Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မလို

လက္နက္ကိုင္တိုင္းျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မလို

868
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ရက္ေပါင္း ၃၀နီးပါးသာ လိုေတာ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေရး အေၾကာင္းျပ ကာ စက္တင္ဘာလအတြင္း နအဖ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္အင္အားကို နယ္စပ္တစ္ေၾကာတြင္ တိုးခ်ဲ႕ကာ စစ္ေရးကို မသိမသာ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ သေဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းဟု ဆိုႏုိင္သလို ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္မခံသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ထိုးစစ္ ဆင္ေခ်မႈန္းရန္ ကနဦး ျပင္ဆင္မႈဟုလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုိင္သည္။

စစ္ေရးႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈကို အေၾကာင္းျပကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို မက်င္းပေတာ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၉၉/၂၀၁၀မွ ၁၀၃/၂၀၁၀အထိ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုသတင္းစာ မ်ားမွလည္း တိုင္းသိျပည္သိ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ လက္ရွိ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ အမိန္႔အတိုင္းသာ ရပ္တည္၊ ေျပာဆို၊ ၫႊန္ၾကားရသည့္ ႀကိဳးဆြဲရာ ကရေသာ ႐ုပ္ေသးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲရက္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖ်က္သိမ္းခြင့္၊ ပါတီမ်ား စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္ အစရွိသည္ တို႔ကို ၎ေကာ္မရွင္ကပင္ ဒိုင္ခံ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာလည္း သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တပါတီလွ်င္ (၁၅)မိနစ္စာျဖင့္ အခ်ိန္တိုေတာင္းစြာ ႏွစ္ႀကိမ္စီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ဖို႔ရန္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိုးစဥ္းမွ် စိတ္မ၀င္စား။ သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာ ျပႆနာေျဖရွင္းေနရသည့္ မဲဆႏၵရွင္လူထုမွာ အဆိုပါ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကိုလည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈဖတ္႐ႈရန္ မအားလပ္ႏိုင္ၾက။ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္လူထုမွာ ၀မ္းေရးႏွင့္ အသက္ ရွင္ ရပ္တည္ေရးသာ ၎တို႔အတြက္ ပဓာန ျဖစ္ေနေလရာ ေနထြက္မွေန၀င္ လုပ္ငန္းခြင္၌ အခ်ိန္ကုန္ရင္း အမွတ္မထင္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည့္ ဗံုးသံ၊ ေသနတ္သံမ်ားကိုလည္း နားစြင့္ေနရသည္။

စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ၾကာ ၾကပ္တည္းစြာ သက္ရွင္႐ုန္းကန္ေနရသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ပိုမို႐ႈတ္ေထြးလာႏုိင္သည့္ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနရသည္။ နအဖ စစ္အုပ္စုသည္ လူထုအတြက္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မလိုလား။ စစ္အာဏာ ထာ၀ စဥ္ တည္ၿမဲေရးကိုသာ လုိလားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူထုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္ေရးဟူ၍ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည္။ လက္နက္ျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူကို လက္နက္ျဖင့္သာ တန္ျပန္တိုက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အ တြက္ ကရင္ အပါအ၀င္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ စသည့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေရွ႕ဆက္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္မည့္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္လာေနၿပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္သလို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို မက်င္းပသင့္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္။ အေၾကာင္းရင္းအမွန္ကို ဆိုရေသာ္ လူထုကို လက္နက္ကိုင္ကာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေနသည့္ နအဖ စစ္တပ္မ်ား အေျခစိုက္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ တနံတလ်ားတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈ မရွိ သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုး၀ က်င္းပရန္ မလိုအပ္ဘဲ လူထုအားျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ရန္သာ ရွိေပေတာ့ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သံုး သပ္လိုက္ပါသည္။