Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ လူထုအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးခ်ိန္တန္ၿပီမို႔

လူထုအက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးခ်ိန္တန္ၿပီမို႔

812

မတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပ ေဒတခုကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အမည္ျဖင့္ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ခြဲျခားထားရာ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို တပါ တည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ျပည္နယ္ေဒသ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္မူ စစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ယခင့္ ယခင္ကထက္ ပို၍ က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္လာသည္္။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူးတိုင္း ထန္းတပင္၊ ေရႊက်င္ႏွင့္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ ေတာမီး႐ိႈ႕မႈေၾကာင့္ ေဒသခံကရင္ရြာသူရြာသားမ်ား မွီခိုရပ္တည္ေနရသည့္ ဧကမ်ားစြာေသာ ဥယ်ာဥ္ ၿခံမ်ားမွာ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသလို ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ မိုင္းနင္းမိၿပီး ထိခိုက္ေသေၾကခဲ့ ၾကသည္။

၎ေဒသမ်ားႏွင့္ အလားတူ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ လူနည္း စုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို မဆိုထားႏွင့္ မၾကာခင္ စစ္အစိုးရ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အ ေျခခံမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပင္ သိနားလည္ႏုိင္စြမ္း စိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကမူ မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔စည္းေ၀းကာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ကာ လူမႈေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု လ်ာထားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ရပ္တန္႔ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အစိုးရတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာ ေသးခင္က စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာတိုးမတ္စ္အိုေဟးကင္တားနားက ၎၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။ ၎အျပင္ စစ္အ စိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားနည္းေအာင္ အဓမၼလုပ္အား ခိုင္းေစမႈကဲ့သို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကို အပစ္ရပ္ တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားအား တဆင့္ခံ ခိုင္းေစမႈလည္း ရွိသည္။

စစ္အစိုးရ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္သည္ ဆယ္စုႏွစ္တခုအတြင္း ျဖစ္တည္လာသည့္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ယမန္ႏွစ္က တည္းက သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ထိုအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ရက္ ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို တပ္မ ေတာ္သားတဦးအျဖစ္ သစၥာအဓိဌာန္ ဆိုခိုင္းခဲ့သည္။

ဤသည္ကို စံနမူနာထားကာ အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အင္အားအႀကီးဆံုး ကရင္အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တိုးတက္ ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(DKBA)အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကြ်ံေနသည့္ေျခလွမ္းကို ႐ုပ္သိမ္း၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈေပါင္းစံုကို ခါးစီးခံေနရသည့္ လူထုကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္မွီ NLD ကဲ့သို႔ လူထုအက်ဳိး ေရွး႐ႈ ေမွ်ာ္ကိုး ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္သတင္းစဥ္မွ တိုက္တြန္းေျပာဆိုအပ္ေပသည္။