Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လြတ္ေျမာက္မႈကို လက္နက္တစ္ခုလို အသံုးျပဳၾကေစခ်င္

လြတ္ေျမာက္မႈကို လက္နက္တစ္ခုလို အသံုးျပဳၾကေစခ်င္

881
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ဗမာျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ၾကာ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ မတရား ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ အေျခခံထားသည့္ မတရား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ၿပီးဆံုးခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀကံ့ဖြံ႕)က အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်း လက္လူထုမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေထာက္ခံမဲ ေကာက္ခံထားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရက္တြင္လည္း ေခ်ာ့ျမဴၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားၾကားမွ မဲ ဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္မရွိခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိေနခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း လုပ္ႀကံဖမ္းဆီးကာ ၎တို႔ လႊတ္ရက္သတ္မွတ္ခဲ့ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ မ်က္စိပိတ္ နား ပိတ္ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚ အေမွာင္ခ်ခံထားရေသာ ဗမာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကို နာမည္ေကာင္းယူလိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္လွည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စု၏ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျပန္လႊတ္သည့္ေန႔မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ မိမိ၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ား၊ လူထုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ရသမွ်နည္းလမ္းျဖင့္ အခါမလပ္ ဆက္သြယ္လုပ္ ေဆာင္ရင္း လြတ္ေျမာက္မႈကို ရသေလာက္ အသံုးခ်သြားခဲ့သည္။ ဗမာျပည္၏ ျပည္တြင္းစစ္မီးမွာ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ႀကီးမွာ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာ စာေပ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကအစ လြတ္လပ္မႈ မရွိ ေသးဘဲ ခ်ယ္လွယ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ နအဖ စစ္အုပ္စုက ၎တို႔၏ မတရား လိမ္လည္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ေခ်ာ့ျမဴစည္း႐ံုးမႈမ်ားကို ေခ်ာ့တစ္ခါ ေျခာက္ တစ္လွည့္ျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ဗမာျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ အေျခခံလူထု လူတန္းစားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရသမွ် အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္တတ္ၾကဖို႔ လိုသည္။

ဗမာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္သလို အမ်ဳိးသားျပန္္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္လည္း မရႏုိင္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ကို စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္းက မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သူမ ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိကို ဦးခ်ဳိျဖင့္ ေ၀ွ႔သတ္ေတာ့မည့္ ကြ်ဲ႐ိုင္းတစ္ေကာင္ကို ရေသ့က ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းေပးေနသလို မုဆိုးကလည္း နီးရာ လက္နက္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ဗမာျပည္တြင္းရွိ ေသြးခ်င္း တိုင္းရင္းညီအစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္ လည္း မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္ေျမာက္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အၾကမ္းမဖက္ေရး နည္းလမ္းအျပင္ ဓားဓားခ်င္း၊ လွံလွံခ်င္း ရင္ဆိုင္ရင္း အဓိက ဘံုရန္သူ လက္တစ္ဆုပ္စာ စစ္အုပ္စု အျမစ္ျပဳတ္သည္အထိ စြမ္းစြမ္းတမံ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္သြားသင့္ေပ သည္။