Home ရင္ဖြင့္သံမ်ား ဇံုညြန္မွဴး တကိုယ္ေတာ္၀င္ေငြ အလြန္ေကာင္းေန

ဇံုညြန္မွဴး တကိုယ္ေတာ္၀င္ေငြ အလြန္ေကာင္းေန

620

န.က.သ ေခၚ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အမွတ္(၂) အဆင့္ ရွိသည္။ ထိုကုန္သြယ္ေရးဇံုသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီေဒသတို႔၏ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ဇံုတာ ၀န္ခံအျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သူမွာ ယခင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ န.က.သ နယ္စပ္ကုန္္သြယ္ေရး ညြန္ၾကားေရး မွဴး ဦးေအာင္စိုးသိန္း ျဖစ္သည္။ ညြန္မွဴးဦးေအာင္စိုးသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လုပ္ကို္င္သြားလာေနသည့္ ကုန္သည္မ်ား ၏ တရားမ၀င္ ၁၂ဘီးကားျဖင့္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေငြေတာင္းခံေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ က တားျမစ္ကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားဆီပံုးမ်ားႏွင့္ ဆားမ်ားကို ကားေပၚတြင္ အေပၚမွဖံုးအုပ္ကာ ျပည္တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ သယ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ပုန္ကန္မူပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသယ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညြန္မွဴး၊ ဒုညြန္မွဴး တို႔က မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ေျခာက္ဘီး-မွန္လံု-ဆယ္ဘီး-ဆယ့္ႏွစ္ဘီး ကားမ်ားကို ဒဏ္ဂ်ဴတီေဆာင္ခ က်ပ္ ၂သိန္းမွ ၅သိန္းအထိ ညြန္မွဴးမွ တိုက္ရိုက္ေတာင္းခံေနေၾကာင္း နယ္စပ္မွ အေကာက္ခြန္ဌာနကတဆင့္ သိရသည္။ K.N.U/ K.N.L.A ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ထိုသို႔လုပ္လာလွ်င္ ဒဏ္ဂ်ဴတီေဆာင္ထားေသာ္လည္း ညြန္မွဴး၊ ဒုညြန္မွဴးႏွင့္ ညြန္မွဴးအဖဲြဲ႔ အေကာက္ခြန္ အရာရွိမ်ားထံ သီးသန္႔ ထပ္မံ ေပးေနရသည္ကို က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရးစီမံခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားကေတာ့ မိသားစုခ်မ္းသာ ဖို႔အတြက္ ၀န္ ႀကီးအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ မီးေသအပိုင္ေပါင္းကာ ႀကိဳက္သလို လုပ္စားေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ပဲခူးတြင္ တိမ္းေမွာက္သြားသည့္ ဆယ့္ႏွစ္ဘီးကားတြင္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားႏွင့္ ဆားမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမ၀တီၿမိဳ႔မွ ကုန္သြယ္ ႀကီးတစ္ဦး၏ေနအိမ္သို႔ ညြန္မွဴးက ညဘက္တြင္ ေငြလာေတာင္းေလ့ ရွိသည္။ ျပည္တြင္းမွ တင္ပို႔လာေသာ ဆန္တအိတ္ကို ဂ်ဴတီခ ၁၅၀၀ေပးရၿပီး အိတ္ ၅၀၀ပါလွ်င္ ၂၀၀အတြက္သာ ဂ်ဴတီခေဆာင္ၾကကာ က်န္ဆန္အိတ္မ်ားအတြက္ ညြန္မွဴးကို ဂ်ဴတီခ ၾကည့္ေပးရသည္ဟု သိရသည္။

၎ညြန္မွဴးကို ျမ၀တီၿမိဳ႔ ေစ်းႀကီးအနီးရွိ ကားပိုင္ရွင္ ဂ်မားဆိုသူ ကုလားကေတာ့ အပိုင္ဆံုးျဖစ္သည္။ သူ၏ကားဆိုလ်င္ ေျပာစရာမရွိေအာင္ open လႊတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ညြန္မွဴးဦးေအာင္စိုးသိန္းသည္ ေဖၚျပ ပါ တရားမ၀င္ ကန္႔သတ္ကုန္ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား၏ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္ချဖင့္ တေန႔လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ေက်ာ္ အထိ ၀င္ေငြရွိသည္။ ဤသည္ကို အထက္သို႔ မတိုင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံုရွိ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ႔မ်ား အပါ အ၀င္ စသံုးလံုး SB ရဲခရုိင္ရဲမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ ခ.ရ.ကတို႔ပါ ယာဥ္တန္းအဆင္းတြင္ အခြန္လြတ္ လိုင္စင္မဲ့ ကားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ပါ ဆယ္ဘီးကားတို႔ ဇံုမွ နားလည္မႈ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က ကာစတန္ ေခၚ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႔ ဆိုေသာ္လည္း ဇံုတြင္ တာ၀န္သာရွိၿပီး လုပ္ပို္င္ခြင့္ အာဏာ မရွိဘဲ ညြန္မွဴးမခိုင္းလွ်င္ မလုပ္ရဲ မေျပာရဲ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုလို ၾကာရွည္ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ အေကာက္ခြန္အဖြဲ႔မွာ အခြံသာက်န္ၿပီး အသားမ်ားကိုေတာ့ ညြန္မွဴးမွ ေကာင္းေကာင္းစားေနေၾကာင္း အမ်ားသိေအာင္ တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

ျမ၀တီမွ မွ်တေစလိုသူ