Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အာဏာရွင္မွန္ရင္ ျပဳတ္က်စၿမဲမို႔

အာဏာရွင္မွန္ရင္ ျပဳတ္က်စၿမဲမို႔

822

တစ္ေယာက္အားႏွင့္ဆိုေသာ္ မရ။ အမ်ားအားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ရ၏။ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ တြန္းလွန္မႈမွန္သမွ် မည္သည့္အာဏာရွင္ မွ ခံႏိုင္ရည္မရွိသည္ကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအေပၚ လူထုအံုႂကြမႈက သက္ေသျပ တိုက္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလအ တြင္း အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက ေခတ္မွီတိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ကာ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္စည္း ႐ံုး လံႈ႕ေဆာ္ရင္း ေဟာ့စ္နီမူဘာရက္ သမတအစိုးရကို ရက္ေပါင္း တစ္ဆယ့္ရွစ္ရက္အတြင္း ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထိုတိုင္းျပည္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ၌လည္း သမတ မြမ္မာကဒါဖီအေပၚ လူထုဆႏၵျပပြဲ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သည့္ လစ္ဗ်ားအာဏာပိုင္မ်ားအား ဒဏ္ခတ္ဖို႔အေရး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀း၌ တညီတၫႊတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ICC ေခၚ ႏိုင္ငံတ ကာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုးမွ လစ္ဗ်ား၏ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ ေဆးဖို႔ကိုလည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ တိုင္းျပည္တျပည္၏ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ကမၻာကို မေအး ၿငိမ္းေစႏုိင္ဘဲ ပါ၀င္ပတ္သက္သင့္သည့္ အသြင္ကို မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ဟူသည္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါတီစနစ္ျဖစ္ေစ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀-၃၀သာ မက ထိုမွ်ႏွင့္အထက္တိုင္ ၾကာျမင့္ေနေစကာမူ နိဂံုးကံမ အဆံုးသတ္က ျပဳတ္က်ျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာတည္သေရြ႕ မတည္ၿမဲႏိုင္သည့္ အရာမ်ားစြာထဲတြင္ အာဏာတစ္ခုလည္း မမွိတ္မသုန္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို စစ္အာဏာကို ဖက္တြယ္ကိုင္စြဲ ထားသည့္ နအဖ စစ္အုပ္စုကလည္း သိေနသည္။ သို႔အတြက္ ဗမာျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကလည္း အလားတူ သိေနသည့္ အေလ်ာက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေအာင္ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေစသည့္ ထိုအာဏာရွင္တစ္စုကို ညီၫႊတ္စြာ ေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ယံုစားကာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ဗမာျပည္၏ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားအံုႂကြမႈ အေရးအခင္း၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းမႈ မ်ားႏွင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားမွာ တိုင္းျပည္ကို မတရား လုယက္အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္အုပ္စုအဖို႔ ထိတ္လန္႔စရာ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သားသံုးသားအနက္ ေက်ာင္းသား၊ ဘုရားသားေတာ္မ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအမည္ခံ လက္တစ္ဆုပ္စုအုပ္စုကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ လူထုႏွင့္အတူ ေသြးစည္းညီၫႊတ္ၾကဖို႔သာ လိုေတာ့သည္။

မိမိတိုင္းျပည္၏ အဆိုးအေကာင္း ကံၾကမၼာမွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္ျဖစ္၍ သာမညအေနျဖင့္ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသႏၱရႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကပါ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးသင့္သလို အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ထိုတိုင္းျပည္၏ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအေပၚ၌သာ တည္မွီေနသည္ကို လံုး၀ ဥႆံု စြဲမွတ္ယံုၾကည္ကာ အခ်ိန္မဆိုင္း လုပ္ေဆာင္ရေပေတာ့ မည္။

ယေန႔တြင္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းရွိ ကမၻာ့လူထုမ်ားမွာ အစိုးရအမည္ခံ အာဏာရွင္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိ အားေပးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ဤသည္ကို ပမာျပဳ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားကလည္း ရာစုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ဖန္တီးကာ တိုင္းရင္းသားလူထု အခ်င္းခ်င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး တိုက္ခိုက္ေစၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္ကို မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္လာခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကို က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ေအာင္ လူထုအားျဖင့္ ေျမလွန္ေတာ္လွန္သင့္ၿပီဟူ၍သာ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။