Home ေဆာင္းပါး သင္ဟာ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းဖုိ႔ တခုခုလုပ္ခဲ့သလား

သင္ဟာ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းဖုိ႔ တခုခုလုပ္ခဲ့သလား

1061

M. ထက္ေခါင္

(၁)

ၿပီးခဲ့သည့္လ ကေကအဲန္ယူတပ္မဟာ (၆) စခန္းတခုျဖစ္ေသာ ေ၀ၚေလခီးစခန္းကုိ ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ နအဖတပ္တုိ႔ပူးေပါင္းကာ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ ေကအဲန္အယ္လ္ေအမွ တပ္မွဴးတဦး က်ဆုံးခဲ့ျခင္းမွအပ ေကအဲန္ယူတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိ။ နအဖတပ္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထုိင္းဘက္ျခမ္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားက်ေရာက္ၿပီး ထုိင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အခ်ဳိ႕ထိခုိက္ ေသေၾကခဲ့သည္။ ထုိင္းရြာသား အခ်ဳိ႕လည္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၾကသည္။ ေ၀ၚေလခီးရြာ ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ရြာအခ်ဳိ႕မွ လူမ်ားလည္း ေရွာင္တိမ္းၾကရ၊ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာမွာ ပုိထိခုိက္နစ္နာမည္စုိးေသာေၾကာင့္ ေကအဲန္အယ္ေအက စခန္းမွေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့သည္။ ရန္သူႏွင့္ ဒီေကဘီေအတုိ႔ ထုိစခန္းကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ထုိတုိက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ဒီေကဘီေအတပ္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္လာခဲ့ေသာ နအဖက ၎တုိ႔ထုတ္ေပးထားသည့္က်ည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္၊ မည္သည့္က်ည္အမ်ဳိးအစား မည္၍မည္မွ်ထုတ္ယူသည္၊ က်ည္ဘယ္ေလာက္ ပစ္ခတ္ ကုန္က်သည္၊ လက္က်န္ ဘယ္မွာရွိသည္ စသျဖင့္ စစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီေကဘီေအ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ တခါမွ် ထုိကဲ့သုိ႔ အစစ္အေဆး မခံခဲ့ရဘူးေခ်၊ ဒီေကဘီေအကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာ ကရင္ ကရင္ခ်င္း ျပန္တုိက္ခုိင္းေနေသာ နအဖသည္ ယခုအခါမွာေတာ့ က်ည္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္စီစစ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိစီစစ္ၿပီးေနာက္ ရက္မ်ားမၾကာမီမွာပင္ ဒီေကဘီေအရွိ လက္နက္အေရအတြက္ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အားကုိပါ စစ္ေဆး ကန္႔သတ္လာခဲ့ျပန္သည္။

ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည့္အလုပ္မ်ဳိး စစ္အုပ္စုက အကြက္ခ်ၿပီး လုပ္၏။ ေကအဲန္ယူကုိ တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ ဒီေကဘီေအကုိ ေရွ႕ကေန ေမာင္းတင္၏။ ၎တုိ႔စစ္အုပ္စုလက္ပါးေစမ်ားကုိေတာ့ ေနာက္မွာေနေစ၏။ ကရင္ေတြကုိ ကရင္ေထာင္ထားသည့္ မုိင္းနင္းမိေစ၊ ကရင္ပစ္သည့္ စႏုိက္ပါစာ အထိခံၾကေစ၊ တသီတတန္းႀကီး ေမာင္းျပန္ေသနတ္စာ အထိခံၾကေစ၏။
ကုိယ့္ကုိယ္ထဲကအ႐ုိးႏွင့္ ကုိယ့္ကုိျပန္၍အထုိးခံရျခင္းမွာ အေတာ္ပင္ ခံရခက္ေသာေ၀ဒနာျဖစ္သည္။ ဘယ္လုိပင္ ပစ္ၾကခတ္ၾက၍ဘယ္ ဘက္ကပင္ ေသသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားဆုံး ေသၾကရမည္မွာ ကရင္ေတြသာ ျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစတပ္ေတြကေတာ့ က်ည္လြတ္ရာမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျပဳံရယ္လ်က္၊ ေဘးကင္းရန္ကင္း စခန္းတက္သိမ္း ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကုိ ေအးေဆးစြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္၊

