လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္ရန္ DKBA လိုလား

ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္။ ေကအိုင္စီ

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုလားေၾကာင္း တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(DKBA) ကလို႔ ထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္၊ ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလရွည္အတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေတြ႕ျမင္ ေနရသည့္အေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားေၾကာင္း ေျပာဆိုထား သည္။

ကလို႔ထူးေဘာဗ်ဴဟာ အထူးစစ္ဆင္ေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးေစာဆန္းေအာင္က “တိုင္းရင္းသားေတြကို တစုတစည္းတည္း ေခၚေတြ႕ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လည္း လက္ခံမယ္။ အစိုးရဟာ ျပည္တြင္းမွာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ ကို အရင္တည္ေဆာက္ရမယ္။”ဟု ေကအိုင္စီကို ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး ဖြင့္ထားေၾကာင္း ေျပာေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ စစ္ ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ DKBA အေျခစိုက္ရာေနရာ တပ္မဟာ(၇)နယ္ေျမႏွင့္ တပ္မဟာ(၆)နယ္ေျမကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ၎တို႔တပ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုပါက ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၾကားခ်က္မွာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္မွ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ သပ္လွ်ိဳၿဖိဳခြဲသည့္စနစ္ျဖစ္သည္ဟု DKBA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ထိုေန႔တစ္ရက္တည္းပင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အထင္ကရ လူသိမ်ားသည့္ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ထံ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ခ်ည္းကပ္ခိုင္းခဲ့သည္ဟု လည္း DKBA က ေျပာသည္။

“ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ဘာမွထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ေတာင္က ေလးဆရာေတာ္အဆင့္ေလာက္နဲ႔လည္း မၿပီးဘူး။ ဆရာေတာ္ကေတာ့ နဂိုက ရင္းႏွီးမႈရွိတဲ့အေပၚ ခ်ည္းကပ္လို႔ ရရင္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဗုဒၶဘာသာတပ္ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ေျပာတာကို လက္ၫွိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။”ဟု ဗိုလ္မွဴး ေစာဆန္းေအာင္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

DKBA ႏွင့္ ၫိွႏိႈင္းေရးအတြက္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ခ်ည္းကပ္ခ့ဲသည့္ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၏ နာယက ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ DKBA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရသည္ နယ္ျခားေစာင့္လက္ခံလိုက္သည့္ ယခင္ DKBA တပ္မွဴးေဟာင္းအ ခ်ဳိ႕ကို ေစလႊတ္၍ ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဖဲ့ထုတ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေထာက္ျပထားသလို ထိုနည္းပရိယာယ္မွာ အစိုး ရ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တခုသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုထားသည္။

DKBA ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ရရွိရန္အတြက္ တျပည္လံုး အတိုင္း အတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို တရား၀င္ေၾကညာရန္၊ တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ အေျခစိုက္သည့္ တပ္မ်ားကို ေနာက္တန္းဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္႐ုပ္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ကာ ႏုိင္ငံေရး တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အဲန္အယ္လ္ဒီပါတီ အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံျခားပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၆ရက္ေန႔က KNLA, ABSDF ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ဦးစီးသည့္ DKBA တို႔ ပူးေပါင္းကာ စစ္ေရးမဟာမိတ္ ဖြဲ႕ၿပီး မာနယ္စိုးစစ္ဆင္ေရး ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

DKBA သည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)မွ ခဲြထြက္လာသည့္အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ကလို႔ထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံသည့္အတြက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အစိုးရကို ျပန္ လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။