Home ေဆာင္းပါး ဧရာတိုင္းမွ ေသာကမီးလွ်ံမ်ား

ဧရာတိုင္းမွ ေသာကမီးလွ်ံမ်ား

384
မန္းေတာေလာင္း

(ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္)

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၆ၿမိဳ႕နယ္။ ခ႐ိုင္ ၆ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ကရင္ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုျဖစ္သည္။ အေသအခ်ာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကရင္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေနာက္ေမြးလာေသာ ကရင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားသည္ မိမိဘာသာ စကားကို မေျပာတတ္ၾက၍လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကရင္မ်ားကို ဗမာတိုင္းရင္း သားအျဖစ္ စာရင္းသြင္း၍လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ေမြးလာေသာ ကရင္မ်ားကို ဗမာလူမ်ဳိး သြတ္သြင္း၍လည္း ေကာင္း ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္လူမ်ဳိးဦးေရသည္ ဒုတတိယေနရာသို႔ ဧရာ၀တီေဒသႀကီးတြင္ ေရာက္ရွိရျခင္း ျဖစ္ေပ သည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမန္းခင္ေမာင္စိုး၏ ေဟာ ေျပာခ်က္အရ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၇၈-၇၉ စစ္တမ္းအရ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ ၁၆၀,၀၀၀ အနက္ ကရင္လူမ်ဳိးသည္ ၁၃၀,၀၀၀(၈၁.၂ရာခိုင္ႏႈန္း)ရွိၿပီး ၂၀၁၁တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ ၂၃၀,၀၀၀ေက်ာ္အနက္ ကရင္လူဦးေရ ၁၂၀,၀၀၀(၅၄ရာခိုင္ ႏႈန္း)ရွိသျဖင့္ ကရင္လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ကရင္စာေပသင္တန္းဆင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ၾကားလိုက္ရသ ျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏုိင္လွ်င္ ကရင္လူဦးေရသည္ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း ၂၆ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာအမ်ားစု သည္ ကရင္ရြာမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းသည္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ မူလဘူတ ေနထိုင္ရာအထိုင္ဟု ေျပာ လွ်င္မွားမည္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာျပည္၏ စပါးက်ီကို တည္ေဆာက္ေပးေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းေန ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးသည္ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ဆုတ္ယုတ္နိမ့္ပါးလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပိုးကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ပို၍ ေနာက္က် က်န္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရး ေနာက္ခံမေကာင္းလွ်င္ ပညာေရးနိမ့္ပါးမည္။ ပညာေရးနိမ့္ပါးလွ်င္ လူမ်ဳိးလည္း တိမ္ ေကာပေပ်ာက္ႏုိင္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲနိမ့္က်မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဘာသာေရး အ ေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိၾကသျဖင့္ ပညာေရးတြင္ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ သင္ယူႏုိင္ၾကသည္။ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းႏိုင္သျဖင့္ လူေအာက္သူေအာက္က်မႈ နည္းပါးသည္ကို သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္၍ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ ရြာသြန္းေသာမိုးေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ကရင္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စပါးခင္းမ်ား၊ ပဲခင္းမ်ား၊ င႐ုတ္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းသျဖင့္ အလြန္ အထိနာခဲ့ၾကသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ပုသိမ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေျမာင္းျမ လပြတၱာသို႔လည္းေကာင္း၊ မအူပင္ ဖ်ာပံု ဘိုကေလးသို႔လည္းေကာင္း ကားျဖင့္ သြားလွ်င္ ကား ၀ဲယာကိုၾကည့္လွ်င္ တေမွ်ာ္တေခၚ က်ယ္ေျပာလွေသာ လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ မိုးရာသီ တြင္ စိမ္းလန္းေသာ စပါးခင္းမ်ားျဖင့္ ပဏာရေနသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္လည္း ပဲခင္း၊ င႐ုတ္ခင္း၊ ေႏြစပါးတို႔ျဖင့္ အလွဂုဏ္ ၀င့္ေနသည္။

ျမင္ရသူအဖို႔ ပညာတင့္ ဂုဏ္တင့္ေနေသာ စိုက္ခင္းမ်ားသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာမိုးေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား ေသာကဆူေ၀ခဲ့ၾက ရသည္။ မတ္ပဲတစ္တင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ ေလးေသာင္း ရွိေနခ်ိန္တြင္ မိုးမိေသာ မတ္ပဲတစ္တင္းသည္ ေျခာက္ေထာင္ ခုႏွစ္ ေထာင္မွ်သာ ေစ်းရၾကသည္။ ဆြတ္ခူး၍ မၿပီးမီ မိုးႀကီးရြာသျဖင့္ င႐ုတ္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးၾကသည္။ လွန္းလက္စ င႐ုတ္မ်ားကို လည္း မ႐ုတ္သိမ္းႏုိင္ၾက။

လူအမ်ားစု အေျခခံ ကရင္လယ္သမားမ်ားအဖို႔ ေငြတိုးျဖင့္ ေခ်းရင္းရသည့္ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား ယခုလို ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရသျဖင့္ အ ေႂကြးပူ၍ ဗေလာင္ဆူၾကရသည္။ ထိုအေႂကြးပူကို ေျဖရွင္းရသည္က လယ္ယာေျမကို ပိုင္းစိတ္၍ေရာင္းၿပီး အေႂကြးဆပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ကရင္လယ္သမား အေတာ္မ်ားမ်ား လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ၾကရသည္။

(ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္မွငရုတ္စုိက္ခင္းတေနရာ)

လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ အဆင္မေျပသျဖင့္ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးကို ဆက္၍ မသင္ၾကားေပးႏိုင္။ ခါးပိုင္းက်ဳိး တပိုင္းတစ ပညာေရးျဖင့္ ၿမိဳ႕တက္စားေသာက္ဆုိင္၊ ေကတီဗီြ၊ အႏွိပ္ခန္းတြင္ ၀င္အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ ကရင္လူငယ္တို႔၏ ဘ၀ေရွ႕ေရး သည္ ရင္ေမာစရာပင္။ တခ်ဳိ႕က မေလးရွား၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းတို႔၌ ေယာက်္ားေလးမ်ားက အေထြေထြ လုပ္သား၊ မိန္းကေလးမ်ား က အိမ္ေဖာ္။ ကရင္ေတြ သစၥာရွိသည္ဆိုေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကလြဲ၍ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ ရရွိလာသည္ကို မေတြ႕ရ။

ေခတ္စနစ္၏ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မွားယြင္းမႈ၊ မိုးေလ၀သ ေဖာက္ျပန္မႈတို႔ေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ ဘ၀သည္ ခါးသီးနာ က်င္လွသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္က ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား၊ က်ဴရွင္မယူႏုိင္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ ေနၾကရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ အဓမၼစစ္သားအျဖစ္ သြတ္သြင္းခံရေသာ ကေလးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို အရိပ္မည္းႀကီးက ထိုး၍ေနသည့္အလား ရပ္၍ျမင္ရသည္။ ရပ္ရြာအက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို ဆက္လက္ တာ၀န္ယူၾကမည့္ လူငယ္တို႔၏ ဘ၀သည္ ေယာင္ခ်ာခ်ာႏွင့္ စံခ်ိန္မမွီေသာ ျပည္တြင္းျဖစ္ အရက္ဆိုင္တြင္ နစ္မြန္း၍ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။ လူ မသိသူမသိ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ႏွင့္ ေႂကြက်ၾကရေသာ အနာဂတ္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ဒုႏွင့္ေဒးပင္။ ရွင္က်န္ေနသူမ်ားလည္း ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကင္းေ၀းေနၾကၿပီ။

အဘယ္မည္ေသာသူေတြက ၀န္း၍၀ိုင္း၍ ကူညီကယ္မၾကပါမည္နည္း။ ရင္ေမာေလစြ။