ကရင္ကရင္ခ်င္း ျပန္တုိက္ရမည့္ကိစၥကုိ မလုပ္လုိသူမ်ား။ အေနေခ်ာင္အစားေခ်ာင္မလားဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ထဲ ေရာက္သြားၾကသူမ်ားမွာ ေအးေဆးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မေနၾကရ၊ နအဖထံက မျဖစ္စေလာက္ပံ့ပုိးေသာ အေျခခံရိကၡာကုိ ထုတ္စားကာ နအဖခုိင္းတာကုိ စိတ္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေနၾကရသည္။

တေက်ာ့ျပန္ ဟသၤာကုိးေသာင္း ဇာတ္ကြက္ကုိ ေ၀ၚေလခီးတြင္ စိတ္ပင္ပန္းစြာ ကျပ အသုံးေတာ္ခံၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိဘက္က ၂၀၀ေက်ာ္မွ် ထိခုိက္က်ဆုံးခဲ့ရသည့္ ေၾကကြဲစရာအျဖစ္ကုိ မေမ့မေဖ်ာက္ႏုိင္မီ ေ႐ႊကုကၠဳိ၌က်င္းပမည့္ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၇)အေပၚ ေအာင္ပြဲခံသည့္ အခမ္းအ နားသုိ႔ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးစံျပဳံး (ဗုိလ္ဆန္ျပဳတ္)ႏွင့္ ဒီေကဘီေအအရာရွိ အခ်ဳိ႕မွာ ေ႐ႊကုကၠဳိသုိ႔ အလာခရီး ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းပင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံလုိက္ၾကရသည္။ ၎တုိ႔ ပစ္ခတ္ခံရသည့္ေနရာသည္ ေကအဲန္ယူထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာမဟုတ္၊ စစ္အုပ္စုတုိ႔ ႀကီးစုိးခ်ဳပ္ကုိင္ထားရာ ေနရာသာျဖစ္သည္၊ ထုိအျဖစ္၏ေနာက္ပုိင္း ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ ယုံၾကည္အားထားေန ေသာ သခင္သစ္က ၎တုိ႔အား ပုိ႔ေဆာင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရိပ္စားမိလာၾကေလသည္။
ေ၀ၚေလခီးတြင္ ထိခုိက္က်ဆုံးရသည့္ ကရင္ ၂၀၀ေက်ာ္ခန္႔တြင္လည္း တားဆီးေနသည့္ၾကားက ေရွ႕သုိ႔ အတင္းတုိးလာေသာေၾကာင့္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအက မလြဲမေရွာင္သာ ပစ္ခတ္လုိက္၍ေသဆုံးရသည့္ အေရအတြက္ထက္ ကရင္ကရင္ခ်င္းတုိက္ရမည့္အေရး လက္တြန္႔ေတြေ၀ေနေသာ ေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာဘက္ကလာသည့္က်ည္ဆံျဖင့္ ေသဆုံးၾကရသည့္ အေရအတြက္မွာ ပုိ၍မ်ားေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း နားလည္လာၾက၏။
ယခင္က မိခင္အဖြဲ႑အစည္းထံ ျပန္၀င္လာၾကသူ အေရအတြက္မွာ ႏွစ္ေယာက္စ သုံးေယာက္စသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလ ေစာေစာပုိင္းမွာပင္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေဟာင္သေရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မွ တပ္မွဴးတပ္သားအခ်ဳိ႕တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းလာၾကသည္ကုိ ၾကည္ႏူး၀မ္း ေျမာက္ဖြယ္ရာ ၾကားသိရသည္။ ျပန္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းက ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိ၏။ ေလာေလာဆယ္ ျပန္ေရာက္လာသည့္ အေရအတြက္က အေယာက္ ၇၀ေက်ာ္မွ်သာ ရွိေသာ္လည္း ၾကားလုိက္ရသည္မွာ အင္အား ၇၀၀ မက၊ ၇၀၀၀၊ ၇၀၀၀၀ မက ရရွိလုိက္သလုိ ျဖစ္၏။ ကရင္လူထုသည္လည္း ကရင္ ကရင္ခ်င္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္အျဖစ္ကုိ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်နပ္မဆုံး ျဖစ္ေနၾကေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ ထြက္လာဦးမည့္သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသလုိ၊ ရန္သူတပ္တြင္းမွ ကရင္မ်ားသည္လည္း အေရးၾကီးလွ်င္ ေသြးနီးၾကမည့္သူမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

(၂)

