Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရြ႕ လူထုတရပ္လံုး လူၫႊန္႔တံုးမည္သာ

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသေရြ႕ လူထုတရပ္လံုး လူၫႊန္႔တံုးမည္သာ

826

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ၁၈-၄၅၊ ၁၈-၃၅ႏွစ္ စသျဖင့္ အသက္သတ္မွတ္ကာ အနည္း ဆံုး ၃ႏွစ္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဆန္း၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဌာန္းလိုက္သည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြင္းရွိ အလႊာအတန္းအစား အသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြင္း ယံုရခက္ခက္၊ ထြက္ရႏိုးႏိုး ျပည္ ပကို ေမွ်ာ္ကိုးလာၾကေလၿပီ။

ဗမာျပည္တြင္းမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ၾကပ္တည္းသည့္ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈမ်ားၾကားမွ မိမိတို႔၏ ဘ၀တိုးတက္ေရးကို နည္း လမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရွာႀကံထိုးေဖာက္ေနၾကရသည္။ ဤေျမတြင္ဖြား ဤေရကိုေသာက္ကာ ႀကီးျပင္းလာၾကသူမ်ားအား တိုးတက္ ရာတိုးတက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည့္အစား ဤသို႔စစ္မႈထမ္းကာ စစ္ေျမျပင္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူသားတစ္ရပ္လံုးကို အၫႊန္႔တံုးေအာင္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

“ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး” ဆို႐ိုးစကား ရွိခဲ့ေသာ္ျငား လက္ရွိ ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ သက္တမ္းကာလ တြင္ ျမန္မာလူထုမွာ ‘အရြယ္ေရာက္လူငယ္’ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေလာက္သည့္အရြယ္ မေရာက္ခင္ကတည္းက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစခံရမႈအျပင္ မေတာ္မတရား စစ္သားစုေဆာင္းခံရမႈကို ဗမာ ျပည္တြင္းထဲ၌ ခါးသီးစြာ ခံစားေနၾကရသည္။ အရပ္ႏွင့္ညီသည့္ ေသနတ္ကိုထမ္းရင္း အရြယ္ႏွင့္မမွ်သည့္ စစ္သင္တန္း ပို႔ ေဆာင္ခံရကာ စစ္ေျမျပင္သို႔ အထိတ္တလန္႔ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေနၾကရသည္။

စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔ရန္သူသဖြယ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့၊ ေတာ္လွန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္ အဆိုပါကေလးစစ္သားမ်ားသာ အတံုးအ႐ံုး ထိခိုက္ ေသဆံုးၾကရသည္။ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ ပုခံုးေျပာင္းတာ၀န္ယူမည့္ လူငယ္ေလးမ်ားကို ပစ္ကြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္သုတ္ သင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အလားတူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ရာ၌ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ေထာင္သားမ်ားကို အ ထမ္းသမားေပၚတာ(၎တို႔အေခၚအရ ၀န္ထမ္း)မ်ားကို မိုင္းရွင္းရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႔တန္းမွသြားေစျခင္း၊ ႏြမ္းနယ္အားျပတ္ သူမ်ားအား ႏွိပ္စက္ၫွင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ရာတြင္ မလည္မ၀ယ္ႏွင့္ အမိန္႔နာခံေနရသည့္ လူငယ္၊ ကေလးစစ္သားမ်ားကို အသံုး ျပဳျခင္းမ်ားမွာ လူထုအခ်င္းခ်င္း သုတ္သင္ေစေသာ လူသားျဖစ္မႈကို ဟန္႔တားသည့္ မူ၀ါဒ(ေပၚလစီ)ျဖစ္သည္ကို ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအားလံုး သိနားလည္ထားရေပမည္။

နအဖ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမ်ား၏ အေျပာအရ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္မည့္အခါ တိုင္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွ ရာဇ၀တ္သား အက်ဥ္းသားမ်ားကို အသုတ္လိုက္ ေခၚထုတ္ကာ ေရွ႕တန္းသို႔ အထမ္းသမားမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက အခ်ိန္ကုန္ခံ ကုသရမည္ထက္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ပစ္သတ္ကာ လူမသိသူမသိ ထား ရစ္ခဲ့ျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ကို စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသမွ် ျဖစ္ပ်က္ေနမည္သာျဖစ္၍ ေခတ္၀န္ကိုထမ္းမည့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအ ေနျဖင့္ စြန္႔စားစိတ္ျဖင့္ တြန္းလွန္သြားၾကရေပမည္။