Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ လိႈင္းႀကီးေလထန္မႈမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ လိႈင္းႀကီးေလထန္မႈမ်ား

472

လက္ရွိ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္အတိအက်ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိရေသးေသာ္ လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ထြက္ရွိလာသည့္ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရး ဂယက္လိႈင္းထန္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ရက္ေပါင္း ၆၀အတြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ သတ္မွတ္ထား ခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီသစ္ ၂၅ဖြဲ႔အနက္ ၁၃ဖြဲ႔မွာစိစစ္ဆဲျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲပါတီ ၁၀ပါတီထဲမွ ေလးပါတီမွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ ၆၀ျပည့္မည့္ ေမလ ၆ရက္အထိ မတိုင္ခင္ ပါတီ မွတ္ပံုျပန္ တင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္အက်ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ အၾကတ္ရက္၌ ရန္ကုန္ ကန္ေတာ္ႀကီးရွိ X2O ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းမွ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေမလဆန္းက ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေသခံဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအ ႀကိဳ လိႈင္းထန္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တဆက္တည္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ဖိအားမ်ားက အပစ္ရပ္တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဖိအားဂယက္ ႐ိုက္ခတ္လွ်က္ရွိသည္။ မြန္၊ ၀၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယန္းႏွင့္ မိုင္းလားအထူးေဒသ(၄)တို႔က လက္မခံႏုိင္ဘဲ စစ္ေရးျပင္ဆင္ထားၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အင္အားအႀကီးဆံုး အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)အတြင္း၌လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းေရးကို လက္ခံသူမ်ား၊ လက္မခံသူမ်ားႏွင့္ ၀ိ၀ါဒ ကြဲေနၾကသည္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီကလည္း စစ္တပ္အသြင္သ႑ာန္မ်ဳိး ပါသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လံုး၀ လက္မခံသည့္ ၎တို႔၏ သေဘာထားကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔က နအဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ထံ စာေရး အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။

ယခုလို ႐ႈတ္ေထြးကာလအတြင္း နအဖ စစ္တပ္မ်ားက ကရင္ျပည္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အင္အားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ကာ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းမွ စ၍ ေနရာယူထားၾကသည္မွာ နယ္ျခားေစာင့္ လက္မခံသူမ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အတြက္ နယ္ေျမေနရာ ယူလာမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

စစ္အုပ္စုသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံထားသည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ အခန္း(၇)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အ တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎အျပင္ လက္ရွိ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အသြင္ေျပာင္းကာ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္လည္း တည္ရွိဆဲ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားကို ၀ါးၿမိဳလိုက္ျခင္းသာပင္။

ထို႔အတြက္ အပစ္ရပ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ဒြိဟေတြေ၀မေနဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္မခံသည့္ အျခား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားနည္းတူ စစ္ေရးအားျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေနမွသာလွ်င္ မၾကာမီ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ လိႈင္းႀကီးေလထန္မႈမ်ားကို တိုက္ပြဲေခၚသံမ်ားႏွင့္ ေခ်ဖ်က္သြားႏုိင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။