Home သတင္း ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ PSDP ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ PSDP ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား

455

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္

၁။ နန္းေစအြာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဖားအံ
၂။ ေစာသိန္းေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လိႈင္းဘြဲ
၃။ ေနာ္လားခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သံေတာင္ႀကီး

၄။ ေစာေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၅။ ေစာျမထြန္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
၆။ ေစာၿငိမ္းသင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လိႈင္းဘြဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)
၇။ ေစာသန္းထြန္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လိႈင္းဘြဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)

၈။ ေစာၾကည္လင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၉။ ေစာခင္ေမာင္ျမင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဖားအံမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
၁၀။ ေစာမူးေအာင္လင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လႈိင္းဘြဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၁၁။ ေစာရွားထြန္႔ေဖာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လိႈင္းဘြဲမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
၁၂။ စဘီက်င္ဦး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေကာ့ကရိတ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၁၃။ ေနာ္ယုဇန၀ါ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေကာ့ကရိတ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
၁၄။ ေစာထယ္ရီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္
၁၅။ မန္းေအာင္ျပည္စိုး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျမ၀တီ မဲဆႏၵနယ္
၁၆။ ေစာသန္းေက်ာ္ဦး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ က်ဳိက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၁၇။ နန္းတင္တင္ႏြယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်ဳိက္မေရာ မဲဆႏၵနယ္၊ မြန္ျပည္နယ္။
၁၈။ ေစာ၀င္း/ဖိုးေစာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။