Home သတင္း ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိသင့္ဟု လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားဆို

ျမန္မာ့ဒုကၡသည္မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိသင့္ဟု လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ားဆို

136
ဧၿပီလ ၁၀ရက္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ(ေကအိုင္စီ)

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒ သရွိ ဒုကၡသည္မ်ာအား နယ္စပ္-ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၃၆) ဖြဲ႔သည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ရက္မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ အႀကံျပဳတင္ျပထားသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္ တစ္ေစာင္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအကူအညီမ်ား အေရးတႀကီးတိုးျမွင့္ ျပင္ဆင္လာသည္ႏွင့္အမွ် နယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္ လစ္လ်ဴရွဳခံရသူမ်ားႏွင့္ အားအင္ခ်ိနဲ႔သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေနသည့္ နယ္စပ္- ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီေထာက္ပံ့မ်ား ကန္႔သတ္ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္း(သို႔မဟုတ္) ျဖတ္ေတာက္လာျခင္းအေပၚ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားအနက္ ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယတ္အဖြဲ႔မွ မဆိုင္းမိုင္က “အစုိးရက တျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ေဆာင္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ စစ္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းမွာ ေရွာင္ပုန္းေနရတဲ့ သူေတြ၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အမ်ားအျပားရွိေနေသးတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြမွာ အကူအညီေတြကို ဆက္လက္ထားရွိသင့္တယ္လို႔ က်မတို႔ဆို လိုခ်င္တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားသာမကပဲ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ မ်ားအား နယ္စပ္-ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိသင့္သည္ ဟု ၎ ကဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ လက္ထဲတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕မႈႏွင့္ ခိုင္းေစမႈ၊ သြား လာေရးခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ၊ မဒိန္းျပဳက်င့္မႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈအ ကူအညီေပး ရာတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မလုပ္မိေစ ေရးအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္အျပင္ ထိုအကူအညီမ်ားကို တိုင္းရင္းသား မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အသံုးခ်၊ ဖိအားေပးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ကို အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထားၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေျပာသည္။