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္၏။ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၏ေကအဲန္ယူသည္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ ပုိ၍ေရွ႕တန္းတင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔လက္ရွိ ဒီေကဘီေအ၊ ေဟာင္သေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဌးေမာင္အဖြဲ႔ စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ယခင္က ေကအဲန္ယူႏွင့္ ေကအဲန္ အယ္လ္ေအမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အျခားအမ်ဳိးသားမ်ား နည္းတူ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားမ်ား တန္းတူညီမွ် ရရွိပုိင္ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္တုိ႔အတြက္ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ေကအဲန္အယ္ေအ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအတြင္း အက်င့္စ႐ုိက္ေပါင္းမ်ဳိးစုံ ေရာျပြမ္းလ်က္၊ ရသည့္သူေတြက တရားလြန္ရ၊ မရေသာသူေတြကေတာ့ ငတ္ျပတ္ေန စသျဖင့္ ထက္ေအာက္မညီမွ်မႈ၊ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဆန္မႈ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုိမႈ၊ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး ဂုိဏ္းခြဲလုိမႈမ်ားကုိ ႀကံဳလာၾကရၿပီး။ အခြင့္ေကာင္းကုိေစာင့္ေနေသာ ရန္သူ၏ ဘာသာေရးအရ သပ္လွ်ဳိမႈ။ ေသြးခြဲမႈ၊ အႀကိဳက္ေပးစည္း႐ုံးမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ေပါင္းစပ္လုိက္ ေသာေၾကာင့္သာ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔ ေဟာင္သေရာအဖြဲ႔ စသည္တုိ႔ ေပၚထြက္လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေကအဲန္ယူအတြင္း ရပ္တည္လုပ္ကုိင္လာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ဒီေကဘီေအ၊ ေဟာင္သေရာအဖြဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ စသည္တုိ႔မွ တပ္မွဴးႀကီးငယ္တုိ႔၏ရင္တြင္း၌မွန္ကန္ေသာ ကရင့္အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မွာ ခုိင္မာစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေလသည္။

စစ္အုပ္စု၏ ေျခလွမ္းကုိ ႏွစ္အေတာ္ၾကာကပင္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တုိ႔က ရိပ္မိလာခဲ့ၾကသည္။ န၀တ တပ္တြင္းမွ ေအာက္ေျခ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၏ သေဘာထားကုိလည္း ၎တုိ႔ႏွင့္လက္တြဲၿပီးေနာက္ လအနည္းငယ္ အၾကာမွာပင္ သိရွိလာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္၊ ၎တုိ႔အား အေျခအေနတရပ္ေၾကာင့္ ပါစားေပးျခင္းခံထားရသည္ကုိ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည့္ န၀တ၊ နအဖ တပ္ဗုိလ္တပ္သားေတြ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကုိလည္း နားလည္ထားၾကသည္။

(၃)

န၀တက ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ေသးမီ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြကုိ သည္းခံလုိက္ေလ်ာကာ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ၿပီးဖုိ႔နီးလာသည့္အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီေကဘီေအအေပၚ ေလွ်ာ့ထားသည့္ ႀကိဳးကုိ တစထက္တစ တင္းေအာင္ရစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား ပုလိပ္လုိလုိ၊ လုံျခဳံေေရးလုိလုိ အေနအထားမ်ဳိး ျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းေတြ လုပ္ခုိင္းမည့္အစီအစဥ္တြင္လည္း တပ္ရင္းတုိင္း၏ နအဖအရာရွိ ၃၀ႏွင့္ ၎တုိ႔ တပ္မ်ားပါ ေရာ၍ ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအား ရာထူးအဆင့္အလုိက္ ၎တုိ႔နအဖတပ္မ်ားလုိပင္ လစာႏႈန္းထား သတ္မွတ္လ်က္ေပးမည္ဟု ဆုိ၏။

ဒီေကဘီေအတုိ႔အေနျဖင့္ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္ ေဒသခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္သာ စစ္အုပ္စုတုိ႔ စိတ္တုိင္းက် ေရးဆြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သြားရေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။
ဒီေကဘီေအကုိ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း အတန္ငယ္ ေလ်ာ့ပါး လာသည့္ အသက္ ၅၀ေက်ာ္အရြယ္မ်ားကုိ ပင္စင္ေပးဖုိ႔ရန္လည္း နအဖမွာ အစီအစဥ္ရွိထားသည္။ ၎တုိ႔အတြက္ တြက္ေခ် မကုိက္သည့္ အလုပ္မ်ဳိး၊ အလဟ ႆ စရိတ္ကုန္က်ရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကုိ နအဖက မလုိလား၊ ပင္စင္ေပးခံရမည့္ အသက္ ၅၀ေက်ာ္ ကရင္တုိ႔ လက္ထဲတြင္ ေသနတ္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

အမ်ဳိးသားခ်င္း တန္းတူညီမွ် ရရွိပုိင္ခြင့္အတြက္ ဟူေသာသေဘာျဖင့္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားအား အရင္းမစုိက္ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္တတ္သည့္ စစ္အုပ္စုက သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ပြဲလမ္းက်င္းပ၊ ေလာင္းကစား၀ုိင္းမ်ားေထာင္၊ အေကာက္ယူ၊ စီးပြားရွာရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္၊ စီးပြားေရးခြၽတ္ျခဳံက်ေနေသာ ဗမာျပည္သားတုိ႔မွာ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ တပြဲတုိး အလြယ္လမ္းလုိက္ သူေဌးျဖစ္ၾကံၾကရင္း ဖြတ္သထက္ညစ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္၊ မိမိနယ္ေျမအတြင္းမွ မိမိတုိ႔အမ်ဳိးသားလူငယ္မ်ားလည္း စာရိတၱ ပ်က္စီးၾကရသည္။ အုိးေပ်ာက္၊ အိမ္ ေပ်ာက္၊ ျခံေပ်ာက္၊ လယ္ေပ်ာက္ ျဖစ္ကာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၾကံဳသလုိ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ရန္ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။

နအဖႏွင့္အေပါင္းပါမ်ား အဓိက လုပ္ကုိင္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ျဖဴးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဒီေကဘီေအအခ်ဳိ႕လက္ေ၀ခံ ကယ္ရီႏွင့္ လက္လီ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားႏွင့္ ဒုကသည္စခန္းမ်ားမွ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး ၀ါး၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ လူညြန္႔တုံးရေတာ့မည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ကုိယ့္အမ်ဳိးသား၏ အနာဂတ္ကုိ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ျပန္လည္ ပိတ္ဆုိ႔မိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ နအဖစစ္အုပ္စုကေတာ့ အနာဂတ္ ဗမာျပည္အတြက္ အားကုိးအားထားျပဳရမည့္ လူငယ္မ်ားကုိ ဤအေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေစရန္ တမင္ပင္ တြန္းပုိ႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာမီကာလမွာေတာ့ န၀တက ဒီေကဘီေအအား လခစားနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလုိက္ၿပီးလွ်င္္ ဂိတ္အေကာက္ယူ ခြင့္ႏွင့္ အာ၀ါေဒး ပြဲလမ္းမ်ားက်င္းပ၊ ေလာင္းကစားဒုိင္မ်ား ဖိတ္ကာ အခြန္အတုပ္ယူလ်က္ လြတ္လပ္စြာ စီးပြားရွာ လုပ္စားခြင့္မ်ားကုိလည္း ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္၏၊ ၎တုိ႔အား ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ လခေပးလုိက္ၿပီးျဖစ္၍။ ၀င္ေငြရရွိမည့္ကိစၥမ်ားကုိ နအဖစစ္အုပ္စုကသာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္ ကုိယ့္ဘ၀ရပ္တည္ေရး ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္မွာလည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ ျဖစ္ေလသည္။

န၀တအရာရွိအဆင့္ဆင့္. ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္အဖြဲ႔ႏွင့္ကုိယ္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္မွာလည္း အလုိလုိ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းဆုိသည့္ အမ်ဳိးသားေရး အနာဂတ္ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကား စသည္တုိ႔အေပၚ တန္ဖုိးထား ေလးစားတတ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး အသိစိတ္ဓာတ္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သံေယာဇဥ္မ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈမ်ားပါ ေလ်ာ့ပါးပ်က္ျပယ္သြားေအာင္ စစ္အုပ္စုက ပုံသြင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္၊

ဘာသာေရးအရ အဖိႏွိပ္ခံရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေကအဲန္ယူမွ ခြဲထြက္လာခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔မွာ ဗမာျပည္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအမ်ားအျပား ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးခံရ၍နယ္စပ္သုိ႔ ေျပးလာၾကသည့္အျဖစ္ကုိ မကူႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ခဲ့။ ဘာသာ၊ သာသနာ ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ နအဖစစ္အုပ္စုတုိ႔ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားသမွ်ကုိ မ်က္ေစ့စုံမွိတ္လ်က္ ေၾကကြဲစြာ ေက်ာခုိင္းေနခဲ့ရ၏။ မိမိတုိ႔သာ ညီညြတ္ပါက နအဖတုိ႔ ထုိမွ်အထိ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈ မျပဳႏုိင္။ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား၊ တန္းတူညီမွ် ရပုိင္ခြင့္ကုိ လုိလားသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးသူ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ တုိးတက္ႀကီးပြားမႈကုိ ေရွ႕႐ႈသူမ်ားဟု မိမိတုိ႔ကုိယ္ မိမိတုိ႔ ခံယူထားၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ န၀တစစ္အုပ္စု၏ ခ်ဳပ္ကုိင္ကြၽန္ျပဳမႈေအာက္ ေရာက္လုတည္းတည္းအေျခအေနကုိ သိျမင္လာၾကၿပီျဖစ္ေလသည္။

(၄)

အထင္ကရ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီးႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးတုိ႔အား မ်ဳိးေဖ်ာက္၊ ကြၽန္ဇာတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ စစ္အုပ္စု၏ ကရင္ျပည္နယ္ ထုိးစစ္ကုိ ျပန္လည္ အမႈန္႔ေခ်ႏုိင္ေရး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ကရင္မွန္းသိလာၾကသည့္ ကရင္ ကရင္ခ်င္း ျပန္လည္ လက္တြဲရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကရင္တုိ႔၏ စုစည္းညီညြတ္စြာေပါင္းစည္းမႈသည္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လုံးအေနျဖင့္လည္း စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္မွ ႐ုုန္းထြက္ႏုိင္ေရး အားကုိးအားထားေလာက္သည့္ အင္အားမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေလသည္၊

န၀တတပ္တြင္း၌ စစ္အုပ္စု၏ လုပ္ရပ္ကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ တပ္မွဴးတပ္သားေကာင္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနရာ ၎တုိ႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုိမႈကုိလည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းတုန္းကလုိ လူထုအုံၾကြြမႈႀကီးမ်ဳိး တဖန္ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည့္အခ်ိန္သည္ မ်ားစြာမေ၀းေတာ့ေခ်။ သမုိင္းဘီး တပတ္ျပန္လည္မည့္အခ်ိန္ကုိ အသင့္ျပင္ဆင္ေစာင့္စားလ်က္ တက္ၾကြပီျပင္စြာ ပါ၀င္လုိက္ဖုိ႔ရန္မွာ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးကုိ လုိလားေသာ ဗမာျပည္သားတုိင္း၏တာ၀န္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

အေရးၾကံဳပါက ဗမာတျပည္လုံးကုိ မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အခ်ိ႕ႏွင့္အတူ ကုိယ္လြတ္႐ုန္း ေျမက်င္းေအာင္းဖုိ႔ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စစ္အုပ္စု၏ကုိယ္က်ဳိးငဲ့ ေၾဳကာက္ရြံ႕မႈကုိသိရွိလာၾကရေသာ ဗမာျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္၊
လူဟူ၍ ျဖစ္လာလွ်င္ လူဆန္ေသာ အသိတရား ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္၊ တိရိစၧာန္ႏွင့္ လူ ကြာျခားသည္မွာ မိမိရွင္သန္ရပ္တည္ရေသာ ေလာကကုိ ေကာင္းက်ဳိးရွိေစရန္ တတ္အားသမွ် ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းက်ဳိး တစုံတရာမွ် မလုပ္ႏုိင္ေသာ လူ၏အျဖစ္သည္ စား၊ အိပ္၊ ေမထုံသာ ျပဳက်င့္တတ္သည့္ တိရိစၧာန္ႏွင့္ မျခား။
လူသည္ မိမိသမုိင္းကုိ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ေရးရမည္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ၿပီး မွားမွန္းသိေသာ္လည္း မုိက္မဲစြာ ဇြတ္တုိး လုပ္ကုိင္သည့္ အျပဳအမူသည္ လူ႔အျပဳအမူ မဟုတ္။ လူဟူသည္မွာ အမွားကုိ ျမင္လွ်င္ အမွန္ျပန္ျပင္တတ္သည့္ စိတ္ေစတနာေကာင္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သမုိင္း၏စြန္းထင္းခဲ့သည့္ အမဲစက္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္၊ ယုိင္နဲ႔ေနေသာ မိမိတုိ႔သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္တည့္မတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေလသည္။