ယေန ့ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ခရီးစဥ္တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသအေျခစိုက္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးေဆာင္ကာ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး သြားေရာက္ေလ့ လာခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ သို ့ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္တြင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါခဲ့သူ မေမထက္ေအာင္က “က်မတို႔ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ဘယ္အဆင့္ထိ ရိွေနၿပီးလဲဆို တာ ေလ့လာေရးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းထဲက အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနဲ႔ သြားေတြ႔တယ္။ ေနာက္ျပီး ျပည္တြင္းထဲမွာ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ ရိွလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ပထမေျခလွမ္းအဆင့္ အေျခအေနမွာသာ ရွိေနေသးျပီး၊ ယေန႔ခ်ိန္ထိ အခ်ဳိ ့ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွတဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနအံုးမည္ကို မိမိတို႔ႏွင့္ထပ္တူ အားလံုးမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ ျပထားသည္။

ထိုေနာက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနျဖင့္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယံုၾကည္မႈမရိွေသးသည့္အျပင္ အစိုးရကိုလည္း မယံုၾကည္ၾကေသးသည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနေသးသည္ဟု မေမထက္ေအာင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားတဲ႔ အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွ႕ရႈၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူထုအေျချပဳ လူ႔မႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအဖြြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႔အတူ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ တရားမွ်တမႈကို အာမခံတဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အင္အားေတြပါ၀င္တဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဘို႔အတြက္ ကၽြန္မတို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)က အထူးအေလး ထား ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚတင္တင္ညိဳက ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB) သည္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ အေျခစုိက္ ေနထိုင္ေသာ ျမန္္မာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၂ ဖြဲ႔ျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကယန္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ – ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အဖဲြ ့၀င္ျဖစ္လာခဲ့သည္။