Home ေဆာင္းပါး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (K.P.P)အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (K.P.P)အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

1513

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေအာက္ပါ ကရင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကသည္။
၁။ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (Kayin Peoples Party-KPP) (ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ – ဥကၠဌ)
၂။ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ေစာခင္ေမာင္ျမင့္ – ဥကၠဌ)
၃။ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ (ခူးယူဂ်င္း – ဥကၠဌ)

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ (K.P.P)သည္ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း ၄၁ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ေအာက္ပါ အတိုင္း လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
(၁) ေစာထြန္ေအာင္ျမင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ကရင့္ေရးရာကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာအဖြဲ႕ ဥကၠဌ
(၂) ေစာဂ်ဴဗလီစံလွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ကရင့္ေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္
(၃) ေစာခရစၥတိုဖာ ကရင္ျပည္နယ္ ပညာ/စီမံ၀န္ႀကီး
(၄) ေစာေဂ်ေအး၀င္းျမင့္ ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ အဖြဲ႔၀င္
(၅) ေစာေတာ္ပလဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္
(၆) ေစာေနေကာ္ႀကီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ၅ဦးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခံ ရလ်က္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။
၁။ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ)
၂။ ေစာဂ်ဴဗလီစံလွ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ)
၃။ မန္းသန္းေရႊ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ)
၄။ ေစာေအာင္ေက်ာ္သိန္း (မြန္ျပည္နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ)
၅။ ေစာဟာဗီြ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ)

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔ထိ စာရင္းအရ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီတြင္ ပါတီ၀င္ စုစုေပါင္း ၄,၆၀၂ဦးရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္ မတီ ဖြဲ႕စည္းထားႏိုင္မႈ အေျခအေနမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ၃ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၃ၿမိဳ႕နယ္၊ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုး ေကာ္မတီ ၂၄ခု ဖြဲ႔ စည္းထားႏိုင္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ (၁)ေရႊကရင္ ကုမၸဏီ၊ (၂)ပသီထူး ကုမၸဏီ (၃)ဓေနထူးေစာ ကုမၸဏီ (၄)Bright Morning Star ကုမၸဏီ၊ (၅)မိုးေထာင္ ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း သိ ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ K.P.P ဥကၠဌ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္၏ တစ္ဦးခ်င္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ပါတီ၀င္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားအနီးတြင္ ေအာင္တံခြန္ စားေသာက္ဆိုင္ကို ၁၄.၁.၂၀၁၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္ လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ တြံေတးခ႐ိုင္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ ေရႊဖားစည္ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ကို လည္း ၁၆.၃.၂၀၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္းေဒသတြင္လည္း ေဒသခံ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၀င္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈျဖင့္ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ငူအေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသတြင္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္အ တြက္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ကမကထျပဳလ်က္ ကရင္အမ်ဳိးသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေရႊကရင္ စုေပါင္းကုမၸဏီအဖြြဲ႔ကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

ကရင္လူထုအက်ဳိး အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္မွ ဥကၠံေဒသ လယ္ေျမသိမ္းမႈကိစၥကို ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ အသိမ္းခံရေသာ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမွာ္ဘီႏွင့္ လွည္းကူးတို႔တြင္လည္း ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္တင္ျပခဲ့ရာ ၎ကိစၥမ်ားကို ယခုအခါ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ရရွိရန္ သတိထား လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခု လတ္တေလာအားျဖင့္ ရွိေနသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသည့္ လူ မ်ဳိးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟူ၍ ကရင္လူမ်ဳိးအမ်ား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကေသာ ဘာသာ ႀကီး ၂ခုရွိရာ ကရင္အမ်ားစုက ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ခရစ္ယာန္ကရင္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာပါတီျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကရင္အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ပါတီ မဟုတ္ဟူ၍ နားလည္လက္ခံထားၾကေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ဘယ္မတိမ္း ညာမယိမ္းဘဲ အမွန္တရားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ရဲရင့္တည္ၾကည္စြာ ရပ္ တည္မည့္ ပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္လာေစရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပသေရး ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကားသိ ရေသာ သတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ အေရြး ခ်ယ္ခံမည္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာစိုးမင္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မဲအားလံုးရရွိႏိုင္ေစေရး ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအား အကူအညီေပးရန္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္အား ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါ တီ၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ယခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း)က ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရယူလိုလွ်င္ သေဘာထားႀကီး စြာ၊ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ကရင္လူထုမွ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အယ္ဂလယ္မူး@EGM