Home သတင္း က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအို္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအို္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့

526
ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ (ကရင္သတင္းဌာန)

လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာျပည္၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။

နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔-BPHWT မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (Health Program Convergence Seminar)တြင္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား (Programs)ႏွင့္ နည္းစနစ္ (Systems)တို႔ တစ္ထပ္တည္း က်စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု BPHWT အတြင္းေရးမႉး ဆရာမန္းမန္းက ေျပာသည္။

“တိုင္းျပည္အေျခအေန ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာရင္ NGO ေတြ လႊမ္းမိုးမႈမရွိဘဲ က်န္းမာေရး(programs)နဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ (systems) တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ေရးလမ္းစဥ္ကို သြားေနၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား တိက်စြာ မခ်ႏိုင္ေသးသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ား၌ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေန၍ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာစြာ မေရးဆြဲႏုိင္ေသးေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဆရာမန္းမန္းက “အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကားမွာ ဘာမွ တိတိက်က် သေဘာတူညီခ်က္ မရွိ ေသးဘဲနဲ႔ ေလာၿပီးမလုပ္ဖို႔ပါ။ ေရွးဦးမကြ်ံဖိ႔ု လိုသလို ေနာက္က်မက်န္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္”ဟု ကရင္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္ႏွင့္ ၂၈ရက္ေန႔မ်ားက ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္းက်န္းမာေရး NGO မ်ား၊ နယ္စပ္ရွိ ကရင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ ပအို၀္းႏွင့္ ပေလာင္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆး၀န္ထမ္းမ်ား၊ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာ ေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း(BMA)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၌ လာမည့္ ၂၀၁၃တြင္ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပရန္၊ အျခားက်န္းမာေရးက႑မ်ားကို အတူတကြ ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီကို ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔စည္းအား အဓိက ဦးစားေပးရန္၊ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးလမ္းအစဥ္လာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ က်န္းမာေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ စသည့္အခ်က္ ၁၄ခ်က္ကို သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲကို ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕-KWAG မွ ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုးက “အခုလို အထဲက နယ္ေျမခံ ေဆး၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ တက္ေရာက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ စီမံကိန္းေနရာေတြလည္း မထပ္ေအာင္ ၫွိႏိႈင္းလို႔ရခဲ့တယ္ေလ”ဟုလည္း ေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ပထမဦးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားရန္ အစီအ စဥ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။