Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ပိုမို ထည့္သြင္းရန္ WLB ေတာင္းဆို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ပိုမို ထည့္သြင္းရန္ WLB ေတာင္းဆို

682
ေမလ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈဦးေရ ပါ၀င္လာသည္ကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ၂ဦးသာ ပါ၀င္သည့္အတြက္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုေသးေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏိုင္ငံ (WLB) က ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ယခု ေမလ ၃ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ဒု-သမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ (၅၂)ဦးပါ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတြင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ေဒၚဘူဒြဲႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသမီး ေဒၚမိ ယဥ္ခ်မ္းတို႔ႏွစ္ဦးသာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

WLB ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚတင္တင္ညိဳက “အခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွာ အဖြဲ႕၀င္ ၅၂ေယာက္ထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ၂ေယာက္ပဲပါတယ္ဆိုေတာ့ တအားနည္းတာေပါ့။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီး ပါ၀င္မႈဟာ ၅၀ရာခိုင္းႏႈန္း မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး ျပည့္စံုလာ မယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရအတြက္ထက္ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုၿပီး ပါ၀င္လာႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း၊ ပါ၀င္လာမည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာလည္း ၀န္ႀကီးအဆင့္အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အဆင့္ထိေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သူမက ဆက္ေျပာသည္။

တဆက္တည္း၌ပင္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမည့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္တစ္ရပ္အတြက္ အဓိက အေရးပါသည့္ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု ဥပေဒျပဳျပင္ေရးတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေရးႀကီးေသာ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း WLB ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎အျပင္ WLB တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါ၀င္လာေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚတင္တင္ၫိုက ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို မေဖၚေဆာင္ႏိုင္ပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အား စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဘာတူညီမႈရထား ေသာ အေျခအေနမွ တက္လွမ္း၍ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားမည္ကို WLB က စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုအတြက္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေရွ႕႐ႈ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည့္ ကာလျဖစ္၍ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (၁၃၂၅)ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း၊ စီမံျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အျမင္၊ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း WLB က ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ စည္း႐ံုးခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအ၀င္ က႑အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ WLB ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္း (၁၃)ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ျမန္မာႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားတြင္ အေျခစိုက္လွ်က္ရွိသည္။