Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္မရႏိုင္

ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္မရႏိုင္

918
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ခုႏွစ္၏ လတန္ခူးသို႔ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သလို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀အတြင္း ပထမဆံုး အစိုးရသစ္တစ္ရပ္လည္း ေပၚထြန္းလာေခ်ၿပီ။ ထို႔အျပင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး၌လည္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံထားရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထဲတြင္ ယခင္ နအဖ စစ္တပ္ ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ၁၀ေနရာႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ားက ၄ေနရာရေနသည္။ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ၀င္မ်ားမွလည္း နအဖ စစ္တပ္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားက ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ အရပ္၀တ္လုပ္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ကို ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ား သိထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အနည္းစု မဲအႏုိင္ရခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ သာမန္အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လံုး၀ မပါ၀င္ေသာ တိုင္းျပည္ကို အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္မည့္အဖြဲ႕ကို အရပ္သားအစိုးရဟု အဘယ္သို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္မည္နည္း။ မၾကာေသးမီလက တရား ၀င္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ နအဖ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထား ခဲ့ရာ ကမၻာ့စံႏႈန္းအရ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အစိုးရကို ပါတီအမည္တပ္ ေခၚေ၀ၚေလ့ရွိသျဖင့္ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရဟု ေခၚဆိုသြားရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုသို႔ ပါတီနာမည္တပ္၍ အစိုးရကို ေခၚဆိုရာတြင္ လက္ရွိ ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကရက္အစိုးရ၊ အေမရိကန္၌ ေဂ်ာ့ဂ်္ဘုရွ္လက္ ထက္က ရီပတ္ဘလစ္ကန္အစိုးရဟု ေခၚလာခဲ့ၾကသျဖင့္ ၂၀၁၁ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး တက္လာသည့္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာျပည္၏ အစိုးရကို ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ၊ စစ္တပ္ကို ႀကံ့ဖြံ႕တပ္မေတာ္ဟုသာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်က် ေခၚရေပေတာ့မည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၎ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌလုပ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ဤအဖြဲ႕၊ ဤေကာ္မတီမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈရွိမရွိကို မည္သည့္သက္ေသ၊ မည္သည့္စံႏႈန္းႏွင့္မွ် တိုင္းတာယူ၍ မရႏိုင္ေပ။

ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရအေနျဖင့္ ဗမာျပည္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ယခင္က ထက္ပို၍ မျပတ္တမ္း ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ား၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အက်ဥ္းက်ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ သြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ စသည့္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ စစ္ဆင္ေန အံုးမည္ဆိုပါက ႀကံ့ဖြံ႕တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္မွ တဆင့္ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၏ အာဆီယံဥကၠဌ ရာထားတာ၀န္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္မဘဲ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။