Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

772
အသစ္အေဟာင္း အမွန္အမွားကို ေဖြရွာ၍

ရြက္ေဟာင္းေၾကြလွ်င္ ရြက္သစ္ေလာင္းတတ္သလို ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လွ်င္လည္း ႏွစ္သစ္သို႔ ေျပာင္းစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။

အကူးအေျပာင္း ကာလတခုကို ျဖတ္သန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ရသလို ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈမ်ားကိုလည္း ခ်န္ထားခဲ့ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာသစ္၊ အခ်ိန္သစ္ကို ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိတိုင္းလည္း အေဟာင္းတို႔ႏွင့္ မတူကြဲျပားသည္ ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု တထစ္ခ် သတ္မွတ္ယူဆေန၍လည္း မရေပ။

ႏွစ္ဆန္းမေရာက္ခင္ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားမွာ အလုပ္အားလပ္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္၊ ရက္ရွည္ခြင့္ယူခ်ိန္ စသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း သတ္မွတ္မႈ တစံုတရာျဖင့္ ရႈတ္ေထြးခဲ့သမွ် စိတ္အာရံုကို ေပါ့ပါးလန္းဆန္းေအာင္ ဖန္တီးရယူၾကသည္။ လူမ်ဳိး၊ ဘာ သာ၊ တိုင္းျပည္အလိုက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္တတ္ၾကေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လူတိုင္း မရရွိတတ္ၾက။

ယခုလို ႏွစ္ေဟာင္း၊ ႏွစ္သစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းကာလတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ား ႀကံဳႀကိဳက္ကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကသူမ်ားရွိသလို စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရသူမ်ားလည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔က က် ေရာက္ခဲ့သည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ၂၇၄၉ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ပြဲေတာ္ကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း စြာ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဖာပြန္ၿမိဳ႕၌မူ မထင္မွတ္ဘဲ ဗံုးေပါက္ကြဲကာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ႏွစ္သစ္သို႔ မကူးေျပာင္းမွီစပ္ၾကား နာရီပိုင္းကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ထိခိုက္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအဖို႔ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ ေၾကကြဲခဲ့ရသည္။ ဤလုပ္ရပ္အေပၚ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရကလည္း ၎တို႔ကို ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ေကအဲန္ယူ၏လက္ခ်က္ဟု စြပ္စြဲထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ေကအဲန္ယူဘက္ကလည္း ေသဆံုးထိခိုက္သူ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ လူထုမွာ ထိုဂယက္ေၾကာင့္ မည္သူ႔အား ယံုၾကည္ကိုးစားရမည္ကို ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ေနရသည္။ ၎တို႔၏ စိတ္ ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ျဒပ္ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္လွ်က္ ဆန္းသစ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ားလည္း ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ စံုလံုးျမွဳပ္ခဲ့ရသည္။ ေလယူရာတိမ္း ယိမ္း ဆိုသလို အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္မႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ စည္း ရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားအၾကားတြင္လည္း မလူးသာမလြန္႔သာ ျဖစ္ေနၾကသည္။

လူထုအေနျဖင့္ မတည္ၿငိမ္၊ မလံုၿခံဳသည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း မည္သူ႔ကိုမွ ပံုခ်အားကိုးေန၍ မရ။ လူထုသည္ လူထုကို သာ ယံုၾကည္ရာျဖစ္၍ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပ်က္လာသမွ် ေပ်ာ္ရႊင္၊ ၀မ္းနည္းမႈတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းတရားခံ အစစ္အမွန္ကို ႏွစ္သစ္မကူးေျပာင္းခင္ ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမွသာ လုပ္ႀကံဖန္တီး၊ ရိုက္ခတ္မႈစက္ကြင္းမွ လြတ္ကင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။