Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အခ်ိန္ေကာင္းကို တိုက္ယူပါ

အခ်ိန္ေကာင္းကို တိုက္ယူပါ

1189
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

‘အခ်ိန္’ဟူသည္ လူကို ေစာင့္တတ္သည္အရာမဟုတ္။ လူသားမ်ားကသာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ ေရး၊ တိုးတက္ျမင့္မားလာေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရင္းႀကိဳးပမ္း၊ ႀကိဳးပမ္းရင္း ရင္ဆိုင္ေနၾက ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွင္သန္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖာသာ ဖန္တီးရယူတိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔အခ်ိန္သည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေႏွာင္းေတာ့မည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေနေလၿပီ။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္လက္ထဲသို႔ မိမိတို႔၏ရပိုင္ခြင့္ကို အၿပီးအပိုင္ သက္ဆံုးတိုင္ အပ္ႏွံ လိုက္မည္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားထံမွ ေစာင့္ဆိုင္းေနမည္လား။ ကုလသမဂ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ၀င္ေရာက္ကူညီမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနမည္လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ငတ္လည္းေသမည္၊ တိုက္လည္းေသမည့္အတူ လက္ေတြ႔က်က်ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္မည္လား ဆိုသည္ကို မိမိတို႔ ဖာသာ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာရေပေတာ့မည္။

‘စည္းလံုးမႈသည္အင္အား’ ဆိုသည့္စကားကို လူတိုင္း ၾကားဖူးၾကမည္မွာမလြဲ။ လက္ခံၾကမည္မွလည္း ဧကန္ပင္။ သို႔ေသာ္ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ၾက။ လူတဦးခ်င္းစီ၏ ႏွလံုးသားမ်ားဆီမွ တိုးထြက္ပြင့္အံလာ မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ဆႏ၊ ညီညႊတ္သည့္ခြန္အား၊ မွန္ကန္သည့္ အသိတရားမ်ားႏွင့္ လွပသည့္ အနာဂတ္မ်ားက ညစ္ညမ္း ေသာစိတ္ဓာတ္၊ စရိုက္ မ်ား စြဲကပ္ေနသည့္ စစ္အုပ္စု၏ အာဏာစက္ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္ေနၾကရသည္။

စစ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့စရိုက္၊ အားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာ ထက္ျမက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပင္ ကိုယ္အရိုးခံစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးေခ်ေမြေႏွာက္ ဖ်က္ဆီးလာခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ ဟူသည္ တရားမရွိ၊ ႏွလံုး သားမရွိ။ မိမိတို႔အာဏာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္သာ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္း လွ်က္ရွိသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား သတိ ခ်ပ္ရမည္ပင္။ သို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူထုအေနျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို ေတြေ၀ေနစရာ မလို။

ၾကာျမင့္လာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲအေပၚ ၿငီးေငြ႔လာၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႔အေပၚ စစ္အုပ္စု ကလည္း တိုက္ရိုက္တမ်ဳိး၊ သြယ္၀ိုက္တဖံု လက္သိပ္ထိုး သပ္သွ်ဴိရိုက္သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကို တိုက္ဖ်က္ ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြင္း အုတ္ ေရာေရာ၊ ေက်ာက္ေရာေရာ ျဖစ္လာ ၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္က တဦးႏွင့္တဦး၊ တဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ ယံုမွားသံသယ ရွိလာ ၾကသည္။ ထိုသံသယမ်ားေၾကာင့္ စည္းလံုးညီ ညႊတ္ေရးကို ဦးတည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္လာၾကသည္။ ဤသည္မွာ ၎တို႔၏ ဘံုရန္သူစစ္အုပ္စုအတြက္ အခ်က္ ေကာင္းပင္။

သို႔ေသာ္ ရာစုႏွစ္၀က္ၾကာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကို လွည့္စားခဲ့သည့္ ၎တို႔၏ မဟာပရိယာယ္မ်ားမွာ ကုန္ဆံုးလုနီးနီးျဖစ္ၿပီး လမ္းဆံုးေရာက္ေနၿပီ ဆိုသည္ကိုလည္း အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကေပၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ‘လူထုအခက္ အာဏာရွင္အခ်က္’ မျဖစ္ေစဘဲ ‘လူထုအခ်က္ အာဏာရွင္အခက္’ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ တန္ဘိုးရွိသည့္ အခ်ိန္ ေကာင္းတြင္ တိုက္ယူသြားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာဆိုလိုက္ရေပသည္။