Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လူထုအတြက္ က်မ္းက်ိန္သစၥာခံၿပီလား

လူထုအတြက္ က်မ္းက်ိန္သစၥာခံၿပီလား

625
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ အစိုးရဟူသည္ ထိုတိုင္းျပည္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ ကြ်န္သာျဖစ္သည္။ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းတြင္ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီိ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ရွိဖို႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ တဆက္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၅/ ၂၀၁၁ႏွင့္ ၆/၂၀၁၁ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖင့္ စစ္အစိုးရကို ဖ်က္သိမ္းသည့္အသြင္ ထင္သာ ျမင္သာလုပ္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က တည္ေနအံုး မည္သာပင္။

အမ်ားအျမင္၌ အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ မည္သို႔ပင္ ဟန္လုပ္ပံုေဖာ္ေနေစကာမူ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတတို႔မွာ နအဖ စစ္တပ္၏ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး စစ္ယူနီေဖာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ ခြ်တ္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္အားသာ အႏုိင္ယူခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ လူေကာ မူပါ လံုး၀ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၎တို႔ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ လမ္းျပ ေျမပံု အဆင့္ကုန္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ လူထုအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စိုးစဥ္းမွ် က်မ္းသစၥာမဆိုခဲ့။

စစ္မ်က္ႏွာဖံုး ခြာခ်ထားသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ခ်ဲ႕မႈမွမရွိဘဲ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ၊ အစြမ္းအစ ရွိေသာ၊ ေခတ္မီကာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ထက္သန္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ခိုင္းျခင္းမွာ တေျမထဲေန တိုင္း ရင္းေသြးခ်င္းမ်ားကို တိုက္စစ္ဆင္ရန္ တာစူမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ အေငြ႕အသက္ လႊမ္းၿခံဳသြားမည့္ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုးစစ္မ်ားဆင္ရင္း လူထုကို ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳသြားရန္ စီမံကိန္းအသစ္ ေရးဆြဲ ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို ယံုမွားသံသယရွိစရာ မလိုေပ။

စစ္အေရၿခံဳ အစိုးရသစ္သည္ မတ္လ ၂၄ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လႈပ္ခတ္သြားသည့္ အင္အားႀကီးငလ်င္ေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္သည့္ လူထုအေရးထက္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္ကိုသာ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စိုက္လိုက္မတ္တပ္ လုပ္ ေဆာင္သြားသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အတည္ျပဳေရး နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းဒုကၡသည္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာခဲ့သည္ ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ပိုင္းကတည္းက ကရင္ေဒသကို အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သလို ယခုမတ္လအ တြင္းမွစ၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေလးျဖတ္အသြင္ ထိုးစစ္ဆင္လာခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရသည္ စစ္အုပ္စုမွ နားလွည့္ပါး႐ိုက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္၍ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အဆံုးမသတ္ႏုိင္။ လူထုမွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေျမဇာပင္မ်ားပမာ သက္ရွင္ရပ္တည္ေနၾကရသည္။

လူထုသည္ စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အတည္း၊ စစ္ေဘးဒဏ္၊ မုန္တိုင္းဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္မ်ားကို ခံစားလာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုလူ ထုအတြက္ ယခု အစိုးရသစ္ေပၚလစီ၏ အတိမ္အနက္ ပမာဏ မည္မွ်အထိ စံစားခြင့္ရနုိင္သည္ကို ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ လူထုမွ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ယံုၾကည္လာေအာင္ ႐ုပ္ေသးအစိုးရသစ္က က်မ္းက်ိန္ဆိုသင့္ေပသည